Skip to content

21.5. KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEN MONINAISUUDEN PÄIVÄ

Kulttuurinen moninaisuus on ihmiskunnalle yhtä tärkeää kuin luonnon moninaisuus on luonnolle. YK on julistanut 21.5. kansainväliseksi kulttuurien moninaisuuden päiväksi, jonka tarkoituksena on vuosittain muistuttaa ja edistää moninaisuuden arvostusta ympäri maailmaa. Kulttuurit muuttuvat alati toistensa kanssa vuorovaikutuksessa: mikään kulttuuri ei ole suljettu ja homogeeninen. Kulttuurien moninaisuutta käsitellessä on tärkeää muistaa, että kulttuurinen rikkaus tarkoittaa myös moninaisuutta kulttuurien sisällä sekä erilaisia vähemmistöjä.

Kulttuurisen moninaisuuden päivänä ei tarvitse välttämättä matkustaa omaa päiväkoti- tai oppilasryhmää kaueammas. Millaista kulttuurista rikkautta teidän ryhmästänne löytyy? Suomalaisuuskin pitää sisällään laajan kirjon kokemuksia ja elämäntarinoita. Minkälaisesta suomalaisuudesta kertoisivat esimerkiksi suomenruotsalaiset, romanit, saamelaiset, tataarit, juutalaiset, inkerinsuomalaiset ja eri maista Suomeen muuttaneet?

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize