Skip to content

7.4. MAAILMAN TERVEYSPÄIVÄ

YK:n maailman terveyspäivää vietetään joka vuosi 7.4. jotta tietoisuus maailmanlaajuisista terveysongelmista sekä hyvinvoinnin parantamisesta lisääntyisi. Maailman terveyspäivinä on joka vuosi eri teema, joiden avulla parannetaan tietoisuutta terveysasioista kansallisella ja globaalilla tasolla. Vuonna 2017 teema oli masennus. Aiempina vuosina teemoja ovat olleet mm. diabetes, ruoan turvallisuus, tartunnanlevittäjät, terveet kaupungit sekä ilmastonmuutos. Vuoden 2018 teema on maailmanlaajuinen terveydenhuolto, ”universal health coverage”. Vuoden 2018 teema pyrkii kasvattamaan tietoutta ammattilaisten tarjoaman terveydenhuollon saatavuudesta maailmanlaajuisesti.

Varhaiskasvatus ja alakoulu

1. Katsokaa ensin Meena ja uusi ystävä -dvd (0-3lk, 8min.)
Eräänä päivänä Meenan kouluun tulee uusi oppilas, jolla on vaikeuksia oppimisessa. Meena ja hänen koulukaverinsa suhtautuvat kukin eri tavalla erilaisuuteen, jotkut kiusaamalla ja jotkut auttamalla.

Keskustelkaa yhdessä:
Miksi muut lapset nauroivat alussa Padolille?
Mistä johtui, että Padol ei muista kunnolla ja hänellä on vaikeuksia piirtämisessä, lukemisessa ja lukemisen ymmärtämisessä? (Jodin puutos)
Mistä ruoka-aineista jodia saa? (jodisuolasta ja kalasta)
Miksi luulette, että Padolin äiti ei ollut syönyt jodia raskausaikana? (tiedonpuute, ruoka-aineiden puute, köyhyys)
Mitä ruoka-aineita tarvitaan terveelliseen ruokavalioon?

Kakkososassa (n. 3 min) kerrotaan, miten voi testata onko jodia suolassa.

2. Vuosituhannen sadut
Vuosituhattavoitteet ovat YK:n tavoitteita koko maailmalle, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteet tähtäävät köyhyyden vähentämiseen ja siihen että maailmasta tulisi parempi paikka ihan kaikille. Vuosituhannen sadut -satukirjassa käsitellään vuosituhattavoitteita satujen keinoin.

Pohtikaa lasten kanssa, mitä muuta hyvään ja terveelliseen elämään