Skip to content

KOULU VAILLA VERTAA!

-opas yhdenvertaisuussunnitteluun

Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan oppilaitoksille


Uusi, vuonna 2015 voimaan astunut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa oppilaitokset edistämään yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti. Kaikilla oppilaitoksilla, esiopetusyksiköillä, peruskouluilla, lukioilla ja ammatillisilla oppilaitoksilla, yliopistoilla ja korkeakouluilla sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on vuoden 2017 alusta lähtien oltava suunnitelma, joka sisältää arvion yhdenvertaisuuden toteutumisesta oppilaitoksen toiminnassa sekä tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Myös oppilaiden ja opiskelijoiden tulee voida vaikuttaa suunnitelman sisältöön.

RKI on tuottanut vuoden 2016 aikana oppaan, joka antaa käytännönläheisiä työkaluja sellaisen yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon, josta on todellista hyötyä oppilaitoksesi arjessa. Esiopetuksen, perusopetuksen, toisen asteen vapaan sivistystyön ja korkeakoulutuksen toimintaympäristöt ja toimijat ovat erilaisia. Opas ei anna yhtä valmista mallia yhdenvertaisuussuunnitelmalle, vaan tavoitteena on auttaa luomaan kullekin oppilaitokselle sopivin prosessi.

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta ei saa tulla uusi pölyttyvä paperipinkka opettajanhuoneeseen, vaan sen pitää toimia vahvana pohjana kaikille viihtyisämmän kouluyhteisön rakentamiseen. Opas sisältää paljon vinkkejä toimenpiteistä, jotka koskevat esimerkiksi opetusmenetelmiä ja toimintakulttuuria, kiusaamiseen puuttumista sekä syrjinnän vaarassa olevien oppilaiden tarpeiden huomioimista. Siinä käsitellään suunnitelman teon eri vaiheita koulun tilanteen selvittämisestä aina toimenpiteiden valintaan ja suunnitelmasta tiedottamiseen. Oppaaseen on poimittu vinkkejä kansalaisjärjestöjen materiaalista ja esimerkkejä oppilaitosten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä. Opasta jaetaan painoversiona myös kasvattajille suunnatuissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa.

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize