Kansainvälinen homo-, bi-, ja transfobian vastainen päivä 17.5

Kansainvälistä homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää (International Day Against Homophobia and Trasphobia / IDAHOT) vietetään 17. toukokuuta. Teemapäivä nimettiin ensi kerran vuonna 2005, ja siitä on muodostunut vuosittainen perinne. Päivän viettämisen tarkoitus on lisätä tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin (HLBTIQ+) kuuluvien ihmisten syrjinnästä ja nostaa näkyville epäkohtia, joissa HLBTIQ-ihmiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa yhteiskunnassamme.

17. toukokuuta kampanjoidaan, järjestetään erilaisia tempauksia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Eri maissa toiminnan painopiste vaihtelee yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Esimerkiksi Suomessa on nostettu esiin arjen ennakkoluuloihin, syrjintään ja vihapuheeseen liittyviä kysymyksiä keskusteluun. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta kamppaillaan eri puolilla maailmaa. Suomessa nykyinen translaki on ollut paljon esillä ja siihen on otettu kantaa myös YK:n ihmisoikeusneuvoston taholta erityisesti ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Yhdistyneet kansakunnat on 2000-luvulla tunnustanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vakavaksi ihmisoikeusloukkaukseksi. Osassa maailman valtioista tehdään ihmisoikeustyötä  syrjivää lainsäädäntöä sekä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluviksi ”paljastuneiden” julkista nöyryyttämistä, vankilatuomioita ja jopa teloituksia vastaan.

 

Löydät videovinkkilistaltamme paljon videoita päivän teemojen käsittelyyn koulussa.

Tämän teemapäivämateriaalin sisältö:

– Vinkkejä varhaiskasvatukseen ja alakouluille

– Vinkkejä yläkouluun ja toiselle asteelle

-Tukea sateenkaarilapselle- tai nuorelle ja LHBTIQ+-identiteettiä pohtivalle

-Koulujen omat vinkit IDAHOT-päivän viettoon

 

Vinkkejä varhaiskasvatukseen ja alakouluille

 

1.Rakenna turvallinen tila lapsille

Aloita pohtimalla näitä kysymyksiä: Voiko jokainen päiväkodissa oleva lapsi, koulun oppilas, opettaja tai henkilökuntaan kuuluva olla oma itsensä ryhmässänne? Onko päiväkotinne tai koulunne turvallinen paikka avoimuudelle silloin, jos henkilö kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön?  On tärkeää tuoda näkyville se, että oppilaat, opettajat ja henkilökunta ovat seksuaaliselta suuntautumiseltaan sekä sukupuoli-identiteeteiltään moninainen joukko ja jokaisella on oikeus olla oma itsensä.

Koulut: Printatkaa henkilökunnalle huoneentauluksi Sateenkaarinuori & kohtaaminen, ohjeita sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen huomioimiseen koulussa

Päiväkodit:

Täältä löydät tietopaketit sukupuolen moninaisuudesta ja intersukupuolesta henkilökunnalle

Seta ry:n tilattavat esitteet ja verkkomateriaalit varhaiskasvatuksen tueksi (mm. uusi opas: Sukupuolen moninaisuus ja lapset) täältä

 

2. Kuunnelma muurahaispesän elämästä

Kuunnelkaa kuunnelma Kuningattaria ja kuhnureita. Tässä lapsille suunnatussa tarinassa päästään seuraamaan suuren muurahaispesän elämää. Mitä seuraa, kun kuningatar Reginald haluaakin luopua kruunustaan ja alkaa kuhnuriksi? Kuka valitaan hänen tilalleen? Tarina sopii hyvin keskustelunherättäjäksi niin sukupuolen moninaisuusteemaan kuin yleisesti ottaenkin identiteetin merkityksen pohdintaan.  Lisätietoa kuunnelmasta täältä (12 min).

 

3. Satuja sukupuolen moninaisuudesta

Lukekaa oppilaiden kanssa Transtukipisteen sivuilta löytyviä satuja, jotka käsittelevät sukupuolen moninaisuutta. Kuvitetut sadut voi myös tulostaa sivuilta: Tarinoita lapsille sukupuolen moninaisuudesta (kaikki sadut yhdessä)

Katinka ja salaisuudet: Tarinassa kuvataan lapselle avautuvalla tavalla isän transvestisuutta.

Kuunsilta: Sadussa kerrotaan siitä, miten lapsi löytää sukupuolensa.

Maailman ihanimmat tanssiaiset: Hauskassa ja tapahtumarikkaassa tarinassa kuvataan Santeria, joka haluaa pukeutua mekkoon.

Lapsi joka luuli olevansa hirviö: Tarina sukupuoliristiriidasta.

Yksisarvinen: Pieni surullinen yksisarvinen löytää itsensä ja muita yksisarvisia, jotka hyväksyvät hänet joukkoonsa.

Satu lohikäärmelapsesta, jolla oli keltaiset varpaat: Onkohan kuoriutuva lohikäärmelapsi tyttö, poika, muusu vai isu? Satu kuvaa intersukupuolisuutta.

