Skip to content

Ei nälkää

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta

795 miljoonaa ihmistä kärsii tällä hetkellä aliravitsemuksesta. YK:n arvioiden mukaan heidän määränsä kasvaa 2 miljardilla vuoteen 2050 mennessä, ja siksi globaalit ruoka- ja maatalousjärjestelmät kaipaisivatkin perusteellista uudistamista. Ruokaa pitäisi pystyä kasvattamaan, jakamaan ja kuluttamaan ympäristöä rasittamatta ja oikeudenmukaisesti.

Alatavoitteet tiivistetysti:

  • Poistaa nälkä vuoteen 2030 mennessä.
  • Varmistaa riittävä turvallinen ja ravinteikas ruoka kaikille.
  • Poistaa kaikki aliravitsemuksen muodot.
  • Tuplata vuoteen 2030 mennessä maatalouden tuottavuus ja pienruoantuottajien tulot.
  • Taata kestävät ruoantuotantojärjestelmät ja toteuttaa maanviljelykäytäntöjä, jotka lisäävät tuottavuutta, suojelevat ympäristöä ja auttavat ehkäisemään ilmastonmuutoksesta aiheutuvia uhkia.
  • Säilyttää lajien geneettinen monimuotoisuus.
Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize