Skip to content

3.12. KANSAINVÄLINEN VAMMAISTEN PÄIVÄ

YK:n yleiskokous julisti vuonna 1992 kolmannen joulukuuta kansainväliseksi vammaisten päiväksi. YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista hyväksyttiin vuonna 2006. Suomessa sopimus astui voimaan 2016. Sopimus korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa.

Vammaisuus on jo pelkästään terminä rajoitteita kuvaava. Se kuvaa psyykkisen tai fyysisen terveyden rajoitteita, joiden vuoksi henkilö ei pysty elämään täysipainoisesti fyysisessä tai sosiaalisessa ympäristössään. Suomessa viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana vammaisten henkilöiden asema yhteiskunnassa on parantunut palveluiden kehittymisen myötä. Yhteiskunnasta on tullut vähitellen myös esteettömämpi ja saavutettavampi. Tästä huolimatta vammaiset ihmiset kohtaavat jokapäiväisessä elämässä useita esteitä, syrjiviä käytäntöjä ja sosioekonomista eriarvoisuutta. Tämän lisäksi moniperusteinen syrjintä ja eriarvoisuus voi lisätä haasteita arkipäivään. Kielellistä vähemmistöä edustavat ja muut hauraat vammaisryhmät syrjäytyvät palveluista ja sitä myöten yhteiskunnasta vielä muita useammin.

Kansainvälinen vammaisten päivä: Invalidiliiton videolla ratakelaaja Henry Manni kertoo ajatuksiaan yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta. 

Kesto: 3 min
Puhe: suomi
Tekstitys: suomi


Maailmankoulun pedagoginen vinkki:

On tärkeää muistaa, että jokaisen, niin vammaisen kuin vammattomankin ihmisen identiteetti muodostuu hyvin monenlaisista tekijöistä. Jokaiselle meille on tärkeää tulla nähdyksi omanlaisenaan yksilönä ja jokaisella on tarve tulla nähdyksi myös vahvuuksiensa kautta.

Niillä nuorilla, jotka eivät itse tarvitse apuvälineita tai tukea jonkin vamman tai sairauden vuoksi, saattaa olla iso tarve lisätiedolle ja mahdollisuudelle tarkistaa aiempia tietojaan vammaisuuteen liittyen. Vammaisuuteen voi liittyä paljon stereotypioita, yleistyksiä ja väärää tietoa. Vammaisten ihmisten kohtaamaan syrjintään ja marginalisointiin on tärkeää osata puuttua ja toimia tukena silloin, kun huomaa, että joku jää syrjään tai hänen tarpeensa ei tule kuulluksi. Erityisen tärkeä tavoite on tukea vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia tulla kuulluksi yhteiskunnassamme.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize