Draamaharjoitukset

 

Draamaharjoitukset ovat mahdollisuuksia täynnä! Ne antavat välineitä leikkiin, eläytymiseen, eri näkökulmien pohtimiseen, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoitteluun, ilmiöiden tutkimiseen, toiminnalliseen ja elämykselliseen oppimiseen.  Draamaharjoitusten avulla on mahdollista oppia tuntemaan itseä ja toisia paremmin, opetella kohtaamaan dialogisesti, harjoitella yhteistyötä ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelutaitoa.  Nämä ovat kaikki taitoja, jotka myös globaalikasvatuksessa nähdään keskeisinä.

 

Draamatarinat ovat esimerkki draamamenetelmästä, joka sopii hyvin rauhan- ja globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn. Draamatarinat ovat käsinkirjoitettuja kokonaisuuksia, joissa tarina etenee osallistuvien draamaharjoitusten avustuksella. Näin oppilaat pääsevät mukaan tarinan kulkuun, eläytyvät ja osallistuvat sen tapahtumiin ja saavat omakohtaisen kokemuksen käsiteltävistä teemoista.

Maailmankoulussa on tällä hetkellä työn alla draamatarina sekä draamatehtäviä, jotka linkitämme tähän niiden valmistuttua.

 

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search