Opettajien täydennyskoulutus

Rauhankasvatusinstituutin tukee opettajia uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa ja tuotamme jatkuvasti opettajille ja oppilaitoksille globaali- ja yhdenvertaisuuskasvatuksen koulutuspalveluja.

 

Yhtä aikaa -yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelukoulutus

Koulutusta toteutetaan vuosina 2017–2018 Opetushallituksen täydennyskoulutusrahoituksella. Kokonaisuus sisältää viisi erilaista koulutusosiota, joista neljässä on kohderyhmänä kaikkien asteiden opettajat ja yhdessä erityisesti varhaiskasvattajat.

Neljä ensimmäistä koulutusosiota koostuvat kahden päivän mittaisesta lähiopetuksesta ja sisältävät lisäksi itsenäisen projektityön. Viides koulutusosio (3.2.2.) on avoin verkkokurssi. Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Erityisinä kunta- ja aluekumppaneina hankkeessa ovat Lieto, Kaarina, Kokkola, Satakunta, Joensuu, Savonlinna, pääkaupunkiseutu sekä vuosina 2015–2016 toteutetun täydennyskoulutushankkeen kunnat Kerava, Oulu, Lahti ja Turku.

Vuoden 2018 aikana on tavoitteena järjestää Yhtä aikaa! -hankkeen puitteissa noin 40 koulutuspäivää.

Koulutuksen tavoitteet:

  • Ohjata koulutettavaa toiminnallisesti tutkimaan omaa identiteettiään, ennakkoluulojaan ja arvojaan.
  • Vahvistaa koulutettavan kompetenssia yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa aktiivisesti edistävänä toimijana työyhteisössään. Yhdenvertainen opettaja osaa muokata opetusmenetelmiään, materiaalejaan ja oppimisympäristöjään siten, että jokaisen on helpompi oppia ja jokainen tulee kuulluksi.
  • Rohkaista opettajaa suuntautumaan yhä enemmän oppilaiden osallistamiseen ja syrjinnänvastaiseen toimintaan.
  • Saada valmiudet oppilaitoksen toiminnalliseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laadintaan.
  • Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvän sisällön haltuunotto uusista eri asteiden opetussuunnitelmista. Opettaja saa myös tiiviin tietopaketin aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä.
  • Koulutusryhmän yhteisestä jakamisesta syntyvän uuden osaamisen ja ideoiden jakaminen.

 

 

Yhtä aikaa! -yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun verkkokurssi

Opetushallituksen rahoittaman Yhdenvertaisuuden osaajaksi -koulutuskokonaisuuden (2015–2016) sekä Yhtä aikaa! -koulutusten sisältöjen perusteella muodostetaan vuoden 2018 aikana kaikille avoin verkkokurssi. Verkkokurssin tekniseen toteutukseen ja markkinoinnin tukemiseksi palkataan korkeakouluharjoittelija 3 kuukaudeksi.

Verkkokurssin tavoitteet:

  • Lisätä maantieteellistä tasa-arvoa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutuksiin osallistumismahdollisuuksien suhteen
  • Koota yhteen paikkaan ja monien ulottuville viime vuosina kerääntynyt osaaminen ja ideat
  • Koota kattava osio käytännöllisistä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemojen harjoituksista eri ikäryhmille suunnattuina kasvattajien tueksi

 

 

Läntisen tuolla puolen -mediakasvatuskoulutus yläkoulun ja toisen asteen opettajille

Rauhankasvatusinstituutti on yhteistyössä Suomen Rauhanpuolustajien kanssa tuottanut länsi-kriittisen mediakasvatusmateriaalin Läntisen tuolla puolen, joka on suunnattu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Materiaalin tuottajatiimi osallistuu Maailmankoulun työntekijöiden ohella aktiivisesti Mediataitoviikkoon helmikuussa 2018.

Läntisen tuolla puolen -materiaalin jalkauttamiseksi järjestetään koulutuksia eri puolilla Suomea vuonna 2018. Jalkauttamiseen haetaan kumppanien kanssa hankerahoitusta. Ilman ulkopuolista rahoitusta nämä koulutukset tarjotaan maksullisina.

 

Draamakasvatuksen menetelmät rauhankasvatuksessa

Rauhankasvatusinstituutti järjestää yhdessä virolaisten, latvialaisten ja liettualaisten kumppaniensa kanssa viikonmittaisen täydennyskoulutuksen draamakasvatusmenetelmien hyödyntämisestä koulussa tehtävästä rauhankasvatuksesta. Koulutuksessa jaetaan Rauhankoulun kokemuksia, RKI:n ja kumppanien kehittämiä pedagogisia malleja ja kehitetään opettajien osaamista rauhankasvatuksen toteuttajina omissa kouluissaan.

 

Menetelmiä rauhankasvatukseen koulussa

Toimintavuonna RKI toteuttaa yhdessä serbialaisten kumppanien kanssa kansainvälisen kehittämishankkeen, jossa kehitetään rauhankasvatuksen menetelmiä erityisesti keskittyen rasismin, ulossulkemisen, vihapuheen ja väkivaltaisen kansallisaatteen lietsonnan käsittelyyn eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Hankkeen aikana järjestetään kaksi kansainvälistä koulutustilaisuutta sekä 4 kansallista koulutusta opettajille.

Osana hanketta RKI suunnittelee yhdessä serbialaisten sekä muiden kansainvälisten kumppanien kanssa kaksivuotisen kansainvälisen kehittämishankkeen ja hakee sille rahoitusta eurooppalaisista rahoitusinstituuteista. Uuden hankkeen tavoitteena on kerätä hyviä käytäntöjä vihapuheen vastaisesta toiminnasta kouluissa, kehittää uusia tapoja ehkäistä väkivaltaista ääriliikehdintää sekä vahvistaa koulujen toimintakulttuuria entistä osallistavammaksi, yhdenvertaisemmaksi ja turvallisemmaksi kaikenlaisille nuorille.

 

Muut tilattavat koulutukset ja luennot

Rauhankasvatusinstituutin asiantuntijuuden puitteissa opettajat ja muut ammattikasvattajat voivat lisäksi tilata RKI:lta seuraavia opettajille suunnattuja koulutuksia:

* MOD (Moninaisuus, oivallus, dialogi) peruskurssi (2 pvää), jatkokurssi (2 pvää)

* Johdatus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön oppilaitoksessa tai päiväkodissa (2–6 h)

* Opettaja rauhanrakentajana (2–6 h)

* Anne Frank – historia opettaa -opettajakoulutus Anne Frank -näyttelyn yhteydessä toteutettavaksi (2–3 h)

* Rasismin ja vihapuheen vastainen koulutus (2–6 h)

* Helena Kekkonen – rauhankasvattaja elämän ajan (luento 1–2 h)

* Nuoret, rauha ja turvallisuus: YK:n päätöslauselma 2250 -käytäntöön koulutus (2–6 h)

 

Opettajille suunnatut tapahtumat

RKI osallistuu vuosittain järjestettäville Educa-messuille, OPH:n kansainväliSYYSpäiville sekä muihin koulutusalan suurtapahtumin.  RKI järjestää Globaalikasvatuksen kesäpäivät kesäkuun alussa yhteistyössä Kepan kanssa. Päivien erityisenä teemana on Agenda 2030 -sisältöjen sovellus opetustyössä.

 

Opettajaopiskelijoiden koulutus ja yhteistyö opettajakoulutuslaitosten kanssa

Vuosien koulutusyhteistyön tuloksena RKI:lle on muodostunut jatkuvia kumppanuuksia opettajankoulutuslaitosten kanssa. Vuonna 2018 tätä yhteistyötä jatketaan kaikilla opettajakoulutuspaikkakunnilla. Opiskelijoille järjestetään työpajoja ja käydään luennoimassa rauhan- ja globaalikasvatuksen aiheista. Lisäksi RKI osallistuu aktiivisesti Kepan koordinoimien Maailma koulussa -globaalikasvatusseminaarien järjestämiseen.  

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search