Skip to content

Ilmastotekoja

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, joka aiheuttaa ilmakehään vapauduttuaan ilmaston lämpenemistä. Hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet 50 prosentilla vuodesta 1990. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa tulvia, eroosiota, merenpinnan nousua ja arvaamattomia sääilmiöitä. Näiden ilmiöiden takia elinolot vaikeutuvat etenkin köyhimmillä alueilla, ja ilmastopakolaisten määrän ennustetaan nousevan. Ilmastonmuutos koskee kaikkia, ja sen torjumiseksi tarvitaan välittömiä toimia. Ilmaston pelastaminen ei myöskään onnistu ilman kansainvälistä yhteistyötä. Ilmastonmuutoksen vastaisista toimista maat sopivat ensisijaisesti erillisellä ilmastosopimuksella. Vuonna 2015 Pariisissa maailman maat sitoutuivat pitämään ilmaston lämpenemisen alle kahdessa celsiusasteessa tähdäten 1,5 asteeseen.

Alatavoitteet tiivistetysti:

 • Parantaa maiden sopeutumiskykyä sellaisiin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin, jotka aiheutuvat jollain tavalla ilmastosta.
 • Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet osaksi kansallista politiikkaa ja suunnittelua.
 • Parantaa ilmastonmuutokseen liittyvää koulutusta, tietämystä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

Vinkit varhaiskasvatukseen ja alakouluille

 • Open ilmasto-opas
  Neuvoja ilmastonmuutoksesta kertomiseen
 • Lasten maapalloretki
  Kierrätyskeskuksen julkaisu, jossa eläimet opettavat lapsille paljon käytännön konsteja ja taitoja ilmasto- ja ympäristöystävällisempään päiväkotiarkeen. Mukana myös leikkejä!
 • Operaatio Tuvalu (10 min)
  Kuunnelma ilmastonmuutoksesta. Se on sankaritarina, jossa keskitytään lapsille sopiviin keinoihin osallistua ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Sivustolta löytyy kuunnelman lisäksi myös tehtävämoniste sekä opettajan vinkit aiheen jatkokäsittelyyn luokassa.
 • Pallon paras ruoka -peli
  Pelissä etsitään vastuullisinta ruoka-annosta, joka olisi sekä ympäristöystävällinen että huomioisi myös oikeudenmukaisuuden maailmassa. Pelissä on 40 ateriakorttia, joissa kerrotaan ruokalajin hiilijalanjälki sekä muita ympäristövaikutuksia.
 • Arktiset eläimet ja ilmastonmuutos
  Ajantasaista ja kiinnostavaa tietoa alakoululaisille ilmastonmuutoksen vaikutuksista arktisen alueen eläimiin. Valmis PowerPoint-esitys, jossa upeat kuvat.

Vinkit yläkouluille ja toiselle asteelle

 • Open ilmasto-opas
  Aineenopettajien tueksi tehty opasmateriaali. Se kuvaa ilmastonmuutos-ilmiön kaikkien oppiaineiden näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.
 • The Carbon Map -päästökartta
  Värikäs ja interaktiivinen kartta helpottaa visualisoimaan eri valtioiden hiilidioksidipäästöjä ja roolia ilmastonmuutoksen kehityksessä.
 • Ilmari-oppituntimateriaali
  Selkeitä harjoituksia ja videoita
 • Ilmastonmuutos ja arktiset eläimet
  WWF:n opetusmateriaali sisältää ajantasaista ja kiinnostavaa tietoa nuorille ja aikuisille ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista arktisen alueen eläimiin. Valmis PowerPoint-esitys, jossa upeat kuvat. Sopii erityisesti yläkoulun ja lukion biologian tunneille.
Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize