Tavoite: Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille

Puhdas vesi on elämän elinehto. Sen saanti vaikuttaa kuolleisuuteen, ruokaturvaan sekä toimentulon ja koulutuksen mahdollistamiseen. 663 miljoonalla ihmisellä ei ole tällä hetkellä kunnollisen juomaveden lähdettä, ja riittävät saniteettitilat puuttuvat 2,4 miljardilta ihmiseltä.

Alatavoitteet tiivistetysti:

  • Varmistaa, että kaikki saavat puhdasta ja edullista juomavettä vuoteen 2030 mennessä.
  • Taata kaikille riittävä ja yhtäläinen sanitaatio sekä hygienian taso.
  • Poistaa avokäymälät.
  • Parantaa veden laatua vähentämällä veden saastumista.
  • Lisätä vedenkäytön tehokkuutta, kestävää vedenottoa ja veden riittävyyttä merkittävästi.
  • Vähentää vesipulasta kärsivien määrää merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.
  • Toteuttaa integroitu vesivarojen hallinta kaikilla tasoilla vuoteen 2030 mennessä.
  • Suojella ja ennallistaa vesistöihin liittyviä ekosysteemejä vuoteen 2020 mennessä.

Vinkit teeman käsittelyyn varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search