Skip to content

Kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) päämäärä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille. Tavoitteet hyväksyttiin YK:n pääkokouksessa 2015 ja ne ovat voimassa vuodesta 2016 vuoteen 2030. Uusia kestävän kehityksen päätavoitteita on 17 ja alatavoitetta 169 ja ne sitovat kaikkia YK:n jäsenmaita.

Suomessa uudet opetussuunnitelmat nostavat kestävän kehityksen keskeiseksi oppimistavoitteeksi. Toiveena on tuoda kestävän kehityksen tavoitteet osaksi koulujen arkea ja jokaisen yksilön arvomaailmaa.

Tutustu Agenda 2030 teemapäivät – opettajan verkko-oppaaseen,  josta löydät tehtäviä tavoitteisiin liittyen.

Opetusvinkkejä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Klikkaa tavoitteen ikonia löytääksesi siihen liittyviä materiaaleja.

Ensimmäinen osa kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevästä ”Maailman suurin oppitunti -videosta. Video on tekstitetty ja osittain puhuttu suomeksi.
Katso täältä Maailman suurin oppitunti, osa 2.

Opetetaan kestävän kehityksen tavoitteita

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja ja koskettavat meistä jokaista. Tämä johtuu siitä, että myös ongelmat, joihin tavoitteilla pyritään puuttumaan, ovat maailmanlaajuisia. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja eriarvoisuus, jotka vaikuttavat ihmisten elämään kaikkialla maapallolla. Kuitenkin se, millä tavalla ja kuinka voimakkaasti ongelmat ilmenevät, vaihtelee alueellisesti.

Sen lisäksi, että ongelmat ilmenevät globaalisti, ne myös kytkeytyvät toisiinsa. Siksi myös kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita on tarkasteltava yhdessä muiden tavoitteiden kanssa. Yhtä tavoitetta ei voi saavuttaa ilman toista, vaan toisiinsa linkittyvistä tavoitteista muodustuvan kokonaiskuvan hahmottaminen on välttämätöntä. Tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, jos huomioimme kokonaisuutena ympäristön, ihmiset, ihmisoikeudet ja talouden näkökulmat. Jokainen voi osallistua omilla valinnoillaan, levittämällä tietoa tavoitteista sekä vaatia päättäjiltä keinoja paremman tulevaisuuden puolesta. Agenda 2030 tavoitteiden saavuttaminen vaatii yhteistyötä sekä valtioiden, päättäjien että kansalaisten tasolla.

Tutustu myös YK-päivän teemapäiväsivuihimme.

Lähteet:

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize