Skip to content

Köyhyys

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta

836 miljoona ihmistä elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä eli alle 1,25 dollarilla päivässä. Köyhyys ei tarkoita ainoastaan tietyn elintason puuttumista, vaan myös nälkä ja aliravitsemus, koulutuksen, terveydenhuollon ja peruspalveluiden puutteellisuus sekä poliittinen osallistumattomuus ovat merkkejä köyhyydestä.

Alatavoitteet tiivistetysti:

  • Poistaa äärimmäinen köyhyys vuoteen 2030 mennessä.
  • Vähintään puolittaa kansallisten määritelmien mukaan köyhyydessä elävien määrä vuoteen 2030 mennessä.
  • Toteuttaa asianmukaiset sosiaaliturvajärjestelmät ja -toimenpiteet.
  • Taata, että kaikilla on mm. yhtäläinen oikeus taloudellisiin resursseihin, mahdollisuus peruspalveluihin ja oikeus omistaa maata ja muuta omaisuutta.
  • Kehittää köyhien ja huono-osaisten sopeutumiskykyä ja vähentää heidän haavoittuvuuttaan esimerkiksi luonnonkatastrofeille.

Vinkit varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize