Skip to content

17.10. KANSAINVÄLINEN PÄIVÄ KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI

YK:n kestävän kehityksen ohjelman, Agenda 2030:n, ensimmäinen tavoite on köyhyyden poistaminen maailmasta sen kaikissa muodoissa. Köyhyyden poistaminen edellyttää maailman valtioilta monia toimia. Panostusta tarvitaan niin koulutuksen, terveydenhuollon, talouden kuin poliittisten järjestelmien tasolla. Budjetti ja bruttokansantuote ei aina kerro koko totuutta.

Kaikille maailman ihmisille kuuluvat yhtäläiset oikeudet hyvään elämään heidän syntyperästään riippumatta. Onkin tärkeää muistuttaa äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksien välisestä perustavanlaatuisesta yhteydestä, ja että köyhyydessä elävät ihmiset kärsivät suuresti erilaisista ihmisoikeusrikkomuksista. Köyhyys ei tarkoita ainoastaan tietyn elintason puuttumista, vaan myös nälkä ja aliravitsemus, koulutuksen, terveydenhuollon ja peruspalveluiden puutteellisuus sekä poliittinen osallistumattomuus ovat merkkejä köyhyydestä.

Köyhyyden vähentämiseen liittyy myös ihmisten välisen eriarvoisuuden vähentäminen. Toisten ekologisen jalanjäljen ollessa liiallisen suuri, jää toisille maapallon luonnonvaroista käytettäväksi vain murto-osa. Eriarvoisuutta esiintyy paitsi maailman eri maiden välillä myös valtioiden sisällä. Köyhemmissäkin maissa asuu paljon hyvin toimeentulevia ihmisiä, mutta rikkaus ja hyvä elintaso ovat keskittyneet niissä usein vain pienelle osalle väestöä.

Teemapäivän kotisivu YK (eng)

 

Understand Goal 1: No Poverty (Secondary)
Kesto: 2,53 min
Tekstitys: englanti


Maailmankoulun pedagoginen vinkki

Maailman eri maiden väliset tuloerot ja erot hyvinvoinnissa ovat osittain peräisin siirtomaahistoriasta. Moni nykyisistä korkean tulotason maista köyhdytti etelän siirtomaita alistamalla ne halpojen raaka-aineiden tuottajiksi. Toinen merkittävä syy tuloeroille on maailmantalouden rakenteet. Niin kauan kuin vauraat maat kuluttavat liikaa ja tuhlaavat köyhimpien maiden tuottamia raaka-aineita, ylläpidetään maailman eri maiden välistä elintasokuilua.

  • Vältä kulttuuristen stereotypioiden vahvistamista puhuen ihmisistä yksilöinä sen sijaan, että tekisit heistä kokonaisten kansanryhmien tai kulttuurien edustajia. Esimerkiksi ”Afrikan lapsista” puhumista kannattaa välttää – ota esiin sen sijaan yksilö ja hänen tarinansa.
  • Varokaa esittämästä köyhempien maiden ihmisiä kärsijöinä, jotka tarvitsevat meidän apuamme: tehkää avunannon sijaan yhteistyötä! Kansainväliset ystävyyskoulut ovat tässä omiaan.
Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize