Skip to content

Ilmiömäinen Agenda

Koulutuskokonaisuudet opettajille, rehtoreille ja koulutusjohtajille

Ilmiömäinen Agenda -koulutus opettajille

Tulevaisuuden taidot ovat vahvasti esillä nykyisessä hallitusohjelmassa sekä koulutuspoliittisessa keskustelussa. Hallituksen raportti Osaaminen 2035 nostaakin yhdeksi tulevaisuuden tärkeimmäksi geneeriseksi osaamisalueeksi kestävän kehityksen periaatteiden tuntemisen. 

Tarjoamme opettajille ja varhaiskasvattajille koulutuskokonaisuuksia, joissa syvennytään kestävän kehityksen teemoihin, perehdytään Agenda 2030 teemapäivät – opettajan oppaaseen, ja ideoidaan näiden hyödyntämistä kouluissa. Tarjoamme työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta omassa oppilaitoksessa on mahdollista. 

Kesto on sovittavissa koulutuskohtaisesti (3–6 h sisältäen ennakko ja/tai lopputehtävän).

Kaikissa Agenda-koulutuksissa hyödynnetään Agenda 2030 teemapäivät -opasta, erityisesti teemoja 4 & 5: Tasa-arvo ja ihmisoikeudet sekä Demokratia ja osallisuus.

Agenda koulutuksia on tarjolla 3–6 tunnin koulutuksista lukuvuoden mittaisiin kokonaisuuksiin. Koulutukset ovat räätälöitävissä koulutuskohtaisesti. 

Kysyy lisää koulutuksista: globaalivastuu@rauhankasvatus.fi

Ilmiömäinen Agenda -koulutus rehtoreille ja koulutusjohtajille

Tarjoamme rehtoreille, opettajille ja koulutusjohtajille pedagogisen johtajuuden laajempia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuksen tuloksina syntyy opetussuunnitelman arvoperustan mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka käsittelevät tasa-arvon, demokratian, aktiivisen toimijuuden, kulttuurisen moninaisuuden sekä kestävän kehityksen ja elämäntavan teemoja. Koulutuksen myötä johtajien ja opettajien valmiudet edistää osallistavaa toimintakulttuuria ja kestävän tulevaisuuden taitoja vahvistuvat. Tarkoituksena on osallistaa koko kouluyhteisö toimimaan kestävän kehityksen teemojen edistäjänä.

Koulutuksen teemoina ovat:

  • Pedagoginen johtajuus, horisontaali ja jaettu johtajuus sekä yhteisopettajuus
  • Globaalikasvatus (ja sen merkitys maailmanlaajuisten ilmiöiden tarkastelijana)
  • Agenda 2030: prosessi ja kestävän kehityksen tavoitteet.

 

Kokonaisuudet koostuvat viidestä koulutusosiosta (lukuvuosi): 

 

Mukana ovat Oulun yliopiston globaalikasvatuksen erityisasiantuntijat ja Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti

Käytännöllisiä työkaluja ja pieniä tekoja suurten teemojen haltuunottamiseksi!

 Agenda 2030 teemapäivät – opettajan opas tekee YK:n kestävän kehityksen tavoitteet omakohtaisiksi ja merkityksellisiksi. Opas tarjoaa 1.–9. luokille sisältöjä, menetelmiä ja helposti toteutettavia tehtäviä, jotka soveltuvat osaksi perusopetusta, teemapäivien viettoon ja monialaisiin projekteihin.

Tilaa oma oppaasi maksutta ulkoministeriön julkaisupalveluista.
Tutustu Agenda 2030 teemapäivä – opettajan verkko-oppaaseen.

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize