Skip to content

10.12. KANSAINVÄLINEN IHMISOIKEUKSIEN PÄIVÄ

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus hyväksyttiin 10.12.1948 YK:n yleiskokouksessa. Julistus kokosi ensimäistä kertaa yhteen keskeisimpiä oikeuksia, joiden katsottiin olevan universaaleja ja kuuluvan kaikille.

Ihmisoikeuksien julistuksen valmistelun taustalla vaikuttivat toisen maailmansodan tapahtumat. Ihmiskunta oli käynyt läpi historiansa tuhoisimman sodan, joka oli vaatinut kymmenien miljoonien ihmisten hengen. Lisäksi taustalla vaikutti tarve löytää yhteisiä keinoja siihen, etteivät muun muassa natsi-Saksan hallinon toteuttamat juutalaisten järjestelmällinen tuhoaminen ja esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvien vainoaminen enää toistuisi.

”Ei koskaan enää” oli kantavana ajatuksena, kun YK perustettiin vuonna 1945. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja maailmanrauhan turvaaminen ovat yhä järjestön keskeisiä päämääriä. Kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä on yhä ajankohtainensillä ihmisoikeudet eivät toteudu kokonaisuudessaan yhdessäkään maailman valtiossa.

Lue lisää ihmisoikeuskasvatuksesta 
Lähde ja lisätietoa: Ihmisoikeudet.net

Amnesty International Suomen osaston video: Mitä ihmisoikeudet ovat? (2015)

Kesto: 2,3 min
Puhe: suomi
Tekstitys: ei

Maailmankoulun pedagoginen vinkki

Ihmisoikeusperustainen kasvatustyö edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, osallisuuden ja syrjimättömyyden toteutumista sekä kunnioittaa ihmisarvoa. Ihmisoikeuksia kunnioittavassa koulussa, oppilaitoksessa tai päiväkodissa jokainen tulee kohdatuksi samanarvoisena mistään henkilöön liittyvästä tekijästä riippumatta. Näkyvätkö ihmisoikeudet yksikkönne tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa?

Muista myös Lapsen oikeuksien päivä 20.11.! 

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize