22.5. Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä

YK:n yleiskokous on julistanut 22. toukokuuta kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden päiväksi. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa. Vastuu luonnon tulevaisuudesta on yhteinen!

 

Varhaiskasvatus ja alakoulu

Luonto kutsuu seikkailuun-vihko sopii luontoretkelle sekä varhaiskasvatukseen että alakoulussa

Matti Ahma -ahmatti on Matti Ahman retkipäivästä kertova tarina, lisäksi materiaali sisältää vinkkejä luonnosta huolehtimiseen, mukana myös ahmaleikki.

Ilmastoaiheinen aamunavaus Operaatio Tuvalu alakouluille (10 min). Mukana myös tehtävämoniste, jonka avulla voi seurata omia ilmastotekojaan.

Tarinoita muuttuvalta planeetalta -aamunavausmateriaalin ja siihen liittyvä tehtävävihko.

Saimaan kuutti ja lumiukko-materiaali sopii erityisesti esi- ja alkuopetukseen.

Suklaan matkassa-materiaali sisältää alakoululaisille sopivan tarinan, tehtävät sekä muistipelin. Suklaa-teema yhdistää hienosti kestävän kehityksen kolme laajaa osa-aluetta mielenkiintoiseen matkaan ghanalaisten veljesten elämään.

Open ilmasto oppaassa on selkeästi esitettyjä taustatietoja ilmastonmuutoksesta sekä jokaiseen oppiaineeseen laaditut opetusvinkit erityisesti yläkouluille. Mukana myös alakouluosio.

WWF:n materiaalipankista löydät runsaasti maksuttomia materiaaleja eri-ikäisten oppijoiden käyttöön. Voit etsiä tulostettavia materiaaleja teeman, opetettavan aineen, oppijoiden iän tai kielen perusteella. Osan materiaaleista voit tilata myös painettuna.

 

Yläkoulu ja toinen aste

Tarinoita muuttuvalta planeetalta -aamunavausmateriaalin ja siihen liittyvä tehtävävihko

Open ilmasto oppaassa on selkeästi esitettyjä taustatietoja ilmastonmuutoksesta sekä jokaiseen oppiaineeseen laaditut opetusvinkit erityisesti yläkouluille. Mukana myös alakouluosio.

Globaalin kuluttajan oppikirja on yläkouluille  ja toiselle asteelle suunnattu opas vastuulliseen kuluttamiseen. Oppikirjaa on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi pdf-tiedostona linkin takana. Oppaassa esitellään arkisen kuluttamisen vaikutuksia globaaleihin kehityskysymyksiin ympäristön ja ihmisen kannalta sekä esitellään vaikttamiskeinoja. Voit tulostaa oppaan sivuilta.

Ruohonjuurisarjakuva sopii mainiosti myös ympäristökasvatukseen. Sarjakuvien avulla voidaan viritellä keskustelua ympäristöaiheista tai itse työstää omat ajatukset julisteeksi. Sarjakuva soveltuu lähes kaikkiin oppiaineisiin, kun sarjakuvaa käytetään viestinnän ja kerronnan välineenä. Tällöin sarjakuvan tekemisessä tärkeintä on tarina, sen suunnittelu ja esiin tuominen. Sarjakuvasta tulee tekijälleen tärkeä, kun hän saa keksiä tarinan ja tehdä sarjakuvan itse. Linkistä löytyy ohjeet pdf-tiedostona sarjakuvan tekemiseen monella eri kielellä, myös suomeksi. Ohjeet voi tulostaa.

Globaalin kuluttajan foorumi on suunnattu yläkoulu-, lukio- ja ammattikouluikäisille. Sivustosta on kaksi vaikeustasoa: suurin osa tehtävistä soveltuu kaikille, lukio- ja ammattikouluikäisille on lisäksi itsenäisempää tutkimusotetta vaativia tehtäviä. Sivustoa voi käyttää itsenäisesti tai osana yläasteen, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen maantieteen, biologian, yhteiskuntaopin tai muun sopivan aineen opetuskokonaisuutta. Sivusto sisältää taustatietoa sekä tehtäviä mm. ekologiseen jalanjälkeen, maailmankaupan epäkohtiin, vastuulliseen kuluttamiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen liittyen.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search