Skip to content

4. KAIKILLE YHTEINEN KOULU

Leif Hagert, Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

This is not a humanising poem by Suhaiymah Manzoor-Khan (3 min.)

Palkittu animaation inkluusioista leikkipuistossa n. 7 min.

Näkökulmia opetukseen ja toimintakulttuuriin

Luokkahuoneeseen

Tästä löydät helposti toteutettavia harjoituksia oppilaiden kanssa tehtäväksi.

Seuraavassa on toimintaideoita erilaisten vähemmistöjen esiin tuomiseksi opetuksessa. Linkit johtavat Maailmankoulun teemapäiväsivuille, jotka sisältävät valmiita ideoita varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle:

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize