Skip to content

7.4. MAAILMAN TERVEYSPÄIVÄ

YK:n maailman terveyspäivää vietetään joka vuosi 7.4. jotta tietoisuus maailmanlaajuisista terveysongelmista sekä hyvinvoinnin parantamisesta lisääntyisi. Maailman terveyspäivinä on joka vuosi eri teema, joiden avulla parannetaan tietoisuutta terveysasioista kansallisella ja globaalilla tasolla. Vuonna 2020 terveyspäivänä muistetaan erityisesti sairaanhoitajia ja kätilöitä. Aiempina vuosina teemoja ovat olleet mm. maailmanlaajuinen terveydenhuolto ja sen saatavuus, masennus, diabetes, ruoan turvallisuus, tartunnanlevittäjät, terveet kaupungit sekä ilmastonmuutos.

“Opettajille ja kasvattajille karanteenikevät 2020 on oiva hetki havahtua siihen, miten tärkeää nuorten kanssa on käsitellä kestävää kehitystä, mutta myös globaaliin vastuuseen liittyviä tunteita ja vaikuttamista. Pandemian aiheuttamilla muutoksilla on moniulotteisia vaikutuksia, tarkasteltiin sitten yksilöitä, yhteiskuntien tai luonnon kestävyyttä,” kirjoittaa Eeva Kemppainen

Varhaiskasvatus ja alakoulu

1. Koronavirus aiheuttaa paljon vaikeita tunteita.
Toivoa ja toimintaa -hankkeen materiaaleja voi soveltaa myös tämän globaalin ongelman käsittelyyn. Huomio opettaja! Tee tilannearvio siitä, antaako etäyhteys riittävän turvallisen mahdollisuuden toteuttaa nämä tehtävät. Lähtökohtaisesti tunteiden ja myös koronatunteiden käsittely on parempi vaihtoehto kuin niistä vaikeneminen, mutta tietenkin olisi tärkeää, että nuorelle olisi tarjolla keskustelukumppani, jos vaikeita tunteita nousee pintaan. 

a) Sanoittakaa ääneen koronatunteiden olemassa olo.
Esimerkiksi Unicefilla on kahdeksan kohdan lista siitä, miten puhua lapsen kanssa koronaviruksesta. 

b) Tehkää yhdessä käsitekartta koronatunteista. 

c) Eläytykää toisten ihmisten tilanteisiin. 

Tunteiden hahmottamista voi tehdä myös toisten ihmisten näkökulmasta. Voidaan esimerkiksi pohtia, millaisia tunteita kriisi herättää:

a) riskiryhmään kuuluvassa ihmisessä
b) ihmisessä joka on ollut epidemia-alueella (siitä tietämättä) ja pelkää, onko tartuttanut toisia
c) yrittäjässä, jonka firma uhkaa kaatua, kun asiakkaat katosivat koronan vuoksi
d) päättäjässä/terveydenhoidon työntekijässä, joka yrittää tehdä parhaansa kriisissä
e) kasvattajassa
f) tietynikäisessä lapsessa/nuoressa

2. Katsokaa Meena ja uusi ystävä -video (0–3 lk, 8 min.)
Eräänä päivänä Meenan kouluun tulee uusi oppilas, jolla on vaikeuksia oppimisessa. Meena ja hänen koulukaverinsa suhtautuvat kukin eri tavalla erilaisuuteen, jotkut kiusaamalla ja jotkut auttamalla.

Keskustelkaa yhdessä:
Miksi muut lapset nauroivat alussa Padolille?
Mistä johtui, että Padol ei muista kunnolla ja hänellä on vaikeuksia piirtämisessä, lukemisessa ja lukemisen ymmärtämisessä? (jodin puutos)
Mistä ruoka-aineista jodia saa? (jodioidusta suolasta ja kalasta)
Miksi luulette, että Padolin äiti ei ollut syönyt jodia raskausaikana? (tiedonpuute, ruoka-aineiden puute, köyhyys)
Mitä ruoka-aineita tarvitaan terveelliseen ruokavalioon?

Kakkososassa (n. 3 min.) kerrotaan, miten voi testata onko jodia suolassa.

3. Hyvä ja terveellinen elämä
Maapallon ja ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen onnistuu parhaiten, kun on olemassa selkeät tavoitteet. Siksi kaikki maat ovat sopineet YK:ssa kestävän kehityksen tavoitteista, joiden päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka. Toimintaohjelmaa, johon tavoitteet sisältyvät, kutsutaan nimellä Agenda 2030.

Tutustukaa yhdessä Agenda 2030 -tavoitteisiin. Pohtikaa lasten kanssa, mitä muuta hyvään ja terveelliseen elämään tarvitaan kuin monipuolinen ja puhdas ruoka?

Kerro lapsille, että eri maissa on samanlaisia ja erilaisia sairauksia, joita vastaan esim. rokotteilla toimitaan. Polio on esimerkisi saatu kokonaan pois Suomesta rokoteohjelmilla.

Jokainen oppilas tai ryhmä piirtää oman kuvan tai kuvasarjan hyvästä elämästä nyt, aikuisena ja vanhana. Lopuksi kuvat esitellään muille. Keskustelkaa, oliko oppilaiden helppoa kuvitella, millaista on hyvä elämä tulevaisuudessa. Mitä voisimme tehdä, jotta kaikilla olisi hyvä elämä nyt ja tulevaisuudessa, aikuisena ja vanhana? Miten Agenda 2030 -tavoitteet vaikuttavat hyvän elämän rakentamiseen kaikille?

4. SPR:n koulurasteista moni sopii päivän viettoon.
Voit hyödyntää helposti tarinoita ja tehtäviä ruoasta sekä ”Testaa Reddien kanssa” -tehtäviä, joissa pohditaan omaa ruokavaliota ja kasvatetaan taimia. Tehtävät sopivat myös pienemmille.

Tappavat tartuntataudit -koulurasti on hyvä jatkotehtävä ryhmissä tehtäväksi.

5. Vesi

Kokeile SPR:n veteen liittyviä tehtäviä. Aineistossa kannustetaan pohtimaan puhtaan veden merkitystä ja vedenkäyttöä myös omassa arkielämässä.
Lue ensin lasten kanssa tarinoita ja tehtäviä vedestä ja tehkää sitten ”Testaa Reddien kanssa” tehtävät.

6. Mielenterveys

Taran tarina -animaatio vahvistaa kehoa ja mieltä Taran ja eläinten mallin mukaan. Videon ja harjoitusten tavoite on tutustuttaa lapsi toiminnan kautta mielen ja kehon vahvuuksiin. Video ja ohjeet ovat suomeksi.

Yläkoulu ja toinen aste

Maailman terveyspäivän teema vuonan 2018 on terveydenhuolto ja sen saatavuus maailmanlaajuisesti. WHO:n englanninkielinen video esittää tiivistetysti, mistä asioista on kyse (2 min). Vuonna 2018 maailman terveyspäivää vietetään 70. kerran. Samalla se muistuttaa maailman päättäjiä Agenda2030-tavoitteista, joissa päättäjät ovat sitoutuneet terveydenhuollon saatavuuden parantamiseen. Videolla kerrotaan WHO:n tavoitteista maailmanlaajuisen terveydenhuollon saatavuuden suhteen (3 min).

Maailmanlaajuinen terveydenhuollon saatavuus on sopiva aihe esimerkiksi yhteiskunnallisen mainosjulisteen suunnitteluun pareittain tai pienessä ryhmässä. Tutustukaa aiheeseen videoiden avulla. Kerätkää yhdessä lista asioista, joihin terveydenhuollon saatavuus vaikuttaa positiivisesti. Esimerkkejä voi hakea oppilaiden omista kokemuksista ja tietämyksestä. Tiedonkeruun jälkeen oppilaat suunnittelevat mainosjulisteen, Prezin tai Power pointin, jolla he yrittävät kasvattaa tietoutta terveydenhuollon saatavuuden tärkeydestä tai vaikuttaa päättäjiin, jotta he toimisivat asian puolesta maailmanlaajuisesti.

Yksilötehtäväksi sopii sarjakuvan suunnittelu ja piirtäminen terveydenhuollon saatavuuden tärkeydestä.

Oppilaat voivat käyttää tiedonhakuun Maailman terveysjärjestön suomenkielisiä sivuja.

Mielenterveys

WHO:n animaatio (1 min) sekä lyhyt dokumentti Angelos’ story (6 min) lähestyvät masennusta maailmanlaajuisena sekä henkilökohtaisena mielenterveyden ja hyvinvoinnin haasteena. Videot ovat englanninkielisiä ja ne tekstitetty englanniksi.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize