Skip to content

Vinkit varhaiskasvatukseen ja alakouluille

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

VINKIT VARHAISKASVATUKSEEN JA ALAKOULUUN

Ulkoluokkapäivänä ihmetellään luonnon monimuotoisuutta 23.5.2019

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy hälyttävää tahtia ympäri maailmaa. Maaliskuussa 2019 julkaistun Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin mukaan joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen. Uhanalaisuuden merkittävimpiä syitä on ihmistoiminnan aiheuttama elinympäristöjen muutos. Yhtä lailla voimme toimillamme myös suojella monimuotoisuutta ympärillämme. Siksi toukokuussa vietettävän Ulkoluokkapäivän teemana on tänä vuonna luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti.

Havainnoimalla lajit tutuiksi
Biodiversiteettikasvatuksen tavoitteena on opettaa lapsille, miten monimuotoista maapallon elämä on ja miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää. Luonnon monimuotoisuutta voi alkaa havainnoida ja tutkia pienin askelin. Tutkitaan kasvien erilaisia muotoja ja ohi pöriseviä hyönteisiä, kuunnellaan lintujen laulua ja seurataan, miten maisema muuttuu vuodenaikojen myötä. Näin myös herkistytään ympäristölle ja monimuotoisuuden havaitsemisesta tulee helpompaa. Kun lajit ja erilaiset ympäristöt tulevat tutuksi ja tärkeiksi, kasvaa halu suojella niitä. (FEE-Suomi)

Metsät

Eläinlajit

WWF:n materiaalipankista löydät runsaasti maksuttomia materiaaleja eri-ikäisten oppijoiden käyttöön. Voit etsiä tulostettavia materiaaleja teeman, opetettavan aineen, oppijoiden iän tai kielen perusteella. Osan materiaaleista voit tilata myös painettuna.

Oma luontotempaus

 

Haluatteko tempaista porukalla ympäristön hyväksi? Kannattaa antaa luovuuden kukkia ­– mahdollisuuksia on monia! Omalla tempauksella voitte tukea tärkeää luonnonsuojelutyötä tai auttaa jotakin tiettyä uhanalaista lajia ­– vaikkapa saimaannorppaa tai tiikeriä. Pienikin lahjoitus on arvokas ja hyvän tekeminen yhdessä on hauskaa!

Katso tempausvinkit WWF:n sivuilta!

 

Rakentakaa ötökkähotelli lähimetsään

Teemavuoden 2019 tavoitteena on nostaa paremmin tietoisuuteen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät selkärangattomat pikkueläimet, ötökät. Niiden tuottamat ekosysteemipalvelut ovat aivan ratkaisevia ihmisen hyvinvoinnille. Ötököiden elämänvaiheet ovat täynnä yllättäviä ja kiehtovia yksityiskohtia. Kesäksi on palkattu kaksi lähiluonto-opasta ötökkäteemalla.

Ötökkähotellit ovat kaupunkialueilla ja siistityissä ympäristöissä pieni luonnonsuojeluteko. Hyönteiset, kuten villimehiläiset, pölyttävät hedelmäpuita ja kukkia. Leppäkertut, harsokorennot ja pihtihäntäiset hävittävät tuhohyönteisiä. Leppäkertut syövät elinaikanaan tuhansia kirvoja.
Lisää tietoa FEE-Suomen sivuilta

 

Suojeluseläinten kanssa suojaamme monimuotoisuuden ja muita vinkkejä metsäretkille

Lapset valitsevat itselleen suojeluseläimen, eläimen, jonka taitoja ihailevat, jonka jalanjäljissä haluaisivat kulkea, jolta haluaisi oppia jotakin.

Toisessa harjoituksessa lapset saavat eläimen kuvan ja rakentavat sille pesän ja tutkivat ympäristöä luupeilla sen tavoin, etsien pesään ruokaa, kuten käpyjä, marjoja, pähkinöitä tai kaarnanpaloja, jotka voivat esittää lihaa. Kuvitteluleikkien kautta lapset voivat oppia huomaamatta eri eliöiden välisiä yhteyksiä. Metsään halutaan palata katsomaan, onko pesään tullut asukkaita ja miten ”kotimetsä” on muuttunut.

Milla Tuormaan artikkeli kokonaisuudessaan Fee-Suomen sivuilla (sisältää lisää vinkkejä aiheeseen)

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!