Helsinki

Maailmankoulun matkalaukut

Maailmankoulun matkalaukut ovat tällä hetkellä päivitettävinä Rauhankasvatusinstituutissa, josta niitä voi tiedustella osoitteesta hanna.niittymaki@rauhankasvatus.fi. Uudistetuissa laukuissa tulee olemaan pääpaino varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa. Vanhemmille oppilailla suunnatuista laukuista kehitellään parhaillaan virtuaalisia versioita, jotka löytyvät tulevaisuudessa Maailmankoulun nettisivulta.

Helsingin matkalaukut:

1. Paossa
Laukun teemoina ovat pakolaisuus, turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat. Sisältää runsaasti toiminnallisia harjoituksia, julisteita, musiikkia, elokuvamateriaalia sekä lasten ja nuorten omia tarinoita Suomeen tulemisesta. (1-9 lk)

2. Lapsen oikeudet
YK:n lapsen oikeuksiin liittyen toiminnallisia harjoituksia, pelejä, musiikkia ja videomateriaalia. Laukussa tutustutaan siihen, miten lasten oikeudet toteutuvat Suomessa sekä millaista elämää lapset elävät eri puolilla maailmaa. Tätä matkalaukkua on suosion vuoksi olemassa kaksi kappaletta. (1-6 lk)

3. Yhdessä maailmassa
Yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja erilaisuuden kohtaamiseen liittyviä käytännönläheisiä harjoituksia, tehtävämateriaaleja, leikkejä ja pelejä. (1-6 lk)

4. Rauhaa – koulun pihalta maailman konflikteihin 
Sanataidetta ja toimintaa rauhankasvatuksen eri aihepiireihin liittyen (mm. ristiriitojen ja konfliktien ratkaisu, syrjintä ja koulukiusaaminen). Toiminnallisia harjoituksia, tarinoita ja elämyksellisiä draamaideoita yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden käsittelyyn. (7-9 lk. + toinen aste)

5. Mistä sadut tulevat?
Monikulttuurisuuden riemua satujen, leikkien ja musiikin kautta. Esi- ja alkuopetukseen suunnatun matkalaukun mukana tutustutaan eri kulttuureihin niin Suomessa kuin maailmallakin. Sisältää runsaasti tarinoita, tehtävämateriaalia ja muita toiminnallisia harjoituksia. (1-3 lk, varhaiskasvatus)

6. Ihmisoikeudet
Yhdenvertaisuuskasvatusta ihmisoikeusnäkökulmasta. Laukusta löydät käytännönläheisiä harjoituksia, tehtävämateriaalia ja näkökulmia (mm. seksuaalioikeudet, naisten oikeudet ja vammaisten oikeudet) ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta meillä ja muualla. (7-9 lk/toinen aste)

7. Rauhaa
Sanataidetta ja toimintaa rauhankasvatuksen eri aihepiireihin liittyen (mm. ristiriitojen ja konfliktien ratkaisu, syrjintä ja koulukiusaaminen). Toiminnallisia harjoituksia, tarinoita ja elämyksellisiä draamaideoita yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden käsittelyyn. (1-6 lk)

8. Moninainen Suomi 
Moninaisuutta ei tarvitse lähteä hakemaan kaukaa – Suomi on moninaisempi maa kuin ensi näkemältä ajattelisi! Matkalaukku pyrkii avaamaan kuvaa lähiympäristöstämme kauniin monenkirjavana ja monimuotoisena kaleidoskooppina. Mukana on musiikkia, tarinoita sekä kuva- ja posterimateriaalia. (3-9 lk/lukio)

Kouluvierailijat Helsingissä

Järjestöt tekevät kouluvierailuja monenlaisista teemoista. Tarjolla on niin valmiita, toiminnallisia oppituntikokonaisuuksia kuin lyhyempiä teemavierailuja. Järjestöjen kouluvierailut on suunniteltu tukemaan perusopetuksen tavoitteita. Järjestöjen toimintaperiaatteita selvittää julkaisu Kylässä koulussa – Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Rauhankasvatusinstituutti ry hallinnoi Maailmankoulu-hanketta ja koordinoi pääkaupunkiseudun Maailmankoulun toimintaa.

Yhteystiedot:

Rauhankasvatusinstituutti ry
Toinen Linja 17, 3. kerros
00530 Helsinki

Hanna Niittymäki
hanna.niittymaki(at)rauhankasvatus.fi

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search