Skip to content

22.5. Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä

YK:n yleiskokous on julistanut 22. toukokuuta kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden päiväksi. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa.

Luonnon monimuotoisuudella, eli biodiversiteetillä, tarkoitetaan elämän koko kirjoa: lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Maapallon elinympäristöt ovat kehittyneet miljardien vuosien aikana ja mahdollistavat tällä hetkellä noin 1,75 miljoonan tunnetun eliölajin elämän.

”Hyvinvoivat ja monipuoliset luonnonympäristöt, joissa elää runsas kasvi- ja eläinlajien kirjo, ovat maapallomme kaiken elämän edellytys. Jaamme maapallon miljoonien muiden kasvi- ja eläinlajien kanssa, joilla jokaisella on oma tehtävänsä luonnossa ja paikkansa ravintoketjussa. Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata!”

Lähteet: 

Lue lisäksi:

  • Lisätietoa aiheesta WWF:n sivuilta ⇲
  • Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus julkaisivat niin sanotun lajien Punaisen kirjan ⇲, jonka viesti on karu: Suomen lajit – esimerkiksi nisäkkäät, kalat, linnut, hyönteiset, kasvit, sienet ja jäkälät – ovat uhanalaistuneet entisestään.

Videoita teemasta:

International Day for Biological Diversity ⇲
YK:n lyhyt video teemapäivästä.
Kesto: 1 min
Puhe: englanti
Tekstitys: ei tekstitystä

Kestävä kehitys haltuun: maanpäällinen elämä ⇲
Suomen YK-liiton videolla käydään läpi kestävän kehityksen perusteita.
Kesto: 4 min
Puhe: suomi
Tekstitys: ei tekstitystä

Why is biodiversity so important? – Kim Preshoff ⇲
Kim Preshoffin TED-Ed video luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä.
Kesto: 4,15 min
Puhe: englanti
Tekstitys: englanti

 

Miksi monimuotoisuus on tärkeää? ⇲
REC:n videolla käydään läpi monimuotoisuuden tärkeyttä.
Kesto: 3 min
Puhe: suomi
Tekstitys: suomi, ruotsi. englanti

Luonnon monimuotoisuus – Mitä se on? ⇲
WWF:n videossa tutustutaan luonnon monimuotoisuuteen.
Kesto: 5 min
Puhe: suomi
Tekstitys: ei

 

 

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize