Skip to content

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, Tehtäviä

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Varhaiskasvatus ja alakoulu

1. Avatkaa Maailmankoulun pakkaama Rauhan rakentajat -virtuaalilaukku ja kurkatkaa sisään! Laukku sisältää valmiita työpajaehdotuksia tai tuntisuunnitelmia materiaaleineen ja tehtävineen. Materiaalit on jaettu kahdelle eri ikäryhmälle: varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen. Myös yksittäisiä harjoituksia, videoita ja kirjavinkkejä löytyy runsaasti hyödynnettäväksi. 

2. Todd Parrin kirjoittama ja kuvittama Rauhankirja on hyvä keskustelun virittäjä päiväkoti- ja alkuopetusikäisille värikkäine ja mukaansatempaavine kuvineen. Katsokaa täältä Rauhankirja videona. Mitä rauha on teidän päiväkodissanne tai koulussanne? Piirtäkää lisää Todd Parrin inspiroimana!

Lisää teemaan sopivia kuvakirjavinkkejä löydät täältä (kirjalistassa otsikolla: Rauhan rakentaminen).

3. Toiminnallisuutta ja draamakasvatuksen keinoja kaipaavan ryhmän kanssa kannattaa laukusta poimia Pelätin ja rastas -tarina sekä siihen liittyvät draamaharjoitukset. Tätä materiaalia on sovellettu mainiosti myös 3.-4.-luokkalaisten opetuksessa.

4. 3-6-luokkalaisten ja sitä vanhempien kanssa kannattaa tutkia rauhaan, ristiriitojen ja konfliktinratkaisuun liittyviä teemoja konfliktipatsaiden avulla. Patsaiden avulla päästään konkreettisesti havainnollistamaan ja pohtimaan oppilaiden arjessaan kohtaamia ristiriitoja tai voidaan toisalta ottaa käsittelyyn laajempiakin kysymyksiä. Ohjeet ja tuntisuunnitelman konfliktipatsaiden tekoon löydät tästä Rauhan rakentajat -virtuaalilaukusta (s.8).

5. Oletteko kuulleet Verso- tai MiniVerso-vertaissovittelun -koulutuksista? Koulutuksia voi tilata omalle päiväkodille tai koululle

Yläkoulu ja toinen aste

Maailmankoulu on koonnut yläkoulujen ja toisen asteen käyttöön rauhankasvatuksen teemoja käsittelevän Rauhan rakentajat- virtuaalilaukun.

 •  Laukku sisältää valmiita työpajaehdotuksia/tuntisuunnitelmia materiaaleineen ja tehtävineen.
 • Tehtävien avulla harjoitellaan ristiriitojen ratkaisua, vihapuheeseen
  ja syrjintään puuttumista, kriittistä ajattelua sekä arvostavaa dialogia ihmisten välillä.
 • Mukana on mm. videoita, draamaharjoituksia ja erilaisia toiminnallisia tehtäviä. Työpajoista voit hyvin ottaa käyttöösi myös yksittäisiä harjoituksia.
 1. Tutustukaa suomalaisen rauhankasvatuksen voimahahmoon Helena Kekkoseen. Aloittakaa tutustumalla hänelle tärkeisiin rauhanrunoihin ja sitaatteihin. Ne löytyvät tästä Prezi-esityksestä . Löydät täältä lisää tietoa Helena Kekkosesta. Hänen elämäntyöstään kertovat myös kirjat: Rauhan siltaa rakentamassa sekä Rauhan silta kantaa. thoughts-about-peace -pdf toimii myös apuna julisteita tehdessä.
 2. Ahtisaari-päivien sivustolle on koottu laaja valikoima opetusmateriaaleja ja tehtävävinkkejä yläkouluun ja toiselle asteelle. Tehtävät liittyvät esimerkiksi neuvottelutaitoihin, vuorovaikutukseen ja empatiaan, vaikuttamiseen sekä rauhanvälitykseen.
 3. Kuvataiteen tunnille:
 • Tutustukaa muihinkin kansainvälisen tason rauhantekijöihin ja heidän työhönsä. Tehkää heistä luokkaan juhlava posterinäyttely. Tehtäväohjeistuksen ja lyhyet esittelyt tunnetuista rauhanaktivisteista löydätte tästä diaesityksestä (pdf)
 • Tehkää rauhanmerkkejä eri materiaaleista. Tässä tietoa rauhanmerkkien historiasta sekä esimerkkejä: Rauhanmerkki -pdf
 • Myös kyyhkynen ja oliivipuunlehvä ovat rauhansymboleja. Tässä ideoita niihin: kyyhkynen-ja-oliivipuunlehva.
Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize