Opettajien täydennyskoulutus

Rauhankasvatusinstituutin tukee opettajia uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa ja tuotamme jatkuvasti opettajille ja oppilaitoksille globaali- ja yhdenvertaisuuskasvatuksen koulutuspalveluja.

Yhtä aikaa -yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelukoulutus

Koulutusta toteutetaan vuosina 2017–2018 Opetushallituksen täydennyskoulutusrahoituksella. Kokonaisuus sisältää viisi erilaista koulutusosiota, joista neljässä on kohderyhmänä kaikkien asteiden opettajat ja yhdessä erityisesti varhaiskasvattajat.

Neljä ensimmäistä koulutusosiota koostuvat kahden päivän mittaisesta lähiopetuksesta ja sisältävät lisäksi itsenäisen projektityön. Viides koulutusosio (3.2.2.) on avoin verkkokurssi. Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Erityisinä kunta- ja aluekumppaneina hankkeessa ovat Lieto, Kaarina, Kokkola, Satakunta, Joensuu, Savonlinna, pääkaupunkiseutu sekä vuosina 2015–2016 toteutetun täydennyskoulutushankkeen kunnat Kerava, Oulu, Lahti ja Turku.

Vuoden 2018 aikana on tavoitteena järjestää Yhtä aikaa! -hankkeen puitteissa noin 40 koulutuspäivää.

Koulutuksen tavoitteet:

  • Ohjata koulutettavaa toiminnallisesti tutkimaan omaa identiteettiään, ennakkoluulojaan ja arvojaan.
  • Vahvistaa koulutettavan kompetenssia yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa aktiivisesti edistävänä toimijana työyhteisössään. Yhdenvertainen opettaja osaa muokata opetusmenetelmiään, materiaalejaan ja oppimisympäristöjään siten, että jokaisen on helpompi oppia ja jokainen tulee kuulluksi.
  • Rohkaista opettajaa suuntautumaan yhä enemmän oppilaiden osallistamiseen ja syrjinnänvastaiseen toimintaan.
  • Saada valmiudet oppilaitoksen toiminnalliseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laadintaan.
  • Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvän sisällön haltuunotto uusista eri asteiden opetussuunnitelmista. Opettaja saa myös tiiviin tietopaketin aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä.
  • Koulutusryhmän yhteisestä jakamisesta syntyvän uuden osaamisen ja ideoiden jakaminen.

 

Yhtä aikaa! -yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun verkkokurssi

Opetushallituksen rahoittaman Yhdenvertaisuuden osaajaksi -koulutuskokonaisuuden (2015–2016) sekä Yhtä aikaa! -koulutusten sisältöjen perusteella muodostetaan vuoden 2018 aikana kaikille avoin verkkokurssi. 

Verkkokurssin tavoitteet:

  • Lisätä maantieteellistä tasa-arvoa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutuksiin osallistumismahdollisuuksien suhteen
  • Koota yhteen paikkaan ja monien ulottuville viime vuosina kerääntynyt osaaminen ja ideat
  • Koota kattava osio käytännöllisistä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teemojen harjoituksista eri ikäryhmille suunnattuina kasvattajien tueksi

 

Läntisen tuolla puolen -mediakasvatuskoulutus yläkoulun ja toisen asteen opettajille

Rauhankasvatusinstituutti on yhteistyössä Suomen Rauhanpuolustajien kanssa tuottanut länsi-kriittisen mediakasvatusmateriaalin Läntisen tuolla puolen, joka on suunnattu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Materiaalin tuottajatiimi osallistuu Maailmankoulun työntekijöiden ohella aktiivisesti Mediataitoviikkoon helmikuussa 2018.

Läntisen tuolla puolen -materiaalin jalkauttamiseksi järjestetään koulutuksia eri puolilla Suomea vuonna 2018.

 

Rauhankasvatusinstituutin asiantuntijuuden puitteissa opettajat ja muut ammattikasvattajat voivat lisäksi tilata RKI:lta seuraavia opettajille suunnattuja koulutuksia:

* MOD (Moninaisuus, oivallus, dialogi) peruskurssi (2 pvää), jatkokurssi (2 pvää)

* Johdatus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön oppilaitoksessa tai päiväkodissa (2–6 h)

* Opettaja rauhanrakentajana (2–6 h)

* Anne Frank – historia opettaa -opettajakoulutus Anne Frank -näyttelyn yhteydessä toteutettavaksi (2–3 h)

* Rasismin ja vihapuheen vastainen koulutus (2–6 h)

* Helena Kekkonen – rauhankasvattaja elämän ajan (luento 1–2 h)

* Nuoret, rauha ja turvallisuus: YK:n päätöslauselma 2250 -käytäntöön koulutus (2–6 h)

 

Koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteys:

Hanna Niittymäki, koulutyön johtaja

hanna.niittymaki@rauhankasvatus.fi

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search