Skip to content

Vinkit yläkouluun ja toiselle asteelle

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

1. Lisätietoa saamelaiskulttuurista

Sano se saameksi -sivusto on projekti, joka haluaa tehdä saamenkielten elvytystyötä verkkomateriaalien avulla. Sivustolta löydät myös runsaasti muuta mielenkiintoista materiaalia saamelaisten kansallispäivän, saamelaisuuden ja saamen kielten käsittelyyn opetuksessa. Kuunnelkaa saamelaisten kansallishymni, tutustukaa siihen, mikä merkitys saamenpuvulla on kantajalleen ja mitä tarkoittaa, jos sinut joikataan. Nämä löytyvät sivulta: Pikaopas saamelaiskulttuuriin

Sano se saameksi -sivustolta löytyy hieno opettajanopas, jossa on valmiita tehtäviä ja pohdintakysymyksiä opetukseen. Oppaan tehtävät sopivat hyvin mm.  äidinkielen, historian ja elämänkatsomuksen tunneille ja niistä voi koostaa useammankin tunnin kokonaisuuden. Myös Oktavuohta-verkkolehdestä saa tietoa saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Se sisältää kuvia, videoita ja tekstejä esimerkiksi saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin eri osista sekä saamelaisten yhteisöstä ja tapahtumista.

Dihtosis-oppimateriaali 5–9 -luokille

Dihtosis-materiaali sisältää eri pituisia harjoituksia sopivat esimerkiksi yhteiskuntaopin, maantiedon tai äidinkielen tunnille. Harjoitukset on jaettu kolmeen eri kategoriaan: saamelaiset, alkuperäiskansa ja kulttuuri, joista jokaisesta löytyy useampi teemaan sopiva harjoitus. Tutustukaa esimerkiksi erilaisiin väitteisiin saamelaisuudesta Peukkupiiri-harjoituksen avulla. Täältä löydätte myös valmiin aamunavausmateriaalin.

Sukellus saamelaiskulttuuriin -peli pyrkii lisäämään nuorten tietoisuutta saamelaisuudesta eri näkökulmin. Tehtävät käsittelevät muun muassa historiaa, nykypäivän ilmiöitä ja henkilöitä, saamenpukua, kulttuurista omimista sekä perinteisiä elinkeinoja.

2. Opetelkaa fraaseja!

Sano se saameksi -sivustolta löytyy ensimmäinen moderni suomi-pohjoissaame fraasisanakirja, jonka avulla voi kuunnella ja opetella erilaisia sanoja ja lauseita arkitilanteisiin. Sanakirja on tehty vastaamaan käyttäjiensä tarpeita ja kolmannes fraaseista onkin kerätty mukaan sosiaalisen median kautta. Mukana on siis tutut perustervehdykset, numerot ja värit mutta myös hauska mahdollisuus oppia vaikkapa fraasit:” Onpa makee saamenpuku!” ja ”Mikset itsekin kasvattaisi viiksiä?” pohjoissaameksi.

3. Saamelaisuus ja identiteetti

Kuunnelkaa vaikkapa aamunavaukseksi Pauliina Feodoroffin kirjoittama vahvatunnelmainen ja herättelevä kuunnelma, jossa kirjoittaja pohtii ihmisenä olemista, saamelaisuutta ja identiteettiään: Miksi minä olen sellainen kuin olen? Miksi sinä olet sellainen kuin olet? Miten minusta tuli minä ja sinusta sinä, meistä me? (10 min.)

Identiteettiään ja saamelaisuuden merkitystä itselle pohtivat myös tämän dokumenttivideon (n. 7 min) city-saamelaiset nuoret.

Minä ja saamenpukuni-verkkonäyttely esittelee 13 erilaista saamenpukua ja niiden mielenkiintoiset tarinat. Etsikää tarinoista näkökulmia ja pohdintoja siitä, mitä erilaisia merkityksiä saamenpuvuilla on tähän näyttelyyn osallistuneille saamelaisille.

4. Saamelaiset alkuperäiskansana, saamelaisten kohtaama syrjintä

Tutustukaa oppilaiden kanssa saamelaiskäräjien verkkosivuille ja etsikää esimerkkejä siitä, miten saamelaiskäräjät pyrkii turvaamaan saamelaisen alkuperäiskulttuurin säilymisen ja kehittymisen ja minkälaisista asioista saamelaiskäräjillä päätetään.

Lukekaa oppilaiden kanssa tämä Ylen juttu. Se kertoo Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston räppäri Ailu Vallelta tilaamasta kappaleesta ja tarpeesta puuttua saamelaisiin kohdistuvaan syrjintään ja ennakkoluuloihin. Ailu Vallen räpin voitte kuunnella täältä. Kuuntelutehtävänä oppilaita voi haastaa poimimaan tekstistä mahdollisimman monta stereotypiaa, joihin siinä viitataan. Kuuntelun jälkeen kannattaa jatkaa vielä yhteistä keskustelua siitä, mitä vaikutuksia näillä stereotypioilla voi olla, miksi ne loukkaavat ja ovat monella tapaa vahingollisia. Jos teillä on mahdollisuus syventyä tähän teemaan lisää, löydätte luettavaa saamelaisuuteen liitettävien stereotypioita viljelevän huumorin ongelmallisuudesta ja kulttuurisesta omimisesta esimerkiksi tästä ja täältä. 

Lukekaa Suomen Saamelaisnuoret Ry:n puheenjohtaja Anne-Maria Maggan haastattelu: Anne-Maria, 26, on ylpeä juuristaan, saamelaisia syrjitään yhä”. Haastattelussa Anne-Maria Magga nostaa esiin mm. saamelaisten kohtaamia syrjintää koskevia kysymyksiä, tärkeimpänä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia turvaavan ILO 169-sopimuksen, jota Suomi ei ole ratifioinut. Lisätietoa saamelaisista alkuperäiskansana linkittyen ihmisoikeuksiin sekä ILO 169-sopimukseen voitte lukea esimerkiksi täältä.

Katsokaa yhdessä All Sámi Panel saamelaisiin kohdistuvista ennakkoluuloista, asenteista ja väärinymmärryksistä. Videossa saamelaiset kertovat omista kokemuksistaan. (17min.

Suohpanterror on saamelaisista koostuva taiteilijaryhmä, joka käyttää julistetaidetta ja performanssia kiinnittääkseen huomion Suomen alkuperäiskansan saamelaisten asemaan. Tutustukaa heidän sivustollaan julisteisiin ja artkkeleihin.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize