Skip to content

21.3. Rasisminvastainen päivä ja syrjinnänvastainen viikko

Rasismin- ja syrjinnänvastaista viikkoa vietetään vuosittain maaliskuussa viikolla 12. Viikko kulminoituu YK:n rasisminvastaiseen päivään 21.3. Päivä on jäänyt historiaan vuonna 1960, kun 69 rauhanomaista rotuerottelun vastaista mielenosoittajaa surmattiin viranomaisten toimesta Etelä-Afrikassa. Nykyään kyseisellä viikolla otetaan kantaa ympäri maailman yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta.

Olemme koonneet tälle sivustolle materiaali- ja tehtävävinkkejä sekä videoita ikäryhmittäin. Materiaalien tavoitteena on pohtia oppilaiden kanssa kaikkien oikeutta olla oma itsensä yhdenvertaisena toisten kanssa sekä oppia kunnioittamaan kaikkia ihmisiä riippumatta heidän ominaisuuksistaan tai tavoistaan. Oppilaiden on myös tärkeä oppia havainnoimaan syrjintää ja toimimaan sitä vastaan.

Tähän teemaan olemme koonneet erityisen laajan ja monipuolisen video- ja musiikkilistan, josta löytyy ideoita rasismin- ja syrjinnänvastaisen viikon jokaiselle päivälle! Mukana myös vinkkejä videoiden käyttöön opetuksessa.

Vinkkejä varhaiskasvatukseen ja alakouluille

1. Avaa Maailmankoulun matkalaukku! (varhaiskasvatus, alkuopetus)

Maailmankoulun virtuaalilaukku Minä ja muut – me yhdessä! sisältää monipuolisen tehtävä- ja materiaalipaketin valmiine tunti/työpajasuunnitelmineen. Laukusta löydät oman osion eskari-ikäisille sekä alkuopetukseen. Minä ja muut – me yhdessä! -laukku herättelee toiminnallisten ja keskustelua herättelevien tehtäviensä avulla pohtimaan moninaisuutta monella tasolla: Mitä kieliä puhumme? Minkälaisia harrastuksia meillä on? Minkälaisia perheitä on olemassa? Miten monenlaisia taitoja osaammekaan! 

Tähän virtuaalilaukkuun kannattaa tutustua ajan kanssa ja ottaa talteen myös sieltä löytyvät kirjavinkit tehtävineen. Jos aikaa on vähän, kokeilkaa vaikkapa Bingo-harjoitusta (vaatii hieman lukutaitoa). Perheiden moninaisuudesta löydätte myös tehtäviä ja kuvakirjavinkkejä. Yksi kaikkein pienimmillekin päiväkoti-ikäisille sopiva on Todd Parrin Perhekirja, jonka englanninkielisen video kirjasta on YouTubessa. 

2. Sadut ja tarinat avaavat uusia näkökulmia

Kokoamme Maailmankoulussa kirjavinkkilistoja lasten ja nuorten kirjoista, jotka käsittelevät mm. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä, ristiriitojen ja konfliktien ratkaisukeinoja sekä tuovat esiin moninaisuuden kirjoa. Tarinat ovat hyvä tapa perehtyä ja keskustella turvallisesti kipeämmistäkin teemoista luoden pientä välimatkaa lasten omaan arkeen. Poimi ryhmällenne sopivat kirjavinkit täältä:

Maailmankoulun kirjavinkit päiväkodeille ja 1.–2.-luokkaisille sekä 3.–6.-luokkalaisille.

3. Sinisen koiran tarina (varhaiskasvatus 3. lk)

Lukekaa Sinisen koiran tarina. Kuvat tarinaan löytyvät tästä. Sinisen koiran tarinaan on valmiiksi kolme erilaista tehtävää. Valitse niistä ryhmällesi sopivat. Tehtävien ohjeet löytyvät tästä. Sinisen koiran tarinaan voi tutustua myös englanninkielisienä digitarinana.

4. Vihapuheen vastainen valokuvanäyttely (1.–6. lk)

Toteuttakaa koulussanne yhteinen kampanja. Ohjeet: Kaikki koulun oppilaat kirjaavat oman vihapuheen vastaisen ajatuksensa vaakasuuntaiselle A4 paperille isoin selkein kirjaimin esimerkiksi tussilla. Koulun vanhimmista oppilaista muodostettu ryhmä pitää valokuvastudiota, jossa on valmiina isoja punaisia kartonkisydämiä. Oppilaat käyvät kuvauttamassa itsensä oman ajatuksensa kanssa. Kätevintä on kiinnittää oma paperi sinitarralla sydämeen. Kuvat tulostetaan ja niistä tehdään valokuvanäyttely koulun seinälle. Luokissa on hyvä käsitellä syrjintää ja rasismia ennen omien ajatusten muodostamista. Filmejä ja toimintaideoita löydät Ei vihapuheelle -kampanjan sivuilta.

5. Vihapuheesta dialogiin (1.–6. lk)

Vihapuheesta dialogiin on todella hyvä, monipuolinen ja toiminnallisia tehtäviä sisältävä opas kouluille vihapuheeseen liittyvien kysymysten käsittelyyn. Sivuilta 13–14 löydät tuntisuunnitelman ja siihen liittyvät harjoitukset, jotka sopivat aiheen käsittelyyn alakouluikäisten tasolla.

Lisämateriaalia

Maailmankoulun matkalaukut ”Moninainen Suomi” ja ”Moninaiset perheet” sopivat hyvin näiden teemojen käsittelyyn.

Vinkit yläkouluille ja toiselle asteelle

1. Avaa Maailmankoulun matkalaukku!

Maailmankoulun Moninainen Suomi -virtuaalilaukku sisältää valmiita työpaja-/tuntisuunnitelmia harjoituksineen ja materiaaleineen. Tehtävien avulla tutkitaan sitä, minkälaisia ennakko-oletuksia ja normeja suomalaisuuteen usein liitetään sekä miten ne kapeudessaan jättävät näkymättömäksi tai marginalisoivat osan ihmisistä ulkopuolelle. Lisäksi kuullaan lehtiartikkeleiden, blogikirjoitusten, videoiden ja musiikin avulla kokemuksia ja tarinoita eri vähemmistöihin kuuluvilta nuorilta itseltään.

Aloittakaa vaikkapa tehtävästä Bingo ja tutkikaa mitä moninaisuutta teidän ryhmästänne löytyy!

Myös Rauhan rakentajat -virtuaalilaukku sisältää hyvän työpajakokonaisuuden tähän teemaviikkoon. Tästä laukusta löydät harjoituksia ristiriitojen ja konfliktin ratkaisuun liittyen sekä erilaisia tehtäviä ja keskustelunherättäjiä vihapuheteeman käsittelyyn.

2. Mainos yhdenvertaisuuden kysymyksistä

Suunnitelkaa yhteiskunnallinen mainos yhdenvertaisuuden kysymyksistä. Mainos tehdään ryhmissä kollaasitekniikalla: Jaa luokka ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle aikakauslehtiä, isot paperiarkit, liimaa ja saksia. Jokaisen ryhmän tehtävänä on luoda kollaasitekniikalla mainosjuliste nopeasti toimien ja kaikkien voimia käyttäen. Ohjeista oppilaita tekemään juliste, joka pysäyttäisi oman huomion kadulla! Oppilaat leikkaavat/repivät lehdistä kuvia, jotka haluavat kollaasiinsa laittaa ja liimaavat ne sitten paperiarkille. Kullekin ryhmälle annetaan erilainen aihe julisteeseen, esim. rauha, ennakkoluulottomuus, kunnioittava kohtaaminen, tasa-arvo.

3. Vihapuheen vastainen valokuvanäyttely

Toteuttakaa koulussanne yhteinen kampanja. Ohjeet: Kaikki koulun oppilaat kirjaavat oman vihapuheen vastaisen ajatuksensa vaakasuuntaiselle A4 paperille isoin selkein kirjaimin esimerkiksi tussilla. Koulun vanhimmista oppilaista muodostettu ryhmä pitää valokuvastudiota, jossa on valmiina isoja punaisia kartonkisydämiä. Oppilaat käyvät kuvauttamassa itsensä oman ajatuksensa kanssa. Kätevintä on kiinnittää oma paperi sinitarralla sydämeen. Kuvat tulostetaan ja niistä tehdään valokuvanäyttely koulun seinälle. Luokissa on hyvä käsitellä syrjintää ja rasismia ennen omien ajatusten muodostamista. Filmejä ja toimintaideoita löydät Ei vihapuheelle -kampanjan sivuilta.

Lisämateriaalia

Läntisen tuolla puolen on mediakasvatusmateriaali, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat. Materiaali sisältää neljä osiota: Länsi ja viihde, Länsi mediassa, Kuvien taakse ja Länsi-Sahara. Materiaali johdattaa analysoimaan filmejä, sarjakuvia, sketsiviihdettä, mediatekstejä ja uutiskuvia. Länsi-Sahara osio haluaa herättää ihmisten tietoisuutta kansasta, joka elää jo kolmannessa sukupolvessa pakolaisleireillä.

Vihapuheesta dialogiin sisältää harjoituksia ja tehtäviä, jotka rakentavat vuorovaikutusta ja auttavat tunnistamaan vihapuhetta ja vihapuheeseen johtavia ennakkoluuloja.

Syrjinnän kielto on kirjattu Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (2. ja 7. artikla). Kasvattajille ja oppijoille asianmukaista tietoa ihmisoikeuksista on tarjolla Ihmisoikeusliiton sivuilla. Samoilla sivuilla on myös erilaisia pari- ja ryhmätyöskentelyyn soveltuvia harjoituksia eri ihmisoikeuksista sekä oppaita ihmisoikeuksien käsittelyyn. Sivut sopivat erityisesti tiedonhakuun sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn peruskoulussa ja toisella asteella, mutta ovat sovellettavissa ikäryhmäkohtaisesti myös nuoremmille.

Normipyöritys tutkii pelillisin menetelmin yhteiskunnan normeja ja ennakkoluuloja. Linkin takaa löydät Normipyöritys-pelilaudan sekä pelin oheismateriaalin ja ohjeet peliin. Peli sopii monen eri aineen tunnille pelattavaksi ja pohdittavaksi.

Normikriittinen opetusmateriaali Älä oleta tarjoaa opettajalle hyvät taustatiedot syrjinnän vastaisuudesta ja sisältää myös hyviä harjoituksia. Normit ovat oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat ja minkälaisia heidän tulisi olla. Ne ovat usein ääneen lausumattomia sääntöjä. Ne säätelevät sitä ketkä tulevat nähdyksi, ketkä pääsevät ääneen, ketkä kuuluvat mukaan ja ketkä jäävät ulkopuolelle. Oppaan harjoitukset on suunnattu yläkouluun ja toiselle asteelle, mutta ovat sovellettavissa nuoremmillekin.

Art against racism -opas ohjeistaa rasisminvastaiseen taidetoimintaan nuorten kanssa. Opas antaa tietoa rasismista, rasisminvastaisuudesta, taiteen hyödyntämisestä rasisminvastaisessa toiminnassa sekä yhteisötaiteellisen prosessin ohjaamisesta.

Olemme koonneet monipuolisen videolinkki- ja musiikkilistan tehtäväideoineen. Tämän listan vinkit sopivat erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle.

Maailmankoulun matkalaukku Moninainen Suomi sopii hyvin näiden teemojen käsittelyyn.

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize