Skip to content

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat

Puolet maailman väestöstä eli noin 3,5 miljardia ihmistä asuu kaupungeissa. Kestävä kaupunkiympäristö luo mahdollisuuksia asukkailleen, mutta takaa myös peruspalvelut, energiansaannin, hyvät asumisolosuhteet ja kulkumahdollisuudet ilman, että ympäristö rasittuu tai saastuu.

Alatavoitteet tiivistetysti:

  • Taata riittävä, turvallinen ja edullinen asunto ja peruspalvelut kaikille vuoteen 2030 mennessä. Parantaa slummialueita.
  • Taata edullinen, luotettava ja kestävä liikennejärjestelmä kaikille sekä parantaa liikenneturvallisuutta.
  • Lisätä laajamittaista ja kestävää kaupungistumista ja mahdollisuuksia integroitujen ja kestävien asuinyhdyskuntien suunnitteluun ja hallinnointiin.
  • Tehostaa maailman kulttuuri- ja luonnonperintöä suojelevia hankkeita.
  • Vähentää merkittävästi vahinkoja, joita erilaiset katastrofit, kuten vesien pilaantuminen, aiheuttavat ihmisille ja taloudelle.
  • Vähentää kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia.
  • Taata, että kaikilla on yhtäläinen pääsy julkisiin tiloihin.
Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize