Skip to content

Vinkit varhaiskasvatukseen ja alakouluille

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

1. Avatkaa Maailmankoulun pakkaama Rauhan rakentajat -virtuaalilaukku ja kurkatkaa sisään! Laukku sisältää valmiita työpajaehdotuksia tai tuntisuunnitelmia materiaaleineen ja tehtävineen. Materiaalit on jaettu kahdelle eri ikäryhmälle: varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen. Myös yksittäisiä harjoituksia, videoita ja kirjavinkkejä löytyy runsaasti hyödynnettäväksi.

2. Todd Parrin kirjoittama ja kuvittama Rauhankirja on hyvä keskustelun virittäjä päiväkoti- ja alkuopetusikäisille värikkäine ja mukaansatempaavine kuvineen. Katsokaa täältä Rauhankirja videona. Mitä rauha on teidän päiväkodissanne tai koulussanne? Piirtäkää lisää Todd Parrin inspiroimana!

Lisää teemaan sopivia kuvakirjavinkkejä löydät täältä (kirjalistassa otsikolla: Rauhan rakentaminen).

3. Toiminnallisuutta ja draamakasvatuksen keinoja kaipaavan ryhmän kanssa kannattaa laukusta poimia Pelätin ja rastas -tarina sekä siihen liittyvät draamaharjoitukset. Tätä materiaalia on sovellettu mainiosti myös 3-4 -luokkalaisten opetuksessa.

4. 3-6 -luokkalaisten ja sitä vanhempien kanssa kannattaa tutkia rauhaan, ristiriitojen ja konfliktinratkaisuun liittyviä teemoja konfliktipatsaiden avulla. Patsaiden avulla päästään konkreettisesti havainnollistamaan ja pohtimaan oppilaiden arjessaan kohtaamia ristiriitoja tai voidaan toisalta ottaa käsittelyyn laajempiakin kysymyksiä. Ohjeet ja tuntisuunnitelman konfliktipatsaiden tekoon löydät tästä Rauhan rakentajat -virtuaalilaukusta (s.8).

5. Oletteko kuulleet Verso- tai MiniVerso-vertaissovittelun -koulutuksista? Koulutuksia voi tilata omalle päiväkodille tai koululle

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize