Skip to content

11.–13.11. AHTISAARI-PÄIVÄT

Valtakunnalliset Ahtisaari-päivät tuovat rauhanvälityksen kaikkiin suomalaisiin päiväkoteihin ja kouluihin. Päivien tarkoituksena on lisätä tietoa rauhanvälityksestä, riitojen ratkaisemisesta sekä sovinnon merkityksestä. Riidoista ja erimielisyyksistähän on perimmiltään kyse niin koulun pihan kärhämissä kuin kansainvälisissä konflikteissakin.

Sovittelulla on Suomessa pitkät perinteet. Jo päiväkodeissa harjoitellaan riitojen sopimista ja yhteisten sääntöjen luomista. Suomalaisen rauhanvälityksen avulla puolestaan ratkotaan vaikeita konflikteja maailman haastavimmilla kriisialueilla.

Ahtisaari-päivien yhteydessä voidaan järjestää koulun oman sovittelijaoppilaan valinta. Valinnalla on tarkoitus nostaa esille koulun omassa yhteisössä sovittelevassa hengessä toimineita oppilaita, ryhmiä tai vaikkapa henkilökunnan edustajia.


ahtisaari

Kansainvälisen rauhanpäivän -sivuilta löydät tehtävä- ja materiaalivinkkejä eri ikäryhmille.

Ahtisaaripäivän valtakunnallisilta verkkosivuilta löytyy erityisesti yläkoululaisille ja sitä vanhemmille suunnattuja opetusmateriaaleja. Tehtävät liittyvät seuraaviin aihealueisiin: neuvottelutaidot, vuorovaikutus ja empatia, osallistuminen ja vaikuttaminen. Lisäksi sivustolta löydät syventäviä harjoituksia:

  • Rauhanvälityksen harjoituksia. Nämä opetusmateriaalit avaavat muun muassa rauhannobelistin ja CMI:n perustajan Martti Ahtisaaren rauhanvälitysoppeja sekä pureutuvat naisten tärkeään roolin rauhanvälityksessä.
  • Konfliktinratkaisusimulaation eli roolipeliharjoituksen, jossa oppilaat pääsevät eläytymään kiristyneeseen konfliktilanteeseen, joka tapahtuu koulun pihalla.
  • Suomi ja konfliktimaat -harjoituksista löytyy myytinmurtajat-teksti provosoivien ja hankalien kysymysten tueksi.
  • Ilmastonmuutos ja konfliktit diaesitys on tehty opetuksen tueksi.

Kuinka kehittää oppilaiden konfliktinratkaisutaitoja? 3 vinkkiä opetukseen (Lähde: Ahtisaari-päivät)

Maailmankoulun pedagoginen vinkki

Monet työpajan tehtävistä tehdään pienryhmissä tai pareittain. Tarkoituksena on, että juuri ohjaaja muodostaa ryhmät ja parit, eivät opiskelijat itse. Tämä ohjeistus on yksi tärkeistä keinoista varmistaa, ettei kukaan jää ryhmän ulkopuolelle. Se on myös keino taata rauhallinen, opiskelijoiden moninaisuuden huomioiva ja turvallinen ilmapiiri osallistua harjoituksiin. Opettajana, ohjaajana tai fasilitoijana tärkeimpiä rauhankasvattajan tehtäviäsi näissä työpajoissa onkin varmistaa, että jokainen voi osallistua, tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä kokea kuuluvansa ryhmään.

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize