1. Katso elokuva ennen oppilaille näyttämistä Opettajaa suositellaan katsomaan filmi ennen elokuvan oppilaille näyttämistä. Näin opettajan on helpompi valita elokuva, jonka sisältö soveltuu omalle ryhmälle parhaiten. Elokuvan etukäteen katsominen helpottaa myös elokuvan käsittelyä ryhmän kanssa.

2. Älä aloita käsittelyä elokuvan pääteemasta On suotavaa aloittaa elokuvan purku pienempien asioiden käsittelystä, jotka kuitenkin koskevat filmissä pinnalla olleita aiheita. Valmistele keskustelu ennen sen aloittamista.

3. Kutsu mukaan puhujavieras Kehittääksesi keskustelua, kutsu paikalle vieras, joka keskutelee ryhmän kanssa elokuvasta. Vieras voi olla esimerkiksi sellainen henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta näytetyn filmin aihealueeseen liittyen.

4. Avustajien läsnäolo Kun opiskelijat työskentelevat, on avustajan hyvä olla läsnä, jotta työskentely pysyy aiheessa. Oppilaat voivat myös työskennellä pareittain.

5. Huomioi odotukset Elokuvan katsomisen lopputulokset eivät välttämättä kohtaa odotuksia. Tämä pätee varsinkin alussa, jolloin elokuvaa käsitellään ensimmäisiä kertoja. Odotuksien poikkeaminen todellisuudesta voi johtua useista syistä: valittu filmi ei ole ryhmälle sopiva, oppilaat eivät ota syystä tai toisesta osaa keskusteluun, luokan ilmapiiri on matala, oppilailla ei ole tarpeeksi kokemusta asian käsittelyyn… jne.

6. Valmistele ennen elokuvan katsomista Älä aliarvioi valmistelun tärkeytttä. Valmistelu koskee tekniikkaa ja opetusta; valmistele myös opiskelijat filmiä varten.

7. Elokuvan katsomisen tarkoitus Elokuvan katsomisen ei tulisi tähdätä faktoihin tai tietämykseen, vaan kaiken kaikkiaan erilaisten kontekstien ymmärtämiseen ja tiettyjen asenteiden muokkaamiseen. Dokumentin ei tulisi tarjota valmiita ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin kaikista näkökulmista.

8. Näytä osia elokuvasta Mikäli elokuva on niin pitkä, että sitä ei pysty näyttämään oppitunnin aikana, näytä filmistä pätkiä tai esitä se osissa. Osien teemat ja aiheet voidaan käsitellä erikseen.

9. Palaute Elokuvat voivat käsitellä lapsille erikoista, joskus jopa raskaampaa aihetta, jolloin on tärkeää vastaanottaa oppilaiden palautetta. Käsitelkää tunnetiloja, joita elokuvasta heräsi ja keskustelkaa niistä.

10. Käytä karttaa havainnollistamaan paikkoja ja etäisyyksiä

11. Älä pakota opiskelijoita osallistumaan keskusteluun Mikäli yksittäinen opiskelija ei tahdo osallistua keskusteluun, ei häntä tule pakottaa siihen. Myös keskustelun tarkkailu ja seuraaminen sivusta voi olla opettavaista.

12. Elokuvakerhot Ei ole välttämätöntä esittää elokuvia pelkästään oppitunneilla, vaan elokuvien katseluun voidaan perustaa myös oma, vapaaehtoinen kerhonsa. Kerhossa voidaan katsoa filmejä eri aihealueisiin liittyen ja tehdä harjoituksia niitä koskien.

13. Ideatyöpaja Älä unohda jakaa kokemuksia muiden kanssa. Jaa ideoitasi muiden kouluyhteisöjen välillä. Kirjoita ylös havaintojasi, virheitäsi, palautteita ja menestyksiäsi.

14. Opettajan persoonallisuus Opettajan asennoituminen ja persoona on avainasemassa. Opettaja tulee ymmärtää oma vaikutusvaltansa ja olla motivoitunut kehittymään niin ammatillisesti kuin persoonaltaan. Opettajalla tulisi olla empatiaa sekä kykyä rohkaista ryhmäänsä ajattelemaan itse.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search