På riktigt!
En metodhandbok för behandling av barnens rättigheter i skolor. Handboken innehåller 20 olika övningar och lämpar sig särskilt för grundskolor och gymnasium (Dagsverke rf och SOOL).

Unicefs material för global fostran

Hunger på Schemat
WFP (World Food Program) fokuserar på hur viktigt det är för skolbarn att få tillgång till näringsrik mat. Bristen på bra mat har avgörande konsekvenser på inlärningsförmågan för miljontals barn runt om i världen.

På flykt i världen
På flykt i världen, den svenska versionen av boken kan beställas från Flyktinghjälpens kontor.

Mot alla odds
Spelet som låter dig pröva på hur det är att vara flykting.

Röda korsets material för högstadier:

  • Global undervisning
    Materialet behandlar livet och levnadsförhållandena i Moçambique, Sydafrika och Kambodja. Materialet är uppdelat enligt läroämnen.
  • Veckan mot rasism
  • Även krig har regler
    Ett läromaterial som ger information om väpnade konflikter och krigets lagar. Materialet är indelat i färdiga helheter för att användas på lektionerna.

Röda korsets skolsajt (Sverige)
Material, information och idéer för undervisning.

Dagsverkes studiematerial
Dagsverke rf publicerar varje läsår ett omfattande studiematerial om det land och tema som utgör mål för årets insamling. Materialet ges ut både på finska och svenska.

FN-dagar – övningar för skolbruk
Olika övningar och idéer för hur man kan föra fram de olika FN-dagarna i skolan och andra läroanstalter. FN-förbundet har delat in övningarna för höst- och vårterminer.

Svenska FN-förbundets skolsidor
Material om FN:s verksamhet, Agenda 2030, Millenniemålen, tips för skolor och FN-rollspelet.

Drömmen om ett yrke
Dagsverkeskampanjen 2011-2012 Drömmen om ett yrke handlade om unga i Moçambique. Materialet innehåller information, musik och videomaterial om Moçambique samt lektionsuppgifter och morgonsamlingar.

Rädda Barnen
Material till lärare som kan användas som stödmaterial som hjälp till att behandla dagsverkesinsamlingens teman med eleverna.

Forum för levande historia
Forum för levande historia arbetar för att motverka intolerans genom att berätta om brott mot mänskligheten i historien och i vår samtid.
De olika ämnena är bl.a. intolerans, förintelsen, mänskliga rättigheter och brott mot mänskligheten. Forum för levande historia bjuder pedagogiskt material, innovativa metoder och utbildning för lärare. Material går att ladda ner som pdf eller även att beställa (Sverige).

Det levande biblioteket
Guide till användning av Det Levande biblioteket. Det fungerar precis som ett vanligt bibliotek, man går dit och lånar en bok på en bestämd tid. Det är bara en liten skillnad: böckerna i det Levande biblioteket är levande människor och böckerna och bokläsarna öppnar en personlig dialog. Böckerna i det Levande biblioteket är personer ur grupper som ofta drabbas av diskriminering och socialt utanförskap. Böckerna i det Levande biblioteket kan inte bara tala, de kan också svara på läsarens frågor och Böckerna kan dessutom själva ställa frågor och lära sig ett och annat.

WWF
Här hittar du material som lämpar sig för miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling.

Smart med mindre avfall
Sidan innehåller färdiga och uppmuntrande uppgifter till temahelheten om hållbar utveckling. Uppgifterna om förebyggandet av avfall är indelade enligt läroämnen. Du kan där välja lämpligt material som stöd för läroboken.

Utbildningsmaterial om tobak i utvecklingsländer
Plan Sverige har tillsammans med A Non Smoking Generation tagit fram ett utbildningsmaterial som ger elever insikter och kunskap om tobakens konsekvenser i utvecklingsländer. Materialet tar ett helt nytt grepp om tobaksfrågan, med fokus på ekonomi, politik, miljö, etik och mänskliga rättigheter.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search