Skip to content

Eriarvoisuuden vähentäminen

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä

Samaan aikaan kun tuloerot ovat laskeneet maiden välillä, eriarvoisuus maiden sisällä on kasvanut. Esimerkiksi kehitysmaissa tuloerot kasvoivat keskimäärin 11 prosenttia vuosien 1990 ja 2010 välisenä aikana. Eriarvoisuuden vähentäminen edellyttää, että kaikkia kuullaan talouden kehitystä suunniteltaessa, ja että myös heikossa asemassa olevat ihmisryhmät otetaan huomioon.

Alatavoitteet tiivistetysti:

  • Nostaa väestön köyhimmän 40 prosentin tulot kansallista keskiarvoa korkeammalle tasolle.
  • Edistää kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista.
  • Taata yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ja vähentää eriarvoista kohtelua.
  • Toteuttaa palkkaan ja sosiaaliturvaan liittyviä käytäntöjä.
  • Parantaa globaalien rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa.
  • Parantaa kehitysmaiden edustusta ja kuuluvuutta kansainvälisissä talous- ja rahoitusinstituutioissa.
  • Mahdollistaa turvallinen, järjestelmällinen ja vastuullinen siirtolaisuus sekä ihmisten liikkuvuus.

Vinkit varhaiskasvatukseen ja alakouluille:

Vinkit yläkouluille ja toiselle asteelle

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize