Skip to content

Helsinki

Tervetuloa Helsingin Maailmankoulun sivuille!

Yhteystiedot:
maailmankoulu[at]rauhankasvatus.fi

Rauhankasvatusinstituutti ry
Sturenkatu 11
00510 Helsinki

Helsingin Maailmankoulun matkalaukut:

Maailmankoulun matkalaukut ovat tällä hetkellä päivitettävinä. Matkalaukkuja voi tiedustella lainaan osoitteesta maailmankoulu[at]rauhankasvatus.fi. Uudistetuissa laukuissa tulee olemaan pääpaino varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa. Vanhemmille oppilailla suunnatuista laukuista kehitellään parhaillaan virtuaalisia versioita, jotka löytyvät tulevaisuudessa Maailmankoulun nettisivulta.

Järjestöt tekevät kouluvierailuja monenlaisista teemoista. Tarjolla on niin valmiita, toiminnallisia oppituntikokonaisuuksia kuin lyhyempiä teemavierailuja. Järjestöjen kouluvierailut on suunniteltu tukemaan perusopetuksen tavoitteita. Järjestöjen toimintaperiaatteita selvittää julkaisu Kylässä koulussa – Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Helsingin seudulla kouluvierailuja voi kysellä esimerkiksi seuraavilta järjestöiltä:

PLAN
Planin lapsen oikeuksien lähettiläät tuovat päiväkoteihin, kouluihin ja nuorisotaloille toiminnallisia oppitunteja ja työpajoja liittyen lapsen oikeuksiin ja kehityskysymyksiin. Maksuttomilla vierailuillaan lähettiläät käyttävät perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien teemoihin liittyviä Planin Globaalikoulun materiaaleja. Vierailun voi tilata helposti tilauslomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteesta kotimaa@plan.fi.

RAUHANKOULU
Rauhankoulu on maksuton peruskoulun 4.–9.-luokille ja lukioryhmille suunnattu oppituntikokonaisuus. Kahden toimintapäivän aikana opitaan globaaleista kehityskysymyksistä, arkisista ja globaaleista konflikteista sekä niiden rauhanomaisesta ratkaisusta, kestävän kehityksen tavoitteista, aktiivisesta kansalaisuudesta ja globaaliin vastuuseen kasvamisesta. Rauhankoulussa käytetään toiminnallisia draamamenetelmiä. Varaukset voi tehdä sähköpostitse rauhankoulu[at]rauhanliitto.fi tai puhelimitse +358 50 597 9629.

TAKSVÄRKKI
Taksvärkki ry:n vapaaehtoisten globaalikasvatuksen kouluttajien ohjaaman toiminnallisen työpajan voi tilata kouluille tai nuorisotiloihin. Työpajoissa tutustutaan esimerkiksi lapsen oikeuksiin, nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen sekä nuorten arkeen eri puolilla maailmaa. Kouluvierailut painottuvat Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän lähialueille, mutta työpajaa voi tiedustella myös muualle Suomeen. Työpajat ovat maksuttomia ja suunnattu erityisesti yläkouluun ja toiselle asteella. Globaalikasvatuksen kouluttaja voi pitää vierailupäivän aikana useita työpajoja ja niitä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Lisää tietoa vierailuista saa globaalikasvatuksen suunnittelija Aura Alartolta (aura.alarto[at]taksvarkki.fi tai puh. 050 348 5668). Vierailun omalle koululle voi myös tilata suoraan tilauslomakkeella

SUOMEN PUNAINEN RISTI
Maksuttomia vierailuja ala- ja yläkouluille. Esitykset käsittelevät esimerkiksi ensiavun, seksuaaliterveyden, päihteettömyyden, antirasismin ja yhdenvertaisuuden teemoja. Lisätietoja antaa kouluyhteistyön koordinaattori Johanna Korkeamäki, johanna.korkeamaki[at]punainenristi.fi, puh. 040 610 2167.

LUONTO-LIITTO
Voit tilata koulullesi uusia vuonna 2018 alkaneita kiertotalous-aiheisia kouluvierailuja. Maksuttomat vierailut toteutetaan peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Vierailun saa tilattua suoraan tilauslomakkeen kautta.

NUORTEN AKATEMIA
Yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille suunnattuja maksuttomia kouluvierailuja. Vierailujen teemat käsittelevät esimerkiksi kuluttajuutta ja taloustietoisuutta. Lisäksi Nuorten Akatemia tarjoaa uusia globaalikasvatuksellisia etäkouluvierailuja, joissa vierailu tapahtuu internetin välityksellä. Kysymykset vierailuista sekä varaukset voi lähettää osoitteeseen kouluvierailija[at]nuortenakatemia.fi. https://www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/

WWF
Vierailujen ympäristökasvatukselliset teemat käsittelevät esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta ja sen edistämistä sekä metsän ja lahopuiden merkitystä. Vierailut toteutetaan toiminnallisina oppitunteina ja ne soveltuvat 1.–6. luokkien opetukseen. Lisätietoja sekä eri paikkakuntien vierailijoiden yhteystiedot löytyvät WWF:n sivuilta.

EETTISEN KAUPAN PUOLESTA RY
Maksuttomia toiminnallisia työpajoja liittyen eettiseen tuotantoon ja kuluttamiseen. Työpajat käsittelevät erityisesti vaatteiden tuotantoa sekä yritysviestintää ja vastamainoksia. Työpajat ovat suunniteltu ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin. Kouluvierailuja voi kysyä globaalikasvatuksen koordinaattori Katri Perholta (katri.perho[at]eetti.fi).

PAKOLAISAPU
Maksuttomat oppitunnit soveltuvat hyvin yläkoulu- ja lukio-opetukseen. Oppituntien aikana käsitellään esimerkiksi globaalia pakolaistilannetta, pakolaisuuden syitä ja seurauksia sekä eläydytään pakenemaan joutuneen asemaan. Oppitunnin voi helposti tilata tilauslomakkeen kautta.

UNICEF
Maksuttomat kouluvierailut käsittelevät innostavalla tavalla lapsen oikeuksia, UNICEFin työtä ja muita ihmisoikeuskasvatuksen teemoja. Kouluvierailujen keston ja tarkemman sisällön voi sopia tarkemmin vierailijan kanssa. Kouluvierailun voi varata omaan oppilaitokseen suoraan vierailija Jani Lydénin (jani.lyden[at]unicef.fi tai puh. +358 440 456 020) kanssa. Vierailut voidaan pitää suomeksi tai englanniksi. Myös ruotsinkieliset tilaisuudet ovat varattavissa osoitteesta information[at]unicef.fi tai puhelimitse +358 958 450 290.

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize