Skip to content

Köyhyys

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Tavoite: Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta

700 miljoona ihmistä elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä eli selvästi alle 2 dollarilla päivässä. Köyhyys ei tarkoita ainoastaan tietyn elintason puuttumista, vaan myös nälkä ja aliravitsemus, koulutuksen, terveydenhuollon ja peruspalveluiden puutteellisuus sekä poliittinen osallistumattomuus ovat merkkejä köyhyydestä.

Alatavoitteet tiivistetysti:

  • Poistaa äärimmäinen köyhyys vuoteen 2030 mennessä.
  • Vähintään puolittaa kansallisten määritelmien mukaan köyhyydessä elävien määrä vuoteen 2030 mennessä.
  • Toteuttaa asianmukaiset sosiaaliturvajärjestelmät ja -toimenpiteet.
  • Taata, että kaikilla on mm. yhtäläinen oikeus taloudellisiin resursseihin, mahdollisuus peruspalveluihin ja oikeus omistaa maata ja muuta omaisuutta.
  • Kehittää köyhien ja huono-osaisten sopeutumiskykyä ja vähentää heidän haavoittuvuuttaan esimerkiksi luonnonkatastrofeille.

Vinkit varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize