Skip to content

Dokumenttielokuvalla rauhaa kouluihin
AATOS JA AMINE

Aatos ja Amine -elokuvaan perustuva opettajan lisämateriaali tarjoaa välineitä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kouluissa.

Opettajan lisämateriaali sisältää peruskoulun 5.–9. luokille sopivia tehtäviä ja
harjoituksia. Monet lisämateriaalin sisällöistä sopivat moneen eri oppiaineeseen tai oppiainerajat ylittäviin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, erityisesti sisällöt soveltuvat katsomusaineiden, äidinkielen, S2:n ja kuvataiteen opetussuunnitelmien toteuttamiseen. Rohkaisemme opettajia tarttumaan globaalikasvatuksen ja rauhankasvatuksen ilmiöihin kaikissa oppiaineissa!

Aatos ja Amine opettajan lisämateriaali web

Ilmoittaudu koulutukseen! ⇲

Työkaluja nuorten parissa toimiville

Maailmankatsomuksia ja uskontoja lapsen uteliaisuudella lähestyvä dokumenttielokuva Aatos ja Amine (Gods of Molenbeek, 2018)  on myös osana Rauhankasvatusinstituutin nuorisotyön katsomusdialogihanketta. Vuosien 2020–2021 aikana järjestämme ohjaajakoulutuksia, joissa tarjotaan nuorisotyöntekijöille eväitä dokumentin ja sen teemojen käsittelyyn oman ryhmänsä kanssa. 

Rauhankasvatusinstituutin verkkosivuilla julkaistaan elokuvaan liittyvä oppimateriaali, jossa keskitytään mediakasvatuksen lisäksi turvallisuuteen. Mediakasvatuskokonaisuudessa käsitellään katsomusten moninaisuutta, niiden välistä dialogia, ystävyyttä sekä kuulumista yhteisöön ja yhteiskuntaan uuden dokumenttielokuvan pohjalta.

Puhuminen katsomusdialogista ei ole itsestään selvästi helppoa, ja ohjaaja joutuu pohtimaan syvällisesti myös omia tunteitaan näiden aiheiden äärellä. Oppimateriaalin ja ohjaajakoulutuksen tärkeä osa onkin siihen syventyminen, kuinka epämukavuusalueillakin olevia teemoja voidaan lähestyä emotionaalisen turvallisuuden säilyessä. 

 

Elokuvassa 6-vuotias Aatos ja hänen ystävänsä etsivät elämän merkityksiä Molenbeekin kaupunginosassa Brysselissä. Aatos ja Amine ovat naapureita ja asuvat samassa kerrostalossa, mutta tulevat varsin erilaisista maailmoista. He etsivät vastauksia isoihin kysymyksiin kaksin sekä moninaisten aikuisten kanssa. Aatos haluaa itselleen oman jumalan koska Aminella on jo Allah, mutta asiaa mutkistaa Aatoksen ystävä Flo jonka mielestä ihmiset, jotka uskovat jumalaan ajattelevat kummallisesti. Lapsen uteliaan ennakkoluulottomuuden kautta oppilaat pääsevät tarkastelemaan elämän suuria kysymyksiä ilman ennakko-oletuksia.

Lapsen uteliaan ennakkoluulottomuuden kautta oppilaat pääsevät tarkastelemaan elämän suuria kysymyksiä ilman ennakko-oletuksia. Suomen-, ranskan- ja arabiankielinen elokuva on tekstitetty suomeksi tai englanniksi ja sen kesto on 1 tunti 12 minuuttia.

Kouluihin tuotettu opetuskokonaisuus ja työpajat

Rauhankasvatusinstituutti ja Zone2 Pictures Oy ovat aikaisemmin tuottaneet kouluihin uuden mediakasvatusta ja katsomusdialogia yhdistävän opetuskokonaisuuden. Kokonaisuudessa käsiteltiin uskontoja ja katsomuksia mediassa, ystävyyttä ja yksinäisyyttä sekä kuulumista yhteisöön ja yhteiskuntaan Reetta Huhtasen ohjaaman, Docpoint –elokuvafestivaalin avaavan Aatos ja Amine (Gods of Molenbeek, 2018) -dokumenttielokuvan pohjalta. Kokonaisuuteen kuuluivat elokuvan näytös, teemoihin liittyvät, RKI:n asiantuntijoiden ohjaamat työpajat sekä opettajan materiaali. Ensimmäiset työpajat toteutettiin huhtikuussa 2019. 

Kokonaisuus sopi erityisesti katsomusaineiden, äidinkielen, kuvataiteen, historian ja yhteiskuntaopin tunnille tai ainerajat ylittäväksi monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Kokonaisuus toteuttaa opetussuunnitelman ainekohtaisia sisältöjä, arvoperustaa sekä tavoitteita. Elokuva ja työpajat soveltuvat erityisesti laaja-alaisten tavoitteiden toteuttamiseen oppiaineissa ja monialaisesti. Työpajoja toteuttavat RKI:n asiantuntijat. Niiden kesto on kaksi 45 minuutin oppituntia tai yksi 90 minuutin oppitunti. Työpajojen lisäksi oppilaat katsovat elokuvan, jonka kesto on 55 minuuttia ja opettaja saa käyttöönsä materiaalin teemojen käsittelyyn.

Elokuvanäytös järjestettiin työpajojen yhteydessä. Näytös oli myös mahdollista järjestää ennen niitä, mikäli koulu halusi käyttää kokonaisuutta esimerkiksi kahden eri oppiaineen, kuten kuvataiteen ja uskonnon/elämänkatsomustiedon tai filosofian yhteisenä kokonaisuutena.

 

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize