8.3. Kansainvälinen naistenpäivä ja 19.3. Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä

Maaliskuussa vietetään kahta tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvää merkkipäivää: Kansainvälistä naistenpäivää sekä Minna Canthin tasa-arvon päivää.

Olemme koonneet tälle sivulle vinkkejä molempia merkkipäiviä ja niiden teemoja ajatellen. Materiaalivinkkejä on koottu monipuolisesti eri opetustilanteita ajatellen. Sivulta löytyy mm.  kirjavinkkejä, oppaita, elokuvia ja lyhytdokumentteja. Video- ja musiikkivinkkilistasta löydät myös ideoita naistenpäivän ja tasa-arvon päivän teemoihin.

Yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattuun osioon olemme myös koonneet materiaalivinkkejä ajankohtaisesti esillä olevaan teemaan: Seksuaalinen häirintä ja sukupuolittunut kiusaaminen

 

Vinkkejä varhaiskasvatukseen ja alakouluille

 

1. Miten prinsessat pelastavat prinssejä?

Lukekaa kirjoja, joissa on aktiivisia, reippaita ja kekseliäitä tyttösankareita! Perinteisten linnan torneissa odottelevien prinsessatarinoiden rinnalle on onneksi tullut paljon vanhoja sukupuolistereotypioita haastaviakin satuja. Maailmankoulun kirjavinkkilistalle on kerätty niitä ”Sukupuoli ja identiteetti” sekä ”Moninaiset perheet” -otsikoiden alle. Kirjoista vaikkapa Per Gustavsonin ”Mitä prinsessat tekevät?” (2014) on mainio prinsessasankaritarina luettavaksi!

 

2. Värittäkää supersankarikuvia!

Tehkää kuvienkatselukierros tilassa, johon on laitettu erilaisia supersankarikuvia esille. Kerro lapsille, että heidän tehtävänä on kiertää katsomassa kuvia aluksi hiljaa itsekseen niihin tutustuen. Sen jälkeen pohtikaa yhdessä: Mitä kuvissa on sellaista, mitä ei usein tule kirjoissa, sarjakuvissa, elokuvissa ja mainoksissa vastaan? Miksi tällaisia kuvia ei näe usein? Lopuksi voitte värittää kuvat ja laittaa ne esille, niiden äärellä riittää varmasti myöhemminkin keskusteltavaa.

 

3. Tutustukaa Suomessa ja muualla vaikuttaneisiin supertyttöihin ja -naisiin

Tehkää juhlaseinä, johon kokoatte hienot maalatut/askarrellut muotokuvat. Jokainen oppilas voi valita yhden nais/tyttö-vaikuttajan, josta tekee sekä kuvan että kirjoittaa lyhyen kuvauksen hänen työstään.  Kun seinä on valmis, tehkää yhdessä juhlallinen katselmus. Ehkä intoudutte eläytymään henkilöiden rooleihin. Oppilaat voivat esitellä työnsä esimerkiksi niin, että käyt haastattelemassa heitä rooleissaan: Kuka olet? Missä asut? Mistä olet tullut kuuluisaksi?

Materiaaleina voitte käyttää esimerkiksi näitä:

-Teos julkaisee Suomen supernaisia kirjasarjan, jonka ensimmäinen kirja on Minna! (Virtanen & Pellicioni, 2018), lasten tietokirja Minna Canthin elämästä ja hänen työstään.

-Tarinoita suomalaista tytöistä, jotka muuttivat maailmaa (Salminen& Salminen, 2018)

-Itsenäisiä naisia, 70 suomalaista esikuvaa (Tuomi, 2018)

-Iltasatuja kapinallisille tytöille (Favilli & Cavallo, 2016)

 

3. Toiminnallisia harjoituksia 

Compasito– ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja on monipuolinen opas, josta löytyy runsaasti harjoituksia esiopetukseen ja alakouluikäisille oppilaille eri ihmisoikeusteemoihin. Tasa-arvokysymyksiin liittyen löydät oppaasta esim. harjoitukset ”Pojat eivät itke” s. 82, ”Olipa kerran” s.122 ja ”Mistä pidän ja mitä teen” s. 177.  Lopuksi voitte tehdä harjoituksen ”Mitä jos” s.179.

 

5. Omat rajat (5-6-lk)

5-6 -luokkalaisille suosittelemme videota: Totuuden hetket. (4 min) Videon ovat taideprojektinaan tehneet 11-12 -vuotiaat tytöt, jotka ovat pohtineet heidän ja samanikäisten poikien välisiä suhteita. Videon vahva viesti: ”Ei on ei!” kertoo jo alaluokkalaisten kokemasta sukupuolittuneesta kiusaamisesta ja häirinnästä. Jälkikeskusteluun kannattaa varata hyvin aikaa sillä videon avulla varmasti nousee tärkeitä ajatuksia myös teidän luokan oppilailla siitä, missä omat rajat kulkevat, miten niistä voi toiselle kertoa, toisen rajojen kunnioittamisesta sekä siitä, millä keinoin voi puuttua kohtaamiinsa kiusaamis- ja häirintätilanteisiin.

 

Lisämateriaalia

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -sivusto tarjoaa monipuolista taustatietoa päiväkotien tasa-arvokasvatukseen. Sivustolla on paljon oivaltavia pohdintakysymyksiä, joiden avulla päiväkodin henkilökunta voi tutkia omia toimintatapojaan ja miettiä kehittämisen paikkoja. Lisäksi sivuilta löytyy paljon ajantasaista tietoa, käytännön esimerkkejä sekä kirjallisuusvinkkejä. Suosittelemme tutustumaan!

 

Vinkkejä yläkouluun ja toiselle asteelle

1.Tutustukaa ihmisoikeusvaikuttajiin, poliitikkoihin, tutkijoihin ja keksijöihin, jotka ovat naisia

Pohtikaa, miksi näemme asiantuntijoina, päättäjinä ja vaikuttajina useammin miehiä? Hyvä lukumateriaali  tähän teemaan on esimerkiksi kirja: Iltasatuja kapinallisille tytöille, joka esittelee naissankarihahmoja lyhyiden satujen muodossa, mutta on mielenkiintoista ja helposti perehdyttävää materiaalia myös nuorille ja aikuisille. Lisää kirjavinkkejä naissankareista löydätte Maailmankoulun kirjalistasta, otsikolla sukupuoli, identiteetti ja tasa-arvo

Kiinnostavaa tutkittavaa on myös esimerkiksi Saara Särmän ylläpitämä kansainvälisestikin kuuluisaksi tullut All Male Panel –sivusto, johon kootaan esimerkkejä seminaareista, kokouksista ja tilaisuuksista, joihin ei ole kutsuttu yhtään naista asiantuntijarooliin, vaan kaikki asiantuntijat ovat miehiä.

 

2. Kenen tarinoita kerrotaan?

Onko Bechdelin testi teille jo tuttu? Katsokaa tämä 2.min havainnollinen video, joka esittelee testin. Video on englanniksi, mutta asia on esitetty hyvin visuaalisesti ja se on ymmärrettävissä suppeammallakin englanninkielen taidolla.  Käykää läpi testikysymyksien avulla tuntemianne elokuvia. Kuinka moni niistä läpäisee testin? On hämmästyttävää kuinka harva elokuva edelleenkään läpäisee tämän testin hyvin yksinkertaisia kriteerejä. Jatkakaa pohdintaa ja tutkikaa esimerkiksi sitä, kenen tarinoita elokuvissa kerrotaan, millaisia rooleja miehillä ja naisilla niissä on?

 

3. Minna Canth ja työ tasa-arvon edistämiseksi

Tutustukaa Minna Canthin työhön yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tasa-arvon edistäjänä. Lyhyt video ja tietoa Canthista löytyy täältä. Pohtikaa yhdessä oppilaiden kanssa, kuka olisi meidän aikamme Minna Canth? Johdannoksi sopii video Minna Canth kahdessa minuutissa.

Tutustukaa tasa-arvotyön ja naisasialiikkeen historiaan esimerkiksi Naisasialiitto unionin työn kautta.  Ottakaa selvää, minkä ajankohtaisten kysymysten kanssa Naisasialiitto unioni työskentelee tällä hetkellä.

Etsikää vastauksia kysymyksiin: ”Mikä puhututtaa tasa-arvotyössä juuri nyt?” ja ”Millä keinoilla tasa-arvotyötä tehdään tällä hetkellä?”  Suosittelemme tutustumaan esimerkiksi seuraaviin sivuihin: tasa-arvovaltuutettuTasa-arvotiedon keskus Minna, tasa-arvosanasto, 100-tasa-arvotekoa . Lisäksi löytyy monia mielenkiintoisia blogeja luettavaksi, kuten vaikkapa Ruskeat tytöt -blogi, joka käsittelee ajankohtaisia asioita intersektionaalisen feminismin näkökulmista.

 

Seksuaalinen häirintä ja sukupuolittunut kiusaaminen

Materiaalivinkkejä 

-Tutustu Mun rajat -opetusmateriaaliin. Sen keskeisenä teemana on omat rajat, seksuaalinen itsemääräämisoikeus ihmisoikeutena. Materiaalissa on 15 toiminnallista harjoitusta ja neljä valmista tuntisuunitelmaa. Jos aikaa on rajallisesti, opetusmateriaalipaketista kannattaa katsoa oppilaiden kanssa ainakin teemaan johdatteleva PMMP:n Paulan ja Miran video. (1 min)

-Seksuaaliseen häirintään ja syrjintään puuttumisessa apuna on Ei meidän koulussamateriaali. Aineisto sisältää kahden minuutin lyhytelokuvan, valmiin oppituntikokonaisuuden ja keskustelupohjan (Prezi), opettajan oppaan sekä kyselyn seksuaalisen häirinnän yleisyydestä.

-Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä Nettiturvakoti-sivusto sisältää omat sivut myös lapsille ja nuorille. Sivustoilta voit poimia keskustelunherättäjäksi nuorille suunnattuja nettitestejä häirintään ja seurusteluväkivaltaan liittyen.

-My space, not yours -hanke kokoaa yhteen ja tuottaa yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattua seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa ja seurusteluväkivaltaa ennaltaehkäisevää oppimateriaalia. Sivustolta löydät esimerkiksi videoita, keskustelukortteja, tulostettavan julisteen ja erilliset oppimateriaalipaketit yläkouluille ja toiselle asteelle. Katsokaa esimerkiksi video :”Mä en haluu” (4min.), joka käsittelee omia rajoja, seksuaalista häirintää ja viestittää vahvasti ja konkreettisesti: ”EI on aina EI”.  Videossa on valmiita pohdintakysymyksiä, joiden ajaksi videon voi keskeyttää ja pohtia kysymyksiä opiskelijoiden kanssa yhdessä.

-Tutustukaa myös kansainväliseen #metoo-kampanjaan ja pohtikaa yhdessä sitä, miten nämä ihmisten rohkeasti esille tuomat esimerkit häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta ovat vaikuttaneet vaikkapa mediakeskusteluun aiheesta. Pohtikaa mahdollisimman monta syytä siihen, miksi häirintään on tärkeä puuttua, kertoa siitä rohkeasti ja hakea itselle apua ja tukea. Miettikää yhdessä eri keinoja puuttua häirintään.

-Tulosta opiskelijoille luettavaksi tästä esite : ”#me emme vaikene. Mitä on vihapuhe ja miten se liittyy sukupuoleen?”. Esite kokoaa selkeästi ja informativiisesti yhteen tietoa, konkreettisia esimerkkejä sekä puuttumisenvälineitä vihapuheeseen ja erityisesti sukupuoleen liittyvään vihapuheeseen keskittyen. Mukana myös lista yhteystiedoista, mistä hakea tarvittaessa apua ja tukea.

 

Suositeltavia videoita aiheeseen liittyen:

Planin suomenkieliset videot Koska olen tyttö (3 min) ja Toiset malalat (6 min) sopivat tyttöjen oikeuksien käsittelyyn ala- ja yläkoulussa.

Lyhytdokumentti: Female Ego (7min) kertoo tarinan pienen nepalilaiskylän tytöistä ja heidän punkbändistään. Heillä on unelma soittaa ja kannustaa muitakin tyttöjä ja naisia opettelemaan soittamaan ja tuomaan ääneensä sitä kautta kuuluviin

The Girl Effect -kanavalla on runsaasti englanninkielisiä animaatioita ja lyhytfilmejä liittyen tyttöjen ihmisoikeuksiin ja elämään.

Nigerialaisen kirjailijan Cimanda Ngozi Adichien TedTalk-puhe (30 min. engl. ei tekstitystä) We should all be feminists on hyvin inspiroiva video ja liittyy samannimiseen kirjaan.

 

Lisämateriaalia

Hyviä ja monipuolisia oppaita, joista löytyy runsaasti valmiita tehtäviä ja pohdintakysymyksiä tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymysten käsittelyyn ovat:

”Friidu – tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet”  ja ”Fredi  Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet”

Fredistä ja Friidusta löydät esimerkiksi hyviä mediakasvatustehtäviä tasa-arvoteemaan, sukupuoliin liitettäviin normeihin ja stereotypioihin liittyen. Keskustelutehtävien pohjaksi pareittain tai pienryhmissä löydät molemmista oppaista myös mm. hyviä tekstiotteita, runoja ja musiikkilyriikoita tarkasteltavaksi.

Maailmankoulun matkalaukku ”Tasa-arvoa arkeen” tai ”Ihmisoikeudet” soveltuu mm. ihmisoikeuksien ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden käsittelyyn. Katso tarkemmat matkalaukkukuvaukset ja varausohjeet klikkaamalla omaa paikkakuntaasi kartalta!

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search