Skip to content

20.11. LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄ

Suomalainen kalenteri uudistuu jälleen vuonna 2020. Lapsen oikeuksien päivä katsotaan vuodesta 2020 lukien vakiintuneeksi liputuspäiväksi. Lapsen oikeuksien päivän matka vakiintuneeksi liputuspäiväksi on ollut pitkä. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989 ja se tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 1990. Suomessa sopimus on ollut voimassa vuodesta 1991. Lapsen oikeuksien sopimus on laintasoinen, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Sopimus on poikkeuksellisen laaja, kattava ja yksityiskohtainen ihmisoikeussopimus. (lapsenoikeudet.fi)

Pedagoginen vinkki:

Kuvat ja lapsen oikeudet

Kuvia voidaan tarkastella YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) näkökulmasta. Kuvista voidaan tunnistaa toteutuvia tai toteutumatta jääviä lapsen oikeuksia. Samalla myös kuvia tarkastelevat lapset/nuoret toteuttavat lapsen oikeuksia kertoessaan mielipiteitään ja ajatuksiaan kuvista sekä saadessaan kuvien kautta tietoa maailmasta.

Keskeistä on myös miettiä, miten ja missä rooleissa lapset esitetään kuvissa. Tulevatko lapset kuulluiksi kuvissa, näkyvätkö niissä heidän toiveensa, haaveensa ja ajatuksensa vai korostetaanko esimerkiksi avuttomuutta aktiivisen toimijuuden sijaan?

Miten lapset haluaisivat itse nähdä itsensä kuvassa? Onko kuva kuvattavan vai kuvaajan tarina? Kenellä on oikeus kuvaan? Sosiaalisen median aikakautena tämä näkökulma nousee myös esiin kuvien levittämisen ja jakamisen problematiikassa.

Kuvien takana on aina sekä yksilön tarina että laajempi tarina, jossa globaalin maailman lainalaisuudet ja päätöksenteot vaikuttavat kuvassa olevan henkilön elämään. Huomion arvoista onkin miettiä, mikä meitä yhdistää (tai sitoo) kuvien lapsiin? (esim. politiikka, ylikulutus, ilmastonmuutos, vaatteet, kaupankäynti yms.)

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize