Skip to content

8.9. Kansainvälinen lukutaitopäivä

Lukutaitopäivää vietetään 8. syyskuuta siksi, että kansainvälinen yhteisö muistaisi lukutaidon merkityksen ja ymmärtäisi sen, kuinka suurta epätasa-arvoa lukutaidottomuus aiheuttaa.

Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä myös sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta. Silti maailman aikuisista viidennes ja köyhimpien kehitysmaiden naisten enemmistö on lukutaidotonta.

Koulutuksella on merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Kouluakäyvä tyttö todennäköisesti avioituu vanhempana, saa vähemmän lapsia sekä kykenee huolehtimaan lapsistaan paremmin kuin kouluakäymätön.

Euroopassa joka viidennellä 15-vuotiaalla ja lähes 55 miljoonalla aikuisella ei ole riittävää lukutaitoa. Tämä vaikeuttaa heidän työnsaantiaan, lisää heidän riskiään köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen sekä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja kulttuuritapahtumiin, elinikäiseen oppimiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Lähde: Lukukeskus, YK-liitto

Lukukeskuksen opettajan opas tarjoaa runsaasti materiaaleja opettajien käyttöön varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle: https://lukukeskus.fi/opettajan-opas/

 

Unescon video kansainvälisen lukutaidon päivälle (2020)

Kesto: 1,25 min
Puhe: englanti
Tekstitys: englanti


Maailmankoulun pedagoginen vinkki

11 edellytystä lukutaidon perusoikeuden toteutumiselle:

1. Lapsia rohkaistaan kotona kehittämään lukutaitoaan.
2. Vanhemmille annetaan ohjausta lasten lukutaidon tukemisessa.
3. Kohtuuhintaisessa, korkealaatuisessa esiopetuksessa tai päiväkodissa edistetään lapsen kielen sekä lukutaidon kehitystä.
4. Korkealaatuinen lukutaidon opetus lapsille, nuorille sekä aikuisille on kaikkien oppilaitosten ydintehtävä.
5. Kaikkien opettajien koulutus ja täydennyskoulutus sisältävät lukutaidon opetukseen liittyviä opintojaksoja, jotta he voisivat valmistautua vaativaan tehtäväänsä lukutaidon opettajina.
6. Digitaalisen osaamisen tärkeyttä painotetaan kaikissa ikäryhmissä.
7. Vapaa-ajan lukemista tuetaan aktiivisesti ja siihen kannustetaan.
8. Kirjastopalvelut ovat hyvin saatavilla ja kirjastot hyvin varusteltuja.
9. Lapset ja nuoret, joilla on lukemisvaikeuksia, saavat asianmukaista ja asiantuntevaa tukea lukutaitonsa kehittämisessä.
10. Aikuisia tuetaan kehittämään sellaisia lukutaidon osa-alueita, joita he tarvitsevat yhteiskuntaelämään osallistuakseen.
11. Päättäjät, opetusalan ammattilaiset, vanhemmat sekä yhteisöt työskentelevät yhdessä, jotta jokaiselle (kaikissa sosiaaliluokissa ja kaikilla koulutusasteilla) voidaan taata tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää lukutaitoaan.

Tekijät: Renate Valtin (puheenjohtaja), Viv Bird, Greg Brooks, Bill Brozo, Christine Clement, Simone Ehmig, Christine Garbe, Maurice de Greef, Ulrike Hanemann, Kees Hammink, David Mallows, Fabio Nascimbeni, Sari Sulkunen, Giorgio Tamburlini. Lähde: School Educaction Gateway

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize