Världsskolan bjuder på unik verksamhet för att utveckla och stöda globalfostringsarbete.

Projektet Världsskolan har satts igång av Fostrare för Fred rf. år 2006 i Uleåborg. Verksamheten utvecklades år 2010 till Åbo och Helsingfors. Från och med 2010 har Institutet för Fredfostran varit ansvarig för verksamheten. Samarbetspartner finns i olika organisationer.

Världsskolans verksamhetsställen

Världsskolans verksamhetsställen finns i Åbo, Uleåborg, Helsingfors, Joensuu, Karleby och Tammerfors. Världsskolans personal jobbar i Åbo, Tammerfors och Uleåborg i undervisningsväsendens utrymmen och samarbetar fast med kommunerna och med universitetens lärarutbildningar. Projektet stöds av utrikesministeriet. Kontaktuppgifter.

För lärare

Material för skolvärlden

Världsskolans mål är att utveckla och sprida olika material om global fostran till skolvardagen. Världsskolan fungerar som en länk mellan skolvärlden och civilsamhället. Materialen som används är producerade av olika medborgarorganisationer och Världsskolan strävar till att de är testade och passande för skolvärlden.

Här är en omfattande nätmaterialbank som är riktat för lärare:

Morgonsamlingsmaterial för skolor
Material för lågstadiet
Material för högstadiet och gymnasium
Nätspel

Läroplanens arbetsområden som del av undervisningen

Materialet om global fostran stöder väldigt bra läroplanens arbetsområden. Att växa som människa, kulturidentitet och internationalitet, kommunicering och mediekompetens, deltagande medborgarskap och ansvar om miljön, välstånd och hållbar framtid är helheter som går lätt att tillämpa med Världsskolans material.

Bibliotek, materialbank och kappsäckar

Världsskolan har ett omfattande urval av material i sina globaluppfostringsbibliotek i Uleåborg, Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Materialet finns för att låna ut gratis för alla som är intresserade. Om du har funderat på ett särskilt tema, åldersgrupp eller materialbehov som du söker material för i vårt bibliotek, får du gärna beställa en personlig boktippstermin. Vi hjälper med att söka fram passande material för specifika behov.

Världsskolans verksamhet innehåller också en materialbank som erbjuder lärare och pedagoger material om global fostran till sitt vardagliga bruk gratis. Världsskolans kappsäckar, som innehåller fem färdiga läromaterialpaket för olika tema av global fostran, finns också att lånas ut för undervisning. Världsskolan uppdaterar för tillfället materialbanken och snart kommer kappsäckarna finnas även virtuellt!

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search