22.5. Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä

YK:n yleiskokous on julistanut 22. toukokuuta kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden päiväksi. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa. Vastuu luonnon tulevaisuudesta on yhteinen!

WWF:ltä löydät oppimateriaalia kaikenikäisille (valitse oppilaidesi ikäluokka ja teema sivustolta)

Esim. varhaiskasvatukseen:

Esim. alakouluun:

Esim. yläkouluun/toiselle asteelle:

 

Muut materiaalit:

Open ilmasto oppaassa on selkeästi esitettyjä taustatietoja ilmastonmuutoksesta sekä jokaiseen oppiaineeseen laaditut opetusvinkit erityisesti yläkouluille. Mukana myös alakouluosio.

Saimaan kuutti ja lumiukko-materiaali sopii erityisesti esi- ja alkuopetukseen.

Suklaan matkassa-materiaali sisältää alakoululaisille sopivan tarinan, tehtävät sekä muistipelin. Suklaa-teema yhdistää hienosti kestävän kehityksen kolme laajaa osa-aluetta mielenkiintoiseen matkaan ghanalaisten veljesten elämään.

Globaalin kuluttajan oppikirja on yläkouluille  ja toiselle asteelle suunnattu opas vastuulliseen vaikuttamiseen. Oppaassa esitellään arkisen kuluttamisen vaikutuksia globaaleihin kehityskysymyksiin ympäristön ja ihmisen kannalta sekä esitellään vaikutuskeinoja. Voit tulostaa oppaan sivuilta.

Ruohonjuurisarjakuva sopii mainiosti myös ympäristökasvatukseen. Sarjakuvien avulla voidaan viritellä keskustelua ympäristöaiheista tai itse työstää omat ajatukset julisteeksi. Ohjeet (lyhyt) sarjakuvien tekemiseen. Sarjakuva soveltuu lähes kaikkiin oppiaineisiin, kun sarjakuvaa käytetään viestinnän ja kerronnan välineenä. Tällöin sarjakuvan tekemisessä tärkeintä on tarina – sen suunnittelu ja esiin tuominen. Sarjakuvasta tulee tekijälleen tärkeä, kun hän saa keksiä tarinan ja tehdä sarjakuvan itse.

Earth Charter. Opas on kirjoitettu opettajille, jotka ovat kiinnostuneita käsittelemään luokkahuoneissaan aihealueita kestävän, tasa-arvoisen ja rauhanomaisen maailman puolesta. Opas pyrkii toimimaan opetusvälineenä, joka auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin ympäröivää maailmaa ja ottamaan vastuun omasta roolistaan maapallon tulevaisuudessa.

 

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search