Skip to content

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä

19.3. Minna Canthin ja Tasa-arvon päivä

Maaliskuussa vietetään kahta tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvää merkkipäivää: kansainvälistä naistenpäivää sekä Minna Canthin ja tasa-arvon päivää.

Olemme koonneet tälle sivulle vinkkejä molempia merkkipäiviä ja niiden teemoja ajatellen. Materiaalivinkkejä on koottu monipuolisesti eri opetustilanteita ajatellen. Sivulta löytyy muun muassa kirjavinkkejä, oppaita, elokuvia ja lyhytdokumentteja. Video- ja musiikkivinkkilistasta löydät myös ideoita naistenpäivän ja tasa-arvon päivän teemoihin.

Yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattuun osioon olemme myös koonneet materiaalivinkkejä viime vuosina runsaasti esillä olleeseen teemaan: Seksuaalinen häirintä ja sukupuolittunut kiusaaminen.

Pedagoginen vinkki tasa-arvonäkökulmaan:

Tasa-arvolaki pyrkii sukupuolten segregaation lieventämiseen. Se tarkoittaa, että ihmisten jakautuminen erilaisiin tehtäviin, asemiin ja rooleihin sukupuolen tai oletetun sukupuolen perusteella vähenisi. Esimerkiksi ammatteihin hakeutumisen kohdalla segregaation väheneminen tarkoittaa sitä, että ihmiset valitsisivat itselleen ammatin sellaiselta alalta, johon he sopivat, vaikka ala olisikin hänen sukupuolelleen epätyypillinen. Opettajilla on tärkeä tehtävä koululaisten ja opiskelijoiden tulevaisuuden unelmien tukijana. Mieti, miten voisit kasvattajana ja opettajana kyseenalaistaa sukupuolistereotypioita. Valitse mahdollisuuksien mukaan opetusmateriaaleja, joissa esiintyy naisia, miehiä, tyttöjä ja poikia myös sukupuolelleen epätyypillisissä rooleissa ja ammateissa. Varhaiskasvatuksessa voisi vaikkapa arpoa silloin tällöin lapsille leikkipisteet, jolloin kaikki tulisivat kokeilleeksi vaikkapa koti- ja autoleikkejä.

Kaikki meistä eivät tunne itseään tytöksi tai pojaksi, naiseksi tai mieheksi. Kiinnitä huomiota omaan kielenkäyttöösi ja ympäristöösi ja mieti, missä tilanteissa sukupuolen mainitseminen ei ole välttämätöntä. Tuo opetuksessa esiin myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tarinoita.

Rohkaise ja tarjoa mahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille, jotta he pääsevät toteuttamaan omia vahvuuksiaan ja kokeilemaan myös sellaisia asioita, joita eivät ehkä rohkenisi ilman opettajan tukea kokeilla.

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize