Skip to content

21.5. Kansainvälinen kulttuurisen moninaisuuden päivä

Kulttuurinen moninaisuus on ihmiskunnalle yhtä tärkeää kuin luonnon moninaisuus on luonnolle. YK on julistanut 21.5. kansainväliseksi kulttuurisen moninaisuuden tai monimuotoisuuden päiväksi, jonka tarkoituksena on vuosittain muistuttaa ja edistää moninaisuuden arvostusta ympäri maailmaa sekä vahvistaa kulttuurisen moninaisuuden säilymistä. Kulttuurit muuttuvat alati toistensa kanssa vuorovaikutuksessa: mikään kulttuuri ei ole suljettu ja homogeeninen. Kulttuurien moninaisuutta käsitellessä on tärkeää muistaa, että kulttuurinen rikkaus tarkoittaa myös moninaisuutta kulttuurien sisällä sekä erilaisia vähemmistöjä.

Kulttuurisen moninaisuuden päivänä ei tarvitse välttämättä matkustaa omaa päiväkoti- tai oppilasryhmää kauemmas. Millaista kulttuurista rikkautta teidän ryhmästänne löytyy? Suomalaisuuskin pitää sisällään laajan kirjon kokemuksia ja elämäntarinoita. Minkälaisesta suomalaisuudesta kertoisivat esimerkiksi suomenruotsalaiset, romanit, saamelaiset, tataarit, juutalaiset, inkerinsuomalaiset ja eri maista Suomeen muuttaneet?

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize