Skip to content

20.11. LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄ

Suomalainen kalenteri uudistui vuonna 2020 ja silloin myös Lapsen oikeuksien päivä vakiintui liputuspäiväksi. Lapsen oikeuksien päivän matka vakiintuneeksi liputuspäiväksi on ollut pitkä. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989 ja se tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 1990. Suomessa sopimus on ollut voimassa vuodesta 1991. Sopimus on poikkeuksellisen laaja, kattava ja yksityiskohtainen ihmisoikeussopimus ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. (Lähde: lapsenoikeudet.fi)

Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä versiona Unicefin sivuilla sekä lapsen arkielämää lähellä olevat oikeudet tiivistettynä sekä sopimus kokonaisuudessaan.

Tilaa koulullesi Planin lapsen oikeuksien lähettiläs, Taksvärkin kouluvierailija tai UNICEFIn vierailija kertomaan lapsen oikeuksista!

Suomen UNICEF: Reetta, Jaakko ja lapsen oikeudet (2018)

Kesto: 3,30 min
Puhe: suomi
Tekstitys: ei


Maailmankoulun pedagoginen vinkki

Kuvat ja lapsen oikeudet

Kuvia voidaan tarkastella YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) näkökulmasta. Kuvista voidaan tunnistaa toteutuvia tai toteutumatta jääviä lapsen oikeuksia. Samalla myös kuvia tarkastelevat lapset/nuoret toteuttavat lapsen oikeuksia kertoessaan mielipiteitään ja ajatuksiaan kuvista sekä saadessaan kuvien kautta tietoa maailmasta.

Keskeistä on myös miettiä, miten ja missä rooleissa lapset esitetään kuvissa. Tulevatko lapset kuulluiksi kuvissa, näkyvätkö niissä heidän toiveensa, haaveensa ja ajatuksensa vai korostetaanko esimerkiksi avuttomuutta aktiivisen toimijuuden sijaan?

Miten lapset haluaisivat itse nähdä itsensä kuvassa? Onko kuva kuvattavan vai kuvaajan tarina? Kenellä on oikeus kuvaan? Sosiaalisen median aikakautena tämä näkökulma nousee myös esiin kuvien levittämisen ja jakamisen problematiikassa.

Kuvien takana on aina sekä yksilön tarina että laajempi tarina, jossa globaalin maailman lainalaisuudet ja päätöksenteot vaikuttavat kuvassa olevan henkilön elämään. Huomion arvoista onkin miettiä, mikä meitä yhdistää (tai sitoo) kuvien lapsiin? (esim. politiikka, ylikulutus, ilmastonmuutos, vaatteet, kaupankäynti yms.)

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Continue reading

Font Resize