Skip to content

Vinkit yläkouluun ja toiselle asteelle

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Ulkoluokkapäivänä ihmetellään luonnon monimuotoisuutta 23.5.2019

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy hälyttävää tahtia ympäri maailmaa. Maaliskuussa 2019 julkaistun Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin mukaan joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen. Uhanalaisuuden merkittävimpiä syitä on ihmistoiminnan aiheuttama elinympäristöjen muutos. Yhtä lailla voimme toimillamme myös suojella monimuotoisuutta ympärillämme. Siksi toukokuussa vietettävän Ulkoluokkapäivän teemana on tänä vuonna luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti.

Elinympäristö:

  • Tarinoita muuttuvalta planeetalta -aamunavausmateriaalin ja siihen liittyvä tehtävävihko
  • Naturewatch Metsässä
    Tehtäväpaketti metsätutkimuksista yläkoululaisille
  • Nuorten vieraslajitalkoot -opas
    Nuorille suunnattu opas vieraslajitalkoiden järjestämiseen. Oppaasta saat perustiedot vieraslajeista, apua niiden tunnistamiseen sekä ohjeet talkoiden järjestämiseen.
  • Open ilmasto oppaassa on selkeästi esitettyjä taustatietoja ilmastonmuutoksesta sekä jokaiseen oppiaineeseen laaditut opetusvinkit erityisesti yläkouluille. Mukana myös alakouluosio.
  • Ruohonjuurisarjakuva sopii mainiosti ympäristökasvatukseen. Sarjakuvien avulla voidaan viritellä keskustelua ympäristöaiheista tai itse työstää omat ajatukset julisteeksi. Sarjakuva soveltuu lähes kaikkiin oppiaineisiin, kun sarjakuvaa käytetään viestinnän ja kerronnan välineenä. Tällöin sarjakuvan tekemisessä tärkeintä on tarina, sen suunnittelu ja esiin tuominen. Sarjakuvasta tulee tekijälleen tärkeä, kun hän saa keksiä tarinan ja tehdä sarjakuvan itse. Linkistä löytyy ohjeet pdf-tiedostona sarjakuvan tekemiseen monella eri kielellä, myös suomeksi. Ohjeet voi tulostaa.

Uhanalaiset eläimet:

Oma luontotempaus


Haluatteko tempaista porukalla ympäristön hyväksi? Kannattaa antaa luovuuden kukkia ­– mahdollisuuksia on monia! Omalla tempauksella voitte tukea tärkeää luonnonsuojelutyötä tai auttaa jotakin tiettyä uhanalaista lajia ­– vaikkapa saimaannorppaa tai tiikeriä. Pienikin lahjoitus on arvokas ja hyvän tekeminen yhdessä on hauskaa! Vinkkejä tempauksien järjestämiseen WWF:n sivuilla

Rakentakaa ötökkähotelli lähimetsään

Teemavuoden 2019 tavoitteena on nostaa paremmin tietoisuuteen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät selkärangattomat pikkueläimet, ötökät. Niiden tuottamat ekosysteemipalvelut ovat aivan ratkaisevia ihmisen hyvinvoinnille. Ötököiden elämänvaiheet ovat täynnä yllättäviä ja kiehtovia yksityiskohtia. .

Ötökkähotellit ovat kaupunkialueilla ja siistityissä ympäristöissä pieni luonnonsuojeluteko. Hyönteiset, kuten villimehiläiset, pölyttävät hedelmäpuita ja kukkia. Leppäkertut, harsokorennot ja pihtihäntäiset hävittävät tuhohyönteisiä. Leppäkertut syövät elinaikanaan tuhansia kirvoja.

Lisätietoja Fee-Suomen sivuilta

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!