Skip to content

Edullista ja puhdasta energiaa

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille

Yhdellä viidesosalla maailman ihmisistä ei ole käytössään modernia sähköä. Sujuvan arkielämän mahdollistamisen lisäksi energialla on suuri vaikutus ilmastonmuutokseen, sillä noin 60 prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu energiankäytöstä. Tehokkaita, uusia ja uusiutuvia energianlähteitä tarvitaan, jotta voidaan rakentaa kestävää taloutta, työpaikkoja ja ruoantuotantoa.

Alatavoitteet tiivistetysti:

 • Varmistaa edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapalvelut kaikille vuoteen 2030 mennessä.
 • Lisätä uusiutuvan energian osuutta energianlähteistä.
 • Tuplata energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti vuoteen 2030 mennessä.

Vinkit varhaiskasvatukseen ja alakouluille:

 • Earth Hour –teemapäivävinkit
 • Kiuru ja koppakuoriainen (Oppaassa on vinkkejä energiankulutukseen liittyen s.33)
 • Lasten maapalloretki
  Päiväkodin energia-agentit s. 42–55
  : Pipsa Pöllö opettaa käytännön energiansäästövinkkejä päiväkotilaisille. Tehtävät: Valojen sammuttaminen, ikkunoiden tilkitseminen, pattereiden säätäminen, jääkaapin tarkastaminen, puun istuttaminen, auringon tarkkailu ja piirtäminen.
  Auringon salaisuus -kollaasi s. 52 Osion alussa Pipsa Pöllö kertoi auringon salaisuuden: aurinko on kaiken elämän ja energian lähde. Hankkikaa isoa paperia tai aaltopahvia. Laittakaa se seinälle ja maalatkaa yläreunaan iso aurinko. Sen jälkeen kerratkaa yhdessä alkutarina. Sopikaa, kuka piirtää mitäkin: esimerkiksi dinosauruksia, muita eläimiä ja kasveja sekä öljynporauslautan, öljylähteen ja energialaitoksen. Leikatkaa piirroksenne irti ja kiinnittäkää ne isolle paperille siten, että kuva itsessään kertoo tarinan. Sen jälkeen lisätkää työhön vettä, puita, taloja ja muuta tarpeellista.
 • Energiapelikortit 
  Energiapelikorteissa on kuvattu neljä, energiankulutustottumuksiltaan erilaista perhettä arkipäivän askareissa. Pelin tavoitteena on lisätä lasten tietoisuutta energiasäästön merkityksestä ilmastonmuutosta hidastavana tekijänä. Kortteja on 20 kpl ja mukana on myös ohjekirja

Vinkit alakouluille ja yläkouluille

 • Earth Hour -teemapäivävinkit
 • Energiankulutuskortit
  12 korttia arjen toimintojen energiankulutuksesta. Oppilaat laittava kortit järjestykseen sen mukaan, minkä toiminnon arvelevat vievän eniten energiaa. Tulostus kaksipuoleisena. Tiedostossa on mukana tehtävän oikea ratkaisu.
 • Mihin 1kWh riittää kortit
  30 korttia, joissa on jokaisessa kuvattu yhden laitteen käyttöaika 1 kWh:n energiamäärällä. Korttien avulla voidaan pohtia, mitkä laitteet ovat energiasyöppöjä ja miten niiden aiheuttamaa energiankulutusta voi vähentää. Tulostus kaksipuolisena.
 • Riittääkö virtaa PowerPoint-esitys
  Esityksessä kannustetaan pohtimaan omaa energiankäyttöä. Sisältää värikkäitä kuvia ja havainnollistavia esimerkkejä eri puolilta maailmaa.
  Oppitunnin muistiinpanot
  Riittääkö virtaa -sarjakuvat (oppilaat voivat täyttää tyhjät puhekuplat)

Yläkouluille ja toiselle asteelle:

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize