1. Tarinan jälkeen voitte keskustella seuraavien kysymysten avulla:

1. Tarinan jälkeen voitte keskustella seuraavien kysymysten avulla:

 • Mitä tarinassa tapahtui?
 • Mitä hahmoja siinä oli?
 • Mikä ongelma sinisellä koiralla oli?
 • Miksi sinistä koiraa kiusattiin?
 • Miltä sinisestä koirasta tuntui?
 • Kohteliko eläinkaupan omistaja sinistä koiraa reilusti? Miksi?
 • Mitä luulet, miltä sinusta tuntuisi, jos olisit sininen koira?
 • Onko sinusta joskus tuntunut samalta kuin sinisestä koirasta? Miksi?
 • Mitä tarinan muut hahmot olisivat voineet tehdä, jotta sinisestä koirasta olisi tuntunut paremmalta?
 • Miten sinua on autettu, jos olet joutunut kiusatuksi?

2. Samankaltaisuuksien etsintä –leikki.
Löydät kuvat sekä sanalliset kuvaukset koirista (2kpl) tästä. Katsokaa ensin kuvia (laittakaa ne esim. seinälle) ja etsikää yhtäläisyyksiä sen perusteella. Lukekaa sitten kuvaukset koirista. Keskustelkaa oliko vaikeaa etsiä yhtäläisyyksiä eikä eroavaisuuksia, oliko koirissa enemmän vai vähemmän samankaltaisuuksia kuvausten lukemisen jälkeen, miksi? Keskustelkaa myös ensivaikutelmasta.

3. Toiminnallinen harjoitus väittämien avulla.
Lue ääneen seuraavat väittämät. Lapset sijoittuvat huoneeseen mielipiteensä mukaan. Toinen seinä edustaa ”olen samaa mieltä” ja toinen ”olen eri mieltä”. Jos lapsi ei osaa päättää, kumpaa mieltä on, jää hän keskelle huonetta. Keskustelkaa jokaisen kysymyksen jälkeen. Kysy lapsilta: MIKSI?

 • Sininen koira on tavallinen koira 
 • Kaikki koirat ovat erilaisia
 • Sininen koira halusi olla ruskea
 • Sininen koira tuli kiusatuksi koska hän oli sininen
 • Siniset koirat ovat oma ryhmänsä
 • Oma ryhmä on paras
 • Kaikkia koiria tulisi kohdella samalla tavalla
 • Jos olisin kennelin koira, puolustaisin sinistä koiraa

4. Siniset ja valkoiset koirat –leikki. Jaa lapset sinisiin ja muihin koiriin.

Lue seuraavat säännöt ääneen.
– siniset koirat eivät saa istua tuoleilla
– siniseten koirien täytyy olla yhdessä leikkihuoneessa.
– siniset koirat eivät saa käyttää mitään päiväkodin tavaroita elleivät kysy erikseen lupaa siihen

– muut koirat saavat käyttää kaikkia päiväkodin tarvikkeita vapaasti
– muut koirat saavat etuoikeuden valita musiikin, jota kuunnellaan
– muut koirat saavat etuoikeuden mennä tietokoneelle, vesileikkiin (paikkaan joka on suosittu ja haluttu leikkipaikka)

Keskustelkaa miltä tuntui olla sininen/muu koira, mitä hyvää tai huonoa siinä oli, yrittikö joku vaihtaa rooliaan toisen väriseksi koiraksi yms.