Skip to content

8.3. KANSAINVÄLINEN NAISTENPÄIVÄ JA 19.3. MINNA CANTHIN PÄIVÄ, TASA-ARVON PÄIVÄ

Maaliskuussa vietetään kahta tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvää merkkipäivää: Kansainvälistä naistenpäivää sekä Minna Canthin ja tasa-arvon päivää.

Olemme koonneet tälle sivulle vinkkejä molempia merkkipäiviä ja niiden teemoja ajatellen. Materiaalivinkkejä on koottu monipuolisesti eri opetustilanteita ajatellen. Sivulta löytyy muun muassa kirjavinkkejä, oppaita, elokuvia ja lyhytdokumentteja. Video- ja musiikkivinkkilistasta löydät myös ideoita naistenpäivän ja tasa-arvon päivän teemoihin.

Yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattuun osioon olemme myös koonneet materiaalivinkkejä ajankohtaisesti esillä olevaan teemaan: Seksuaalinen häirintä ja sukupuolittunut kiusaaminen

Pedagoginen vinkki tasa-arvo näkökulmaan:

Tasa-arvolaki pyrkii segregaation lieventämiseen. Se tarkoittaa, että ihmiset valitsisivat yhä enemmän sukupuolelleen epätyypillisiä koulutusaloja ja ammatteja. Mieti, miten voisit kasvattajana ja opettajana kyseenalaistaa sukupuolistereotypioita. Valitse aina opetusmateriaaleja, joissa esiintyy naisia, miehiä, tyttöjä ja poikia sukupuolelleen epätyypillisissä rooleissa ja ammateissa. Varhaiskasvatuksessa voisi arpoa silloin töllöin lapsille leikkipisteet, jolloin kaikki tulisivat kokeilleeksi vaikkapa koti- ja autoleikkejä.

Kaikki meistä eivät tunne itseään tytöksi tai pojaksi, naiseksi tai mieheksi. Kiinnitä huomiota omaan kielenkäyttöösi ja ympäristöösi ja mieti, missä tilanteissa sukupuolen mainitseminen ei ole välttämätöntä. Tuo opetuksessa esiin myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tarinoita.

Rohkaise ja tarjoa mahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille, jotta he pääsevät toteuttamaan omia vahvuuksiaan ja kokeilemaan asioita, joita eivät ehkä rohkenisi muuten kokeilla.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize