Skip to content

Kirjavinkkejä 3-6 -luokkalaisille

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Ole oma itsesi ja anna toistenkin olla

Tämä lista sisältää kirjoja, joissa käsitellään yhdenvertaisuutta, syrjintää, kulttuurisia stereotypioita sekä niiden purkamista. Jokainen ihminen tarvitsee mahdollisuuden rakentaa identiteettiään vapaasti ja kaipaa sitä, että tulee nähdyksi omanlaisenaan yksilönä. Tällä listalla on useita kirjoja, joiden teemaksi on merkitty moninaisuus. Moninaisuudella tarkoitamme sitä, että nämä kirjat tuovat esille ihmisyyden kirjoa monin tavoin ja pyrkivät välttämään tai purkamaan stereotypioita sekä leimaavaa luokittelua esimerkiksi uskonnon-, kielen-, ihonvärin-, tai synnyinpaikan suhteen.

Kontio & Warsta (2015): Koira nimeltään kissa (humaanius, lähimmäisenrakkaus) (1-4 lk)
Noronen & Mäkelä (2010): Supermarsu ja outo toveri (moninaisuus) (1-4 lk)
Hakalahti: Tuukka-Omar -sarja (moninaisuus, monikielisyys) (1-3 lk)
Uspenski (2006): Krokotiili Gena ja hänen ystävänsä (ystävyys, lähimmäisenrakkaus, sovittelu) (3-4 lk)
Boyne (2014): Leijuva poika (moninaisuus, oikeus olla oma itsensä, syrjintä)

Ihmisoikeudet

Lasten Keskus & Amnesty International (2008): Me kaikki synnymme vapaina (ihmisoikeudet)
Marttinen (2009): Tavallisen kiva päivä (Lapsen oikeudet, tarinoita ja tehtäviä)
Johansson i Backe (2006): Näkymätön Elina (mm. lapsen oikeus omaan kieleen, lapsen oikeus tulla kuulluksi, lapsen oikeus turvalliseen ympäristöön) (5-6 lk)

Sukupuoli ja identiteetti

Tähän olemme koonneet kirjoja, jotka käsittelevät tasa-arvoa, pohtivat ja purkavat sukupuoleen liitettäviä stereotypioita sekä tuovat esille tarinoita sukupuolen moninaisuuteen sekä sukupuolivähemmistöihin liittyen.

David, Williams (2008): Poika ja mekko (sukupuoleen liitettävät stereotypiat, oikeus olla oma itsensä)
Kolu: Me rosvolat -sarja (aktiivinen tyttösankari, sukupuoleen liitettävät stereotypiat)
Salminen & Salminen (2018): Tarinoita suomalaisista tytöistä jotka muuttivat maailmaa (tytöt ja naiset maailmanmuuttajina, sukupuoleen liitettävät stereotypiat, tasa-arvo)
Tuomi (2018): Itsenäisiä naisia, 70 suomalaista esikuvaa (tytöt ja naiset esikuvina, sukupuoleen liitettävät stereotypiat, tasa-arvo)
Transtukipiste/Maarit Huuska: Tarinoita lapsille (tarinoita sukupuolen moninaisuudesta, verkkomateriaali)

Monenlaiset perheet

Tähän olemme koonneet kirjoja, jotka käsittelevät tasa-arvoa, pohtivat ja pura

Perheteema tulee usein esille varhaiskasvatuksessa sekä alkuopetusluokilla. Perhe on tärkeä osa lapsen identiteettiä ja jokaiselle lapselle on tärkeää saada kokea oman perheen arvostus. Mikään perhemuoto ei saa jäädä näkymättömiin tai salaisuudeksi, josta ei voida koulussa puhua. Tällä listalla on kirjoja, joissa tuodaan perheiden moninaisuutta esille sekä esitellään muunmuassa sateenkaariperheitä, uusperheitä, yhden vanhemman perheitä ja perheitä joissa on adoptiolapsi.

Hakkola, Ahokoivu (2016): Sanni ja Joonas, Hugo-serkku (uusperhe, sateenkaariperhe)
Katajavuori  (2015): Meidän pihan perhesoppa (sateenkaariperheet, adoptio, hedelmöityshoidot) (1-3 lk)
Hoffman (2010): Meidän ja muiden perheet (sateenkaariperheet, perheiden moninaisuus)
Ledu & Frattini (2009): Suuri perhekirja (perheiden moninaisuus, mm. uusperheet)
Hailu & Polkutie (2009): Punakorvan kaksi kotia (sijaisperhe)
Karjalainen ym. (2005): Auringon lapset (adoptio)
Ala-Harja: Kahden maan Ebba (2017) ja Kahden perheen Ebba (2018) (uusperhe)

kavat sukupuoleen liitettäviä stereotypioita sekä tuovat esille tarinoita sukupuolen moninaisuuteen sekä sukupuolivähemmistöihin liittyen.

David, Williams (2008): Poika ja mekko (sukupuoleen liitettävät stereotypiat, oikeus olla oma itsensä)
Kolu: Me rosvolat -sarja (aktiivinen tyttösankari, sukupuoleen liitettävät stereotypiat)
Salminen & Salminen (2018): Tarinoita suomalaisista tytöistä jotka muuttivat maailmaa (tytöt ja naiset maailmanmuuttajina, sukupuoleen liitettävät stereotypiat, tasa-arvo)
Tuomi (2018): Itsenäisiä naisia, 70 suomalaista esikuvaa (tytöt ja naiset esikuvina, sukupuoleen liitettävät stereotypiat, tasa-arvo)
Transtukipiste/Maarit Huuska: Tarinoita lapsille (tarinoita sukupuolen moninaisuudesta, verkkomateriaali)

Ihmisiä liikkeessä

Tältä listalta löydät kirjoja, jotka käsittelevät kodista lähtemisen, muuttamisen ja uuden rakentamisen teemoja. Kirjoista löydän esimerkiksi turvapaikkaa hakevien ja pakolaisstatuksella tulleiden ihmisten tarinoita.

Katajavuori, Savolainen (2017): Mennään jo naapuriin (Suomeen asettuneita lapsiperheitä ja heidän tarinoitaan) (1-4 lk)

Yhdenvertainen Suomi

Tähän listaan kokoamme vinkkejä kirjoista, jotka käsittelevät eri vähemmistöjä Suomessa. Lisäksi tärkeinä teemoina tällä listalla ovat lapsen ja hänen lähiympäristönsä moninaisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys.

Blomerus: Mitä sait säkkiisi, yökettu? (2009), Minne matka yökettu? (2011) (romanit) (1-3 lk)
Kotka (2007): Kaiken maailman juhlat (monenlaisia tapoja, perinteitä ja juhlia)
Angersaari (2001) Romaniukin satureppu (romanit) (1-3 lk)
Venho & Moisseinen (2018): Kaksi päätä ja kahdeksan jalkaa (monikielisyys, suomen kielen oppiminen) (1-3 lk)

Arjen apu

Jokainen tarvitsee joissain asioissa apua ja tukea. Jokainen voi olla myös joissain asiossa avuksi toiselle. Erilaisia apuvälineitä voidaan tarvita esimerkiksi liikkumisen, arjen toimintojen, oppimisen, näkemisen tai kuulemisen tueksi. Lasten kirjojen kuvituksissa ja tarinoissa nähdään kuitenkin hyvin harvoin sankarin liikkuvan vaikkapa pyörätuolilla, rollaattorin tukemana tai opaskoiran kanssa. Ihan kaikille lapsille olisi kuitenkin tärkeää voida nähdä myös itsensä tarinoissa ja löytävän samaistumismahdollisuuksia. Tähän listaan keräämme siis kirjoja, joissa sankareina ovat eri tavoin tukea tarvitsevat lapset.

Valkama (2008): Arvi lukee uutiset (lapsella on ADHD) (1-3 lk)
Kallioniemi: Reuhurinne-sarja (pyörätuoli apuvälineenä) (1-3 lk)
Saraste, Könkkölä (2017): Voihan vammainen. Lasten kuvasanakirja vammaisuudesta (1-3 lk)
Jalo (2004): Lumiponi  (yhdellä päähenkilöistä on näkövamma)

Rauhan rakentaminen

Tähän listaan olemme koonneet kirjoja, jotka käsitelevät rauhaa ja konfliktinratkaisutaitoja arkisella, lasten tasolla. Tarinoissa teemoina ovat muun muassa kiusaaminen, tunnetaidot, sovinnon rakentaminen ja ystävyys.

Nuotio (2003): Näin pienissä kengissä (ystävyys, riidat, sovittelu, turvallisuus. lohduttaminen) (1-3 lk)

Kestävä kehitys, ympäristönsuojelu

Hoffman (2015): Meidän ja muiden vihreä kirja
Walsh (2008): 10 askelta maapallon auttamiseksi
Poskela (2002): Hei, mistä saadaan energiaa?
Tiitinen (2010): Kyyhkyn kysymys (yhteistyö, ympäristönsuojelu) (1-3 lk)
Nylén & Karsikas (2018): Eino ja suuri possukysymys (ruokaan liittyvät eettiset kysymykset, eläinten oikeudet) (1-3 lk)
Lappalainen & Rönns (2015): Nakki lautasella, mistä ruoka tulee? (ruokaan liittyvät eettiset kysymykset, eläinten oikeudet)
Ellilä (2012): Majavakevät (eläintensuojelu)
Koskinen & Mela (2018): Matilda pelastaa maailman (kierrätys, ympäristönsuojelu, ekologiset valinnat)
Kiiskilä (2014): Ikioma itämeri, näkinkengissä pintaa syvemmälle (merien suojelu)

Aktiivinen kansalaisuus, kansalaisvaikuttaminen

Tämä lista sisältää kirjoja, joissa kuvataan voimauttavia ja rohkaisevia tarinoita aktivisteista ja eri alojen vaikuttajista. Heidän tarinansa tarjoavat esimerkkejä ja hienon mahdollisuuden tutustua kansalaisvaikuttamisen eri mahdollisuuksiin

 

Virtanen, Pellicioni (2018): Suomen supernaisia 1. Minna! Minna Canthin uskomaton elämä ja vaikuttavat teot (rohkeus puolustaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, kirjoittaminen kansalaisvaikuttamisen keinona)

Salminen & Salminen (2018): Tarinoita suomalaisista tytöistä, jotka muuttivat maailmaa (satumuotoisia tositarinoita eri aloilla toimineista rohkeista vaikuttajista, esim. kirjalija, poliitikko, valokuvaaja ja elokuvaohjaaja ammattinsa kautta vaikuttajina)

Favilli & Cavallo (2018): Iltasatuja kapinallisille tytöille (tarinoita ja kuvia kansainvälisesti tunnetuista sankareista, esimerkkejä kansalaisvaikuttamisen eri tasoilla toimimisesta esim. aktivisti, koululainen, poliitikko, taiteilija ja tutkija)

Brooks (2018): Rohkeiden poikien kirja (tarinoita ja kuvia kansainvälisesti tunnetuista sankareista, esimerkkejä kansalaisvaikuttamisen eri tasoilla toimimisesta esim. aktivisti, koululainen, poliitikko, muusikko ja keksijä)

Tuomi (2018): Itsenäisiä naisia. 70 suomalaista esikuvaa (tarinoita ja kuvia eri-ikäisistä ja eri aloilla vaikuttavista suomalaisista sankareista. Kirjassa esitellään esimerkiksi eri järjestötoimijoita ja heidän työtään erilaisten epäkohtien korjaamiseksi)

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Kirjavinkkejä 3.–6.-luokkalaisille  

 

Ole oma itsesi ja anna toistenkin olla

Tämä lista sisältää kirjoja, joissa käsitellään yhdenvertaisuutta, syrjintää, kulttuurisia stereotypioita sekä niiden purkamista. Jokainen ihminen tarvitsee mahdollisuuden rakentaa identiteettiään vapaasti ja kaipaa sitä, että tulee nähdyksi omanlaisenaan yksilönä.

 • Backlen (1995): Donovan (Jamaika, rasismi)
 • Ben Jelloun (1998): Isä, mitä on rasismi? (tietokirja)
 • Guttormsen (1999): Miten kamelilla ratsastetaan? 1999 (rasismi)
 • Hulkko: Geoetsivät-sarja (kaksi isää)
 • Jacobsson, Olsson: Zeina ja Nalle -sarja (monikulttuurisuus)
 • Kallioniemi (2018): Kaksoisolennot (yhteiskunnallisen aseman erot, tuloerot)
 • Niemi (2006): Onni Afrikassa (Etelä-Afrikka)
 • Nuotio, Tolonen (2007): Pensionaatti Onnela –sarja (jännitys, monikulttuurisuus, huumori, matkat)
 • McCall Smith (2010): Akimbo ja käärmeet. Akimbo-sarja (afrikkalaista arkea, jännitystä)
 • Marttinen (2009): Tavallisen kiva päivä. (arkipäivä ja lasten oikeudet)
 • Ojala (1999): Kiusanhenki (kiusaaminen)
 • Tiainen (2009): Maiju ja Bao. (Vietnam, ystävyys, avunanto)
 • Waltari (2008): Kiinalainen kissa (tarinoita kaukaisista maista)
 • Kallioniemi, Kaakinen (2008): Pätkämäen toivot Amazonilla
 • Kanto: Futistyttö-sarja (adoptio, jalkapallo, ystävyys)

Ihmisiä liikkeessä

Tältä listalta löydät kirjoja, jotka käsittelevät kodista lähtemisen, muuttamisen ja uuden rakentamisen teemoja. Kirjoista löydän esimerkiksi turvapaikkaa hakevien ja pakolaisstatuksella tulleiden ihmisten tarinoita.

 • Karpio (2008): Myrskyvaroitus (kiusaaminen, maahanmuutto, oma identiteetti)
 • Loe (2005): Kurtilla keittää (pakolaisuus, huumori)
 • Pellicione (2018): Meidän piti lähteä (pakolaisuus, siirtolaisuus, kuuluminen)
 • Varonen (2002): Sergei. (inkeriläiset paluumuuttajat, kiusaaminen, ystävyys)

Arjen apu

Jokainen tarvitsee joissain asioissa apua ja tukea. Jokainen voi olla myös joissain asiossa avuksi toiselle. Erilaisia apuvälineitä voidaan tarvita esimerkiksi liikkumisen, arjen toimintojen, oppimisen, näkemisen tai kuulemisen tueksi. Lasten kirjojen kuvituksissa ja tarinoissa nähdään kuitenkin hyvin harvoin sankarin liikkuvan vaikkapa pyörätuolilla, rollaattorin tukemana tai opaskoiran kanssa. Ihan kaikille lapsille olisi kuitenkin tärkeää voida nähdä myös itsensä tarinoissa ja löytävän samaistumismahdollisuuksia. Tähän listaan keräämme siis kirjoja, joissa sankareina ovat eri tavoin tukea tarvitsevat lapset.

 • Jalo (2006): Voikukkavarsa. (vammaisuus, ystävyys)
 • Kallioniemi (2008): Rottaklaani (CP-vammaisuus, ystävyys)
 • Lipasti (2009): Ystäväni Pasilli (vammautuminen)
 • Romppainen (2003): Leppäkerttu ja huuliharppu (ystävyys, vammaisuus, kiusaaminen)
 • Uskali (2006): Pietari, Nella ja kulmakunnan kauhu (ADHD, yhdenvertaisuus)
 • Wilson (2010): Yökylässä (ystävyys, vammaisuus)

Kestävä kehitys, ympäristönsuojelu

 • Lehtinen (2014): Pakkolasku (ympäristönsuojelu, kierrätys)
 • Liksom (2008): Jepata Nasta Pohjoisnavalla (ilmastonmuutos, luonnonsuojelu)
 • Linna (2019): Isän luokse (ilmastonmuutos)
 • Mäkipää (2012): Etsiväkerho Hurrikaani ja petosten pilvi (metsien suojelu)
 • Noronen (2016): Supermarsu pelastaa silakat (merensuojelu)
 • Parkkinen (1978): Korppi ja kumppanit (luonnonsuojelu)
 • Parvela (2019): Ella ja kaverit hiilijalanjäljillä (ympäristönsuojelu)
 • St John (2007): Valkoinen kirahvi (luonnonsuojelu)
 • St John (2008): Delfiinien laulu (luonnonsuojelu)
 • St John (2010): Viimeinen leopardi (luonnonsuojelu)
Font Resize