Skip to content

Vinkit yläkouluun ja toiselle asteelle

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Mitä köyhyys tarkoittaa? (toinen aste)

 1. Mielipidejana köyhyydestä Mielipidejanan toisessa päässä vihreällä on ”täysin samaa mieltä”, punaisella ”täysin eri mieltä” ja keskellä on alue, ”siltä väliltä”. Opettaja esittää väitteitä ja oppilaat sijoittuvat janalle siihen kohtaan mitä mieltä ovat.
 2. Katsokaa YLE:n Kuplat -sarjasta ”Kun Susanna Koski tapaa köyhän” (10min) sekä päätösjakso
 3. Pohtikaa seuraavia asioita pienryhmissä: mitä köyhyys on?, miten köyhyyttä mitataan?, köyhyys Suomessa, opiskelijoiden pienituloisuus, lapsiköyhyys Suomessa, köyhyyden periytyminen, köyhyyden seurauksia (esim. syrjäytyminen, ylivelkaantuminen, asunnottomuus), köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen (esim. köyhyyspolitiikka, köyhyys ja tasa-arvo, EU köyhyyden vähentäjänä). Voit jakaa oppilaille katkelmia ”Köyhyys -syitä ja seurauksia” -lehdestä pohdinnan tueksi. Keskustelkaa esille nousseista asioista yhdessä.
 4. Vaihtoehtoisesti voit tulostaa artikkelin yhteiskuntaluokka oppilaille. Artikkeli sisältää myös ajankohtaisia kirjoituksia ja linkkejä teemaan tutustumiseen.
 5. Tutustukaa paikallisen voittoa tavoittelemattoman yhteisön/järjestön toimintaan, joka tuottaa maksutonta/edullista toimintaa. Minkälaista toimintaa he tekevät ja miksi?

Fattigdomens många ansikten, -video köyhyydestä ruotsiksi.

Ihmisoikeudet (yläkoulu)

 1. Köyhyydestä puhuttaessa ollaan perimmiltään ihmis- ja perusoikeuskysymysten äärellä. Esimerkiksi eriarvoisuuden on esitetty loukkaavan ihmisoikeuksia, sillä se vie ihmisiltä mahdollisuuden täysipainoiseen inhimilliseen kehitykseen (Therborn 2013).

  1. Katsokaa video; Mitä ihmisoikeudet ovat? 
  2. Koulu lasikuvussa -harjoitus (s. 24)

  Suomessa ihmisoikeudet taataan perustuslaissa, jonka 19 §:n mukaan “jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella”.

  1. Tehkää harjoitus: Askel eteenpäin
  2. Katsokaa dokumentti: Hyvä köyhä (11min.) Perjantai-dokkarissa Hyvä köyhä helsinkiläinen yksinhuoltajaäiti Tinna Pehkonen ja tamperelainen pitkäaikaistyötön Tarja Lahtinen pohtivat, pitääkö köyhän olla vain hiljaa, nöyrä ja kiitollinen.
   Millainen on hyvä köyhä? Mitä köyhä saa omistaa? Mitä köyhä tarvitsee? Miltä köyhyys tuntuu? Mitkä asiat köyhän on hankala toteuttaa? -Pohtikaa asioita pienryhmissä
  3. Voit tulostaa artikkelin yhteiskuntaluokka oppilaille. Artikkeli sisältää myös ajankohtaisia kirjoituksia ja linkkejä teemaan tutustumiseen.
  4. Tutustukaa paikallisen voittoa tavoittelemattoman yhteisön/järjestön toimintaan, joka tuottaa maksutonta/edullista toimintaa. Minkälaista toimintaa he tekevät ja miksi?

Globaalien eriarvoisuuksien jäljillä (yläkoulu ja toinen aste)

 1. Perustuu Yhteinen maapallomme -oppaaseen

  Globaalin köyhyyden syitä -artikkeli. Köyhyydelle on monia syitä, joista osa periytyy kehitysmaiden siirtomaakaudelta. Niiden lisäksi muun muassa maailmankaupan epäoikeudenmukaisuudet, velkaongelma, huono hallinto, sodat ja luonnonkatastrofit ovat köyhyyden aiheuttajia.

  Suuri haaste maailmassamme on ihmisten välinen eriarvoisuus: toisten ekologisen jalanjäljen ollessa liiallisen suuri, jää toisille maapallon luonnonvaroista käytettäväksi vain murto-osa. Käytännössä maailmanlaajuinen eriarvoisuus tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:

  • Osalla maailman ihmisistä riittävät rahat juuri ja juuri ruokaan samaan aikaan kun toiset tuhlaavat mielin määrin turhuuksiin.
  • Sekä ylilihavuus että aliravitsemus ovat merkittäviä terveysongelmia eri puolilla maailmaa
  • Osassa maailmaa tuotetaan halpoja kulutustuotteita työvoimakustannuksista säästämällä. Toisella puolen maailmaa kaatopaikat täyttyvät hylätyistä kun kauppojen alennustuotteista aina uuden.
  1. Katsokaa dokumentti: Tiya’s dream (9,41) (köyhyys)Video on tehty 2010, joten voitte tarkastella köyhyyden vähenemistä globaalisti tarkemmin harjoituksessa 4.
  2. Eri arvoisuutta karkkipussissa -harjoitus (s.30) Konkreettinen harjoitus epätasa-arvon todentamiseen.
  3. Vaihtoehtoisesti voitte tehdä Maailmankauppaa paperiketjulla -harjoituksen
  4. Positiivisia uutisia (harjoitus löytyy YK-liiton sivuilta):
   A) Tee positiivinen uutinen tulevaisuuteen, vuoteen 2030. Minkä uutisen haluaisit kuulla vuonna 2030? Mieti aihe, tee taustoittavaa tiedonhakua oikeasti olemassa olevasta aiheesta ja sen tämänhetkisestä tilanteesta. Visioi minkälainen valitsemaasi aiheeseen liittyvä uutinen voisi olla vuonna 2030.
   B) TAI tee valitsemastasi aiheesta positiivinen uutinen nykyhetkessä. Minkälaista kehitystä valitsemassasi aiheessa on jo tapahtunut? Mikä siinä voisi olla uutisoinnin arvoista? Voit kirjoittaa aiheesta, josta ei ole paljon uutisoitu ja josta haluaisit tietää lisää.
   C) Lisäksi voit muokata uutisen sosiaaliseen mediaan esimerkiksi Twitter, Facebook- tai Instagram-päivityksen muodossa. Miten muotoilisit uutisen silloin?
  5. Globaalin eriarvoisuuden teemaan sopivat erinomaisesti harjoitukset: Vaatteet kartalla, Globaalietsivät ja Reilu kaupparetki (s-26-27). Mitä väliä on sillä miten ostamani tavara tai vaate on tuotettu? Voisiko reilumpi kauppa olla avain köyhyyden vähentämiseen?
   Mikäli haluat tutustua perusteellisemmin reilun kaupan teemaan, tsekkaa Reilun kaupan -teemapäivävinkit.

  Globaaliin eriarvoisuuteen liittyy myös ilmastonmuutos: esim. Suomessa kulutetaan maapallon yhteisiä luonnonvaroja, kuten hiilidioksidia tuottavia öljyä ja kivihiiltä, yli niiden kestävän käytön. Samaan aikaan osa maailman ihmisistä joutuu alistumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ilman, että heillä olisi ollut juurikaan osaa niiden aiheuttamisessa.

  Maailmanlaajuinen eriarvoisuus näkyy myös veden kulutuksessa: ihmisen vedenkäytön vähimmäistarpeeksi on määritelty 50 litraa puhdasta vettä päivittäin, mutta yksi kuudesta maapallon ihmisestä joutuu selviämään huomattavasti vähemmällä. Keskimääräinen suomalainen taas käyttää päivässä 50 vesilitraa jo lähes yksinomaan WC:n huuhteluun!

  1. Voitte aloittaa tämän laajan teeman esim. harjoituksilla: Vesijalanjäljet järjestykseen tai oma hiilijalanjälki (s.31-32)
  2. Näiden monialaisten teemojen pariin pääset syventymään parhaiten open ilmasto-oppaan avulla
  3. Tehkää oma vaikuttamisprojekti (s.35)
Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize