Skip to content

22.5. KANSAINVÄLINEN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN PÄIVÄ

YK:n yleiskokous on julistanut 22. toukokuuta kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden päiväksi. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa.

Hyvinvoivat ja monipuoliset luonnonympäristöt, joissa elää runsas kasvi- ja eläinlajien kirjo, ovat maapallomme kaiken elämän edellytys. Jaamme maapallon miljoonien muiden kasvi- ja eläinlajien kanssa, joilla jokaisella on oma tehtävänsä luonnossa ja paikkansa ravintoketjussa. Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata! (Yhteinen maapallomme, s. 7)

  • Lisätietoa WWF:n sivuilta
  • Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus julkaisivat niin sanotun lajien Punaisen kirjan, jonka viesti on karu: Suomen lajit – esimerkiksi nisäkkäät, kalat, linnut, hyönteiset, kasvit, sienet ja jäkälät – ovat uhanalaistuneet entisestään.

Happy International #BiodiversityDay! What is #biodiversity? Why is it important? Learn from this excellent @TED_ED video.

Let’s cherish & protect all life on 🌍 because biodiversity sustains our own life too! #IntlBiodiversityDay! #GlobalGoals #SDGs pic.twitter.com/lXbQP6EYj6

— World Wildlife Day (@WildlifeDay) May 22, 2018

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize