Skip to content

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Kestävän talouskasvun edellytyksenä on, että yhteiskunnat pystyvät tarjoamaan laadukkaita työpaikkoja asukkailleen ympäristöä vahingoittamatta.

 

Alatavoitteet tiivistetysti:

  • Ylläpitää talouskasvua ja 7 % BKT:n vuosittaista kasvua vähiten kehittyneissä maissa.
  • Saavuttaa korkeampi taloudellisen tuottavuuden taso.
  • Edistää säällisten työpaikkojen ja yrittäjyyden luomista.
  • Parantaa maailmanlaajuista resurssitehokkuutta kulutuksessa ja tuotannossa sekä erottaa talouskasvu ja ympäristön pilaantuminen toisistaan.
  • Saavuttaa täysi ja tuottava työllisyys, säällinen työ ja sama palkka samanarvoisesta työstä kaikille vuoteen 2030 mennessä.
  • Vähentää sellaisten nuorten määrää, jotka eivät ole töissä tai opiskele.
  • Ryhtyä välittömästi tehokkaisiin toimiin pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi. Lopettaa lapsityö.
  • Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille.
  • Edistää kestävän matkailua.
  • Pankki-, vakuutus- ja rahoituspalveluiden turvaaminen kaikille 
Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize