Skip to content

Vedenalainen elämä, tehtäviä

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus

Tutuiksi veden kanssa! Lasten maapalloretki s. 35

Etsikää jostakin luonnosta tai päiväkodin/koulun pihalta paikka, jossa on vettä. Se voi olla järvi, puro tai vaikkapa vesilätäkkö. Istukaa veden äärelle katselemaan ja tarkkailemaan vettä kaikessa rauhassa. Minkä väristä vesi on?
Näyttääkö se vihaiselta vai rauhalliselta? Piirtäkää tarkkailemastanne vedestä. Katselkaa piirroksianne yhdessä ja vertailkaa kokemuksianne. Laittakaa piirustukset seinälle, jotta muistaisitte aina, miten tärkeää vesi on.
 
 
Itämeri-tietovisa

WWF:n Itämerisuunnistus on 10 itämeren lajistoon liittyvästä kysymyksestä koostuva kuvallinen tietovisa 4-8-vuotiaille.

5.-6. lk, yläkoulu

Työpaja (1-2 oppituntia): Merten muovijäteongelma ja sen ratkaiseminen

1. Katsokaa video Merten kaatopaikat (7:03, sisältää pari kirosanaa). Keskustelkaa videon katsomisesta heränneistä ajatuksista liittyen…

 • merten tilaan ja muovijätteeseen
 • valtioiden ja yritysten toimiin vähentää muovin käyttämistä

 

2. Seuraavaksi katsokaa videoilta, miten yksittäinen ihminen voi vähentää muovinkulutustaan: 5 vinkkiä – Näin vähennät muovijätettä (1 min) sekä Näin voit vähentää muovijätettä ruokakaupassa (2:08). Keskustelkaa videoihin liittyen ajatuksistanne…

 • yksittäisten ihmisten vaikutusmahdollisuuksista
 • miten enemmän ihmisiä voisi saada havahtumaan merten muoviongelmaan

 

3. Aiheeseen tutustumisen jälkeen voitte ideoida luokan kampanjan, kuvata omia lyhyitä videoita tai suunnitella ja tehdä julisteita merten suojeluun ja muovinkäytön vähentämiseen liittyen.

Yläkoulu ja toinen aste

Aloittakaa vesiekosysteemeihin ja niiden uhkiin tutustuminen katsomalla Youtube-videoita ajankohtaisesta ongelmasta, muoviroskasta merissämme.

Työpaja 1 (1-2 oppituntia): Merten muovijäte lukuina + eri tahojen ratkaisuehdotusten mediatarkastelu

1. Kuinka paljon merissä on muovia? (5:34) Nuori videontekijä esittää muoviongelman numeroin ja hämmästyttävin visuaalisin vertauksin. Katsokaa video ja keskustelkaa sen aiheuttamista tunteista pareittain tai pienryhmissä. Voitte myös pohtia seuraavia medialukutaitoon liittyviä kysymyksiä:

 • Millaisen viestin video lähettää?
 • Jäikö videosta toivoton olo vai kannustiko se toimimaan muoviongelman eteen?
 • Oliko konkreettisten lukujen esittäminen valaisevaa vai vaikeaselkoista?
 • Luuletteko, että videon laskutoimitukset pitävät paikkaansa? Miksi/Miksi ei?
 • Millaista tahoa hyödyttäisi muovijätteen määrän vähättely? Entä jätteen määrän liioittelu?

 

2. Muoviongelmaan pureutumisen jälkeen katsokaa kaksi videota ratkaisuehdotuksista ongelmalle:

Näin voit vähentää muovijätettä ruokakaupassa (2:08). Muovinkulutustaan järjestelmällisesti vähentänyt yksityishenkilö esittelee ruokakaupassa konkreettisia toimiaan oman muovijätteensä vähentämiseksi.

Muovi tärkeässä tehtävässä – Ruoka (0:32). Muoviteollisuus ry:n Muovi kuuluu kiertoon -kampanjan video, jossa korostetaan muovin hyötyjä ja neuvotaan muovin välttämisen sijaan käyttämään ja kierrättämään sitä. Voitte tarvittaessa katsoa videon vielä uudestaan, ennen seuraavien kysymysten pohtimista:

 • Mitä yhteistä videoiden viesteillä oli? Entä eroavaisuuksia?
 • Millaiset tahot ovat tehneet videot? Kumpaan videoon on käytetty enemmän rahaa?
 • Millaisia vaikuttamisen keinoja videoissa käytettiin?
 • Kenen tai minkä etua videoissa yritetään ajaa?
 • Millaiset vaikuttamisen keinot ovat mielestänne toimivimpia ympäristöasioiden ajamisessa?
 • Mitä videoilla mainittuja tai muita asioita sinä voisit tehdä merten muoviongelman pienentämiseksi?

 

3. Suunnitelkaa ja tehkää vastamainoksia merten roskaamiseen ja kertakäyttökulttuuriin liittyen. Hakekaa inspiraatiota Mainoskuplan vastamainoskilpailun töistä tai  lisää tietoa Global Meal -vastamainosmateriaaleista.

Työpaja 2 (1-2 oppituntia): Merten muovijäteongelma ja sen ratkaiseminen

1. Katsokaa video Merten kaatopaikat (7:03, sisältää pari kirosanaa). Keskustelkaa videon katsomisesta heränneistä ajatuksista liittyen

 • merten tilaan ja muovijätteeseen
 • valtioiden ja yritysten toimiin vähentää muovin käyttämistä

 

2. Seuraavaksi katsokaa videoilta, miten yksittäinen ihminen voi vähentää muovinkulutustaan: 5 vinkkiä – Näin vähennät muovijätettä (1 min) sekä Näin voit vähentää muovijätettä ruokakaupassa (2:08). Keskustelkaa videoihin liittyen ajatuksistanne:

 • yksittäisten ihmisten vaikutusmahdollisuuksista
 • miten enemmän ihmisiä voisi saada havahtumaan merten muoviongelmaan

 

3. Loppuajan voitte käyttää kampanjan, lyhyiden videoiden tai julisteiden suunnitteluun ja toteutukseen, tai tehdä vastamainoksia. Hakekaa inspiraatiota Mainoskuplan vastamainoskilpailun töistä tai  lisää tietoa Global Meal -vastamainosmateriaaleista.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!