Skip to content

FOTONOVELA

Taksvärkki ry:n kehittämässä Fotonovela-menetelmässä nuoret eri puolella maailmaa luovat tarinoita samoista aiheista ja samalla tekniikalla mutta kukin omasta kokemusmaailmastaan käsin. Valmiit Fotonovela-tarinat julkaistaan sivulla www.fotonovela.fi.

Fotonovelat ovat pieniä fiktiivisiä tarinoita, joissa yhdistetään kuvia ja tekstiä. Ne ovat kuin yksinkertaisia digi-tarinoita.

Lataa täältä Fotonovela opettajan opas. Opas sisältää selkeitä tuntisuunnitelmarunkoja opintojakson toteuttamiseen.

Lisätietoa menetelmästä:

Fotonovela on oppiainerajoja ylittävä menetelmä perusopetuksen laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien toteutukseen. Se sopii stereotypioiden purkuun, auttaa hahmottamaan maailmaa ja tukee kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Fotonovelan luova työskentelyote tarjoaa nuoren osallisuutta, vaikuttamista ja mielipiteen ilmaisua tukevan alustan oppimiselle. Fotonovela kehittää monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize