21.5. Kansainvälinen kulttuurisen moninaisuuden päivä

Kulttuurinen moninaisuus on ihmiskunnalle yhtä tärkeää kuin luonnon moninaisuus on luonnolle. YK on julistanut 21.5. kansainväliseksi kulttuurien moninaisuuden päiväksi, jonka tarkoituksena on vuosittain muistuttaa ja edistää moninaisuuden arvostusta ympäri maailmaa. Kulttuurit muuttuvat alati toistensa kanssa vuorovaikutuksessa: mikään kulttuuri ei ole suljettu ja homogeeninen. Kulttuurien moninaisuutta käsitellessä on tärkeää muistaa, että kulttuurinen rikkaus tarkoittaa myös moninaisuutta kulttuurien sisällä sekä erilaisia vähemmistöjä.

Kulttuurisen moninaisuuden päivänä ei tarvitse välttämättä matkustaa omaa päiväkoti- tai oppilasryhmää kaueammas. Millaista kulttuurista rikkautta teidän ryhmästänne löytyy? Suomalaisuuskin pitää sisällään laajan kirjon kokemuksia ja elämäntarinoita. Minkälaisesta suomalaisuudesta kertoisivat esimerkiksi suomenruotsalaiset, romanit, saamelaiset, tataarit, juutalaiset, inkerinsuomalaiset ja eri maista Suomeen muuttaneet?

Varhaiskasvatus ja alakoulu

Tutustu eri uskontojen ja katsomusten juhlaperinteisiin Fokus ry:n Juhlakalenterin avulla. Kalenteriin on merkitty eri uskontojen juhlia sekä paastonaikoja.  Esillä oleva kalenteri kertoo opettajalle ja oppilaille tärkeistä juhla-ajoista sekä perinteistä ja voi samalla toimia keskustelun johdattelijana tai tiedonlähteenä. Kalenterin voi tulostaa linkin takaa.

Suomen YK-liiton Lähennellen-opas kulttuurien lähentymiseen liittyen sisältää aamunavauksia, tekstejä sekä tehtäviä alakouluun. Oppaasta esimerkiksi tarina Samassa vai eri kolossa? (s.11) sopii hyvin ääneen luettavaksi luokassa. Tehkää lukemisen jälkeen harjoitus Elämänpuuni (s.13), jonka avulla hahmotetaan omaa historiaa ja identiteettiä. Puuhun aletaan kerätä tietoa itsestä. Piirrettäviä ja kirjattavia asioita voivat olla synnyinpaikka, perhesuhteet, sukulaisuussuhteet, asuinpaikka, kielet, harrastukset, uskonto, lemmikit. Lisäksi oppilaat voivat piirtää ja kirjoittaa vastauksen näihin kysymyksiin: Mistä pidät? Missä tarvitset vielä harjoitusta? Mistä nautit? Mitä pelkäät? Mihin uskot? Mitä toivot?

Tutustukaa Preziin Todd Parrin kirjasta ”Ei haittaa, jos on erilainen”. Tämä esitys toimii pienen ryhmän kanssa tai myös esimerkiksi koko koululle yhteisessä aamunavauksessa. Esityksen aikana pysähdytään välillä miettimään Prezissä olevia kysymyksiä vaikka vieruskaverin kanssa. Todd Parrin Rauhankirjan ja Perhekirjan löydät myös Youtubesta suomeksi sekä lukuisia muita kirjoja englanniksi.

Yläkoulu ja toinen aste

Pohtikaa suomalaisuutta: Mitä kaikkea suomalaisuus voi olla? Mitä stereotypioita siihen liitetään ja minkälaisen kirjon suomalaisuutta te näette luokassanne, koulussanne ja kaupungissanne? Millaista suomalaisuutta ei näy mainoksissa, televisiossa tai lehdissä? Katsokaa myös nämä musiikkivideot pohdintojenne tueksi tai johdannoksi:

Kansalaiset feat. Medborgare: Olen suomalainen

Anssi Kela: Suomalainen

Lukekaa Ruskeat tytöt -blogin kirjoitus Suomalainen personified, jossa Janina Oddoye Davis pohtii suomalaisuuttaan määritteiden ”ruskea suomalainen” ja ”ulkosuomalainen” kautta. Blogikirjoituksessa kirjoittaja pohtii mm. suomalaisuutta kuvaavia Suomi-hymiöitä moninaisuuden näkökulmasta. Tutkikaa yhdessä suomalaisuutta kuvaavia hymiöitä alla olevien kysymysten avulla. Suunnitelkaa ja kuvittakaa blogin lukemisen jälkeen omat moninaista suomalaisuutta kuvaavat hymiöt.

  • Mitä suomalaisia asioita hymiöt kuvaavat?
  • Millaisen käsityksen suomalaisuudesta saa hymiöiden perusteella?
  • Mitä yhteistä on siinä, miten suomalaisia on kuvattu hymiöissä? Esim. ulkonäkö, ihonväri, vaatteet?
  • Mitä suomalaisuuteen kuuluvia asioita, henkilöitä tai tapoja hymiöistä puuttuu?

Tutkikaa Voima-lehden ”Kuka saa olla mainoksen suomalainen”-artikkelin kuvastoa tai oppilaat voivat lukea koko artikkelin. Katsokaa myös Felixin mainos ”Felix tuntee suomalaisen”. Keskustelkaa oppilaiden kanssa kuvista ja siitä, miksi tämän tyyppisiä kuvia emme juuri mainoskuvissa näe. Pohdittavia kysymyksiä voivat olla: Kuka saa olla mainosten suomalainen ja miksi? Kuka tästä päättää? Kenen siitä pitäisi saada päättää? Mitä, jos mainoskuvissa suomalaisuutta kuvattaisiinkin laajemmin?

Siirtolaisuutta Suomessa käsittelevä opintoaineisto sisältää opettajan oppaan, maahanmuuttoon liittyvän lautapelin ja kolme aihetta käsittelevää Powerpoint-esitystä sekä erilaisia oheisaineistoja.

Amerikkalainen toimittaja Chris Booth ja valokuvaaja James Mollison kiersivät maailmaa ja ottivat valokuvia lasten makuuhuoneista ja nukkumapaikoista. Tämän jälkeen he kokosivat kuvista kirjan Where Children Sleep. Jokaisesta kuvasta on luettavissa lyhyt kuvaus, jossa kerrotaan kuvan lapsesta tai nuoresta sekä hänen elämästään.

Tutustu eri uskontojen ja katsomusten juhlaperinteisiin Fokus ry:n Juhlakalenterin avulla. Kalenteriin on merkitty eri uskontojen juhlia sekä paastonaikoja.  Esillä oleva kalenteri kertoo opettajalle ja oppilaille tärkeistä juhla-ajoista sekä perinteistä ja voi samalla toimia keskustelun johdattelijana tai tiedonlähteenä. Kalenterin voi tulostaa linkin takaa.

Maailmankoulun matkalaukuista ”Moninainen Suomi” ja ”Moninaiset perheet” auttavat huomaamaan kulttuurien kirjon suomalaisessa arjessa.

 

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search