Kipa Kirahvi: Kuvitettu satu kertoo Kipa Kirahvista, joka tietää olevansa poika, vaikka jotkut pitävät häntä aluksi tyttönä.

 

4. Materiaalipaketti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta

Kuudesluokkalaisille suunnattu (muillekin luokka-asteille muokattavissa oleva) laaja opetuspaketti tuntisuunnitelmineen sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta on hyvä ja monipuolinen kokonaisuus, josta voi ottaa teeman ja tarpeen mukaan erilaisia harjoituksia opetuskäyttöön.

 

5. Videoita teemaan liittyen

Videovinkeistä (tämän sivun yläosassa) esimerkiksi Love has no labels ja Can you see past the label? sopivat hyvin myös alakouluikäisten oppilaiden kanssa katsottavaksi ja keskustelunherättelijöiksi.

 

Lisämateriaalia

Setan Opitaan yhdessä! on opettajille suunnattu opas, jonka tavoitteena on antaa konkreettisia välineitä, työkaluja ja toimintaehdotuksia siihen, miten ottaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus osaksi opetusta erityisesti perusopetuksen piirissä. Oppaan voi myös tilata koululle.

Löydät videovinkkilistaltamme paljon videoita päivän teemojen käsittelyyn koulussa.

 

Vinkkejä yläkouluille ja toiselle asteelle

1.Rakenna turvallinen tila 

Aloita pohtimalla näitä kysymyksiä: Voiko jokainen oppilas, opettaja tai henkilökuntaan kuuluva olla oma itsensä ryhmässänne? Onko koulunne tai oppilaitoksenne turvallinen paikka avoimuudelle silloin, jos henkilö kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön?  On tärkeää tuoda näkyville se, että oppilaat, opettajat ja henkilökunta ovat seksuaaliselta suuntautumiseltaan sekä sukupuoli-identiteeteiltään moninainen joukko ja jokaisella on oikeus olla oma itsensä.

Printatkaa henkilökunnalle huoneentauluksi Sateenkaarinuori & kohtaaminen, ohjeita sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen huomioimiseen koulussa

 

2. Luokaa turvallista tilaa yhdessä oppilaiden/opiskelijoiden kanssa

Lukekaa 7.-luokkalaisen Armin Kellomäen blogikirjoitus Turvallinen koulu sateenkaarinuorille. Blogissa Armin kuvaa konkreettisin esimerkein sateenkaarinuorten kouluissa kokemaa syrjintää. Pohtikaa oppilaiden kanssa, mitä te voisitte tehdä varmistaaksenne, että kaikilla on hyvä ja turvallinen olla luokassanne ja koulussanne. Seuraavat harjoitukset auttavat syventymään syrjinnän ja turvallisuuden kysymyksiin:

-Etuoikeusaskeleet: (s.66-67) Tämä harjoitus voidaan muokata erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia sekä erilaisia syrjintätilanteita tarkastelevaksi.

-Pim! Tunnetko olosi turvalliseksi? Tässä on hyvä harjoitusidea, jossa pohditaan yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia turvallisuuden ja turvattomuuden tunteiden näkökulmasta. Tehtävässä on mukana roolikortit, sekä lisäksi tyhjiä roolikorttipohjia. Suosittelemme muokkaamaan roolikortteja ja valitsemaan niihin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta kuvaavammat termit. Setan sateenkaarisanastosta löydät hyvän avun roolikorttien termien avaamiseksi.

 

3. Normit nurin!

Älä oleta, normit nurin! -opas sisältää eri vähemmistöihin kuuluvien nuorten tarinoita elämästään ja arjestaan. Lukekaa Edit Lindbladin (s. 27), Lauri Punamäen (s. 37-39) ja Axu Merkkiniemen (s. 41) tarinat oppilaiden kanssa. Tehtävät: Bongaa hetero! (s35) ja Ketkä näkyvät kuvissa? (s49) sopivat hyvin 17.5 päivän teemoihin.

Normipyöritys on puollonpyöritystä muistuttava peli, jota voi käyttää apuvälineenä käsiteltäessä koulussa, mediassa ja laajemmin yhteiskunnassa esiintyviä normeja. Pelin keskiössä ovat sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja pari- ja perhesuhteisiin liittyvät normit, niiden tunnistaminen ja haastaminen.

Katsokaa yhdessä All Trans Panel -video transihmisiin kohdistuvista ennakkoluuloista, väärinymmärryksistä ja asenteista. Videossa transihmiset kertovat itse omista syrjintään liittyvistä kokemuksistaan ja heihin kohdistuvista ennakkoluuloista. Tutustukaa Sukupuolena ihminen -sivuston kuviin ja tarinoihin.

Tutustukaa sukupuolen moninaisuuteen taiteen ja mediakasvatuksen keinoin! Queer bodies– oppimateriaali sisältää viisi sukupuolen ja kehon moninaisuutta käsittelevää teosta sekä teosten käsittelyyn liittyvät valmiit tehtävämateriaalit.

 

4. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeustilanne meillä ja maailmalla

Tutustukaa Translaki-kampanjaan ja sen tavoitteisiin. Etsikää sivustolta tietoa siitä, millä tavoin nykyinen translaki rikkoo ihmisoikeuksia ja miten sitä pitäisi muuttaa, jotta transihmisten yhdenvertaiset oikeudet toteutuisivat.

Tutkikaa HLBTIQ-ihmisten ihmisoikeustilannetta globaalilla tasolla havainnollistavan maailmankartan avulla. Kartassa on nähtävissä, että joissakin valtioissa on yhä voimassa kuolemantuomio homoseksuaalisuuden tai transsukupuolisuuden takia. Kartasta kannattaa etsiä myös, mitkä 26 valtiota ovat säätäneet tasa-arvoisen avioliittolain.

 

Lisämateriaalit ja -vinkit

Maailmankoulun Moninainen Suomi- virtuaalilaukku sisältää monipuolisen tehtäväpaketin materiaaleineen ja pureutuu yhtenä teemanaan vähemmistöjen asemaan Suomessa (mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, romanit, saamelaiset). Poimi laukusta ryhmällesi sopivat harjoitukset!

Setan Opitaan yhdessä! on opettajille suunnattu opas, jonka tavoitteena on antaa konkreettisia välineitä, työkaluja ja toimintaehdotuksia siihen, miten ottaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus osaksi opetusta erityisesti perusopetuksen piirissä. Oppaan voi myös tilata koululle.

Muista videovinkkilistamme !Sieltä löydät paljon videoita päivän teemojen käsittelyyn koulussa.

Pyydä luokkaasi tai kouluusi/oppilaitokseesi kouluvierailija! Seta ry:n jäsenjärjestöt järjestävät kouluvierailuja koko maassa. Lisätietoa kouluvierailuihin liittyen sekä kouluvierailupyynnöt löydät täältä.

Kuudesluokkalaisille suunnattu (helposti myös yläkoululle ja toiselle asteelle muokattava) laaja opetuspaketti tuntisuunnitelmineen sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta on hyvä ja monipuolinen kokonaisuus, josta voi ottaa teeman ja tarpeen mukaan erilaisia harjoituksia opetuskäyttöön.

 

Tukea sateenkaarilapselle tai -nuorelle tai lhbtiq+ – identiteettiä pohtivalle

Opettajana saatat hyvin olla asemassa, jossa lapsi tai nuori tulee juuri sinulle luottamuksella kertomaan omista identiteettipohdinnoistaan ja kysymyksistään seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen liittyen. Kokoamme siis tähän muutamia linkkejä myös oppilaille vinkattavaksi:

 

Koulujen omat vinkit IDAHOT-päivän viettoon

Vinkit on lähettänyt opettaja Hanna Graeffe kaksikielisestä koulutalosta, jossa saman katon alla toimii Sipoonjoen koulu ja Kungvägens skola (7-9 -luokat):

Meidän koulussa IDAHOT-päivää varten varataan iso luokka, jossa on avoimet ovet koko päivän. Luokasta tehdään mukavan värikäs oleskelupaikka ja oppilasryhmät voivat vierailla siellä myös tuntien aikana. Kuvataidetunnilla maalataan kuvisopen johdolla luokan lasiseinästä sateenkaarenkirjava. Koulupsykologi ideoi luokan seinälle tulevan sateenkaarevan selfie-taustan ja toteuttaa sen yhdessä oppilaiden kanssa. Seiniä koristellaan myös sateenkaarikoristeilla sekä Setan julisteilla. 

Paikalle varataan mm. pelejä (esimerkiksi Sateenkaariperheiden perhepelikortit), värityskuvia ja tunnetaitokortteja ja Setan ja Trasekin esitteitä. Oppilailta kysyttiin etukäteen Wilman kautta, ketkä haluaisivat olla mukana suunnittelussa. Noin 10 oppilasta oli mukana suunnittelukokouksessa. Oppilaat ideoivat sateenkaarikoristeltujen mokkapalojen myyntiä, joista tulot annetaan Seta ry:lle.

 Lisäksi oppilailta syntyi idea sateenkaaripinssien tekoon. Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa saadaankin nyt yksi nuoriso-ohjaaja mukaan tekemään sateenkaaripinssejä yhdessä oppilaiden kanssa. 

Yksi oppilaista tekee myös koulun seinille QR-koodeja, joista löytyy faktatietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyen.

Oppilaille on tehty myös Quizlet HLBTIQ-termeihin liittyen.

Lisäksi tulee myös postilaatikko, johon oppilaat voivat kirjoittaa kysymyksiään, toiveitaan ja havaintojaan siitä, miten koulu onnistuu sateenkaarinuorten huomiomisessa ja yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisessä. 

Opettajille on vinkattu lista helppoja ja nopeasti toteutettavia tehtäviä sekä videoita oppitunneilla toteutettavaksi.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search