Skip to content

Vinkit yläkouluille/toiselle asteelle

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

1.Medianlukutaitoa: Mediakuvat luovat mielikuvia (kuvien tarinat s.76)
tavoite: ymmärtää kuinka kuvien stereotypiat syntyvät
Kesto: 90min.
Tarvikkeet: sanoma- ja aikakausilehtiä

2. Taksvärkin resurssisivusto opettajille: toiminnallisia harjoituksia, menetelmäoppaita ja tehtäviä.
Tehtävät ja harjoitukset herättävät pohtimaan mm. ihmisoikeuksia, koulutuksen tasa-arvoa ja maailmankansalaisten tietoja ja taitoja.

3. Monilukutaitoa Fotonovela-menetelmällä (tekstien kirjoitusta ja valokuvausta):
Fotonovela-työpajoissa nuoret eri puolella maailmaa luovat tarinoita samoista aiheista ja samalla tekniikalla mutta kukin omasta kokemusmaailmastaan käsin. Valmiit Fotonovela-tarinat julkaistaan helppokäyttöisellä internetsivustolla www.fotonovela.fi. Sivusto sisältää myös menetelmäoppaan opettajalle.

4. Koulunkäyntiä Pakistanissa ja Sierra Leonessa:

Toiset Malalat. 6 min, tekstitetty.

Malala Yousafzai on tunnettu pakistanilainen koulutuksen puolesta puhuva tyttöaktivisti. Tällä videolla puhuvat ”toiset Malalat”, pakistanilaiset tytöt jotka ovat kamppailleet oikeudestaan päästä kouluun. Planin epäviralliset koulutuskeskukset ovat Pakistanissa monelle tytölle ainoa mahdollisuus saada koulutus.

Koulu on kaikille -video (10min.) on Taksvärkin 2013-2014 globaalikasvatusmateriaaleista. Videolla tutustutaan Sierra Leonen koululaisiin ja haasteisiin koulunkäyntiin liittyen.

  • Mitä asioita nuoret pitivät tärkeinä ja miksi?
  • Minkälaisia haasteita nuorilla oli koulunkäyntiin liittyen?
  • Minkälaisia ratkaisuja luulette heidän keksineen? Keksittekö itse ratkaisuja?

4. Ilon korjuu
Tavoite: saada oppilaat näkemään myönteisiä toimintoja koulussa. Pohtia pienten tekojen vaikutusta kouluviihtyvyyteen. Nimetä ja tunnistaa tekijöitä, jotka ovat myönteisen toiminnan esteenä – tunnistaminen mahdollistaa asioihin puuttumisen.

Toiminta: Oppilaat tarkkailevat muutaman päivän ajan ympäristöään koulussa ja koulumatkoilla. He keräävät havaintoja siitä ”Mikä teko tai jonkun sanoma asia edisti viihtyvyyttä koulussa?”

Ensin kerätään monenlaisia ajatuksia paperille ja lopuksi valitaan niistä tärkein lapulle kirjoitettavaksi. Kannattaa korostaa, ettei lapuissa saa lukea havainnoitujen ihmisten nimiä. Lappuihin ei tule myöskään kirjoittaa havainnoijan nimeä. Havainnoidut asiat voivat olla hyvinkin pieniä ja arkipäiväisiä.

Pohtikaa ryhmissä:

Miksi kyseinen asia tuottaa viihtyvyyttä?
Tehdäänkö niitä päivittäin?
Mitä niiden tekeminen vaatii ihmiseltä?
Pätevätkö ne vain koulumaailmaan vai tuottavatko ne iloa myös muualla kuten esim. työpaikoilla ja julkisilla paikoilla?
Mikä estää ihmisiä tekemästä niin useammin?

Kerätkää joka ryhmältä muutama kommentti
Lopuksi jokainen kirjoittaa jonkin viihtyvyyttä edistävän asian,  jonka kokee luontevaksi ottaa osaksi omaa toimintaansa. (Lähde: Rauhankoulu)

5. Harjoitus – Kaikille avoin koulu

Tässä Vammaiskumppanuus-sivun Oikeus koulutukseen -materiaalin harjoituksessa käsitellään vammaisten oikeutta saada opetusta yleisessä koulujärjestelmässä.

Valmistelut: Tulosta materiaalisivun lopussa olevat tarinat ja pohdintakysymykset.

Ohjeet: Pyydä osallistujia jakautumaan 3-6 hengen ryhmiin osallistujien määrästä riippuen. Joka ryhmälle arvotaan kolme tarinaa. Pyydä ryhmiä lukemaan heidän saamansa tarinat läpi ja pohtimaan vastauksia kysymyksiin. Lopuksi ryhmät esittelevät pohdintansa muille.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize