Skip to content

7.4. MAAILMAN TERVEYSPÄIVÄ

YK:n maailman terveyspäivää vietetään joka vuosi 7.4., jotta tietoisuus maailmanlaajuisista terveysongelmista sekä hyvinvoinnin parantamisesta lisääntyisi. Maailman terveyspäivinä on joka vuosi eri teema, joiden avulla parannetaan tietoisuutta terveysasioista kansallisella ja globaalilla tasolla. Vuonna 2021 terveyspäivän teema on reilumman ja terveellisen maailman rakentaminen (Building a fairer, healthier world). Aiempina vuosina teemoja ovat olleet mm. kätilöt, maailmanlaajuinen terveydenhuolto ja sen saatavuus, masennus, diabetes, ruoan turvallisuus, tartunnanlevittäjät, terveet kaupungit sekä ilmastonmuutos.

Varhaiskasvatus ja alakoulu

1. COVID-19-pandemia

Koronapandemia herättää vaikeita tunteita niin aikuisissa kuin lapsissakin. Toivoa ja toimintaa -hanke esittelee käytännön harjoituksia ⇲, joita voi hyödyntää koronan herättämien tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn sekä toisten ihmisten tilanteisiin eläytymiseen. SPR:llä on myös materiaali koronatunteiden käsittelyyn: Keskustele koronasta ⇲.

2. Hyvä ja terveellinen elämä

Maapallon ja ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen onnistuu parhaiten, kun on olemassa selkeät tavoitteet. Siksi kaikki maat ovat sopineet YK:ssa kestävän kehityksen tavoitteista, joiden päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka. Toimintaohjelmaa, johon tavoitteet sisältyvät, kutsutaan nimellä Agenda 2030.

Tutustukaa yhdessä Agenda 2030 -tavoitteisiin ⇲. Pohtikaa lasten kanssa, mitä muuta hyvään ja terveelliseen elämään tarvitaan kuin monipuolinen ja puhdas ruoka?

Kerro lapsille, että eri maissa on samanlaisia ja erilaisia sairauksia, joita vastaan esim. rokotteilla toimitaan. Polio on esimeriksi saatu kokonaan pois Suomesta rokoteohjelmilla.

Jokainen oppilas tai ryhmä piirtää oman kuvan tai kuvasarjan hyvästä elämästä nyt, aikuisena ja vanhana. Lopuksi kuvat esitellään muille. Keskustelkaa, oliko oppilaiden helppoa kuvitella, millaista on hyvä elämä tulevaisuudessa. Mitä voisimme tehdä, jotta kaikilla olisi hyvä elämä nyt ja tulevaisuudessa, aikuisena ja vanhana? Miten Agenda 2030 -tavoitteet vaikuttavat hyvän elämän rakentamiseen kaikille?

3. SPR:n oppimateriaalipankin ⇲ materiaaleista moni liittyy terveyteen

Esimerkiksi ”Auta Reddie-koiraa” -piirrustustehtävän ⇲ avulla voidaan harjoitella ensiavun perusteita ja Riskien keskellä -materiaali ⇲  tarjoaa avaimia maailmanlaajuisten terveysongelmien, kuten epidemioiden, käsittelyyn. Aamun voi aloittaa muun muassa aamunavauksella, jonka aiheena on joko Pidetään pöpöt loitolla: Hygieniaohjeet pienimmille oppilaille ⇲ tai ensiapu ⇲.

4. Mielenterveys

Mieli ry:n Taran tarina -animaatioharjoitus ⇲ vahvistaa kehoa ja mieltä Taran ja eläinten mallin mukaan. Videon ja harjoitusten tavoite on tukea lapsen mielenterveystaitoja ja hyvinvointia sekä tutustuttaa lapsi toiminnan kautta mielen ja kehon vahvuuksiin. Video ja ohjeet ovat suomeksi. Myös SPR:llä on  materiaali koronatunteiden käsittelyyn: Keskustele koronasta ⇲.

Yläkoulu ja toinen aste

WHO:n video ⇲  (2 min, puhuttu englanniksi, tekstitetty englanniksi) esittää tiivistetysti, mistä terveydenhuollon maailmanlaajuisessa saatavuudessa on kyse. Samalla se muistuttaa maailman päättäjiä Agenda 2030 -tavoitteista, joissa päättäjät ovat sitoutuneet terveydenhuollon saatavuuden parantamiseen. Toinen WHO:n video ⇲ (3 min, englanninkielinen) kertoo järjestön tavoitteista maailmanlaajuisen terveydenhuollon saatavuuden suhteen.

Maailmanlaajuinen terveydenhuollon saatavuus on sopiva aihe esimerkiksi yhteiskunnallisen mainosjulisteen suunnitteluun pareittain tai pienessä ryhmässä. Tutustukaa aiheeseen videoiden avulla. Kerätkää yhdessä lista asioista, joihin terveydenhuollon saatavuus vaikuttaa positiivisesti. Esimerkkejä voi hakea oppilaiden omista kokemuksista ja tietämyksestä. Tiedonkeruun jälkeen oppilaat suunnittelevat mainosjulisteen, Prezin tai PowerPointin, jolla he yrittävät kasvattaa tietoutta terveydenhuollon saatavuuden tärkeydestä tai vaikuttaa päättäjiin, jotta he toimisivat asian puolesta maailmanlaajuisesti.

Yksilötehtäväksi sopii sarjakuvan suunnittelu ja piirtäminen terveydenhuollon saatavuuden tärkeydestä.

Mielenterveys

Mieli ry:n animaatio ”Mitä mielenterveys on?” ⇲ sekä WHO:n animaatio ⇲ (1 min) lähestyvät masennusta maailmanlaajuisena sekä henkilökohtaisena mielenterveyden ja hyvinvoinnin haasteena. Mieli ry:ltä löytyy myös kaksi muuta osaa animaatiolle: Tukea mielenterveyden pulmissa ⇲ ja Mielenterveyttä voi vahvistaa ⇲. WHO:n kaikki videot ovat englanninkielisiä ja ne tekstitetty englanniksi.

Mieli ry: Mitä mielenterveys on? 
Kesto: 2,10 min
Puhe: suomi, englanti 

Mieli ry: Voimaa mielenterveydestä lapsille ja nuorille -materiaalit
Kesto: 2,05 min
Puhe: suomi

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize