ELOKUVAKASVATUS

Maailmankoulun video- ja elokuvavinkkejä

Otsikkoa klikkaamalla löydät eri globaalikasvatuksen teemoihin jaoteltuja vinkkejä lyhyisiin videoklippeihin, dokumentteihin ja elokuviin. Vinkeistä löydät myös tiedot ikäryhmäsuosituksista, lyhyet kuvaukset ja elokuvien pituudet.

Tilattavia elokuvia ja niihin liittyviä tuntisuunnitelmia

Tämän otsikon takaa löydät listan Koulukinon globaalikasvatukseen soveltuvista elokuvista sekä niiden tuntisuunnitelmat.

Elokuvat globaalikasvatuksen menetelmänä

Hyvään medialukutaitoon kuuluu paitsi kyky arvioida viestejä kriittisesti, myös tunnistaa ja hyödyntää myönteisiä sisältöjä. Hyvin valittu elokuva voi avartaa maailmankuvaa, antaa sytykkeitä mielikuvitukselle, tarjota turvallisesti tunteita, positiivisia ratkaisumalleja tai vaikkapa hyviä minäkuvan rakennusaineksia.

Globaalikasvatuksen tavoitteita elokuvan tai videoiden katsomisessa voisivat olla esimerkiksi:

– Elokuvan tarina kannustaa kriittiseen ajatteluun, herättää keskustelua tai esittää vaihtoehtoisia maailmankuvia.

– Elokuvat voivat tarjota runsaasti malleja esimerkiksi ystävyydestä, uskollisuudesta, auttamisesta ja luotettavuudesta.

– Hyviä ratkaisuja tekevät, empaattiset ja osaavat roolihahmot tarjoavat katsojalle myönteisen minäkuvan rakennusaineksia. Erityisesti myönteisiä roolimalleja olisi hyvä tuoda esiin eri vähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten tueksi, sillä vähemmistöihin kuuluvat elokuvasankarit ovat harvinaisempia ja vähemmistöteemat jäävät elokuvissa usein näkymättömiin.

– Elokuva esittää tapoja toimia yhdessä tuumin ja muistuttaa yhteistyön voimasta. Epäitsekkyys ja toisten auttaminen antavat katsojalle hyviä prososiaalisen käytöksen malleja. Ongelmia ei tarvitse ratkoa väkivalloin.

– Elokuva antaa toivoa paremmasta maailmasta tai kannustaa tarinan henkilöitä yrittämään olosuhteista riippumatta. Katsojaakin rohkaisee henkilöhahmo, joka ei alistu esimerkiksi epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin, omiin puutteisiinsa tai tulevaisuuden uhkakuviin.

– Elokuva voi auttaa rikkomaan stereotypioita: Katsoja voi tarkkailla millaisina ja miten kuvaohjelma esittää sukupuolet, uskonnot, kansallisuudet, eri tavoin tukea tarvitsevat ihmiset tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset? Näyttäytyykö elokuvan maailma monimuotoisena? Ketkä ovat elokuvassa aktiivisia toimijoita? Millaiset ihmiset tulevat nähdyksi? Kuka voi olla sankari? Kuka voi olla koominen hahmo? Kuka voi olla konna?

– Elokuva voi tarjota mallin ympäristön kunnioittamisesta.  Tällainen elokuva käsittelee ympäristöteemoja, kannustaa arvostamaan luontoa tai herättää pohtimaan ihmisen toimia suhteessa luontoon

(muokattu lähteestä: http://www.media-avain.fi/blogi/16-asiaa-jotka-hyva-elokuva-voi-opettaa/)

Vinkkejä elokuvan katsomiseen oppitunneilla tästä linkistä.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search