Kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) päämäärä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille. Tavoitteet hyväksyttiin YK:n pääkokouksessa 2015 ja ne ovat voimassa vuodesta 2016 vuoteen 2030. Uusia kestävän kehityksen päätavoitteita on 17 ja alatavoitetta 169 ja ne sitovat kaikkia YK:n jäsenmaita.

Suomessa uudet opetussuunnitelmat nostavat kestävän kehityksen keskeiseksi oppimistavoitteeksi. Toiveena on tuoda kestävän kehityksen tavoitteet osaksi koulujen arkea ja jokaisen yksilön arvomaailmaa.

Sivuston rakentaminen on kesken vielä jouluun 2018 saakka.

Yllä on ensimmäinen osa ”Maailman suurin oppituniti -videosta, joka käsittelee kestävän kehityksen tavoitteista. Video on tekstitetty ja osittain puhuttu suomeksi. Videon toinen osa löytyy täältä.

Alta löydät tuntisuunnitelmat/ideoita varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle klikkaamalla tavoitteen kuvaa.

Lisäksi:

Kaikki tavoitteet alatavoitteineen löydät YK-liiton sivuilta

YK-päivän teemapäiväsivuilta löydät vinkkejä tavoitteisiin tutustumiseen.
Lisää vinkkejä YK-liiton sivuilla

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja ja koskettavat meistä jokaista. Tämä johtuu siitä, että myös ongelmat, joihin tavoitteilla pyritään puuttumaan, ovat maailmanlaajuisia. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja eriarvoisuus, jotka vaikuttavat ihmisten elämään kaikkialla maapallolla. Kuitenkin se, millä tavalla ja kuinka voimakkaasti ongelmat ilmenevät, vaihtelee alueellisesti.

Sen lisäksi, että ongelmat ilmenevät globaalisti, ne myös kytkeytyvät toisiinsa. Siksi myös kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita on tarkasteltava yhdessä muiden tavoitteiden kanssa. Yhtä tavoitetta ei voi saavuttaa ilman toista, vaan toisiinsa linkittyvistä tavoitteista muodustuvan kokonaiskuvan hahmottaminen on välttämätöntä. Tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, jos huomioimme kokonaisuutena ympäristön, ihmiset, ihmisoikeudet ja talouden näkökulmat. Jokainen voi osallistua omilla valinnoillaan, levittämällä tietoa tavoitteista sekä vaatia päättäjiltä keinoja paremman tulevaisuuden puolesta. Agenda 2030 tavoitteiden saavuttaminen vaatii yhteistyötä sekä valtioiden, päättäjien että kansalaisten tasolla.

 

Lisätietoa kestävän kehityksen tavoitteista (suomeksi)

Agenda 2030 (epävirallinen suomennos) http://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/Agenda2030_ep%C3%A4virallinen+suomennos.pdf/707fe444-6540-49d6-86a3-fd6bee1cf345

YK-liitto http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015

Kepa https://www.kepa.fi/vaikuttamistyo/agenda-2030

kestäväkehitys.fi, Valtioneuvoston kanslia http://kestavakehitys.fi/agenda-2030

UNDP, Suomi http://www.fi.undp.org/content/finland/fi_fi/home/sustainable-development-goals.html

YK-liiton materiaalien mukaan tavoitteiden avaaminen – tulostettavissa myös YK-liiton tavoitekortit http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/kestavan_kehityksen_tavoitekortit_4_0.pdf

 

 

Lähteet: YK-liitto (http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015), Ulkoministeriö (http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49313&contentlan=1&culture=fi-FI)

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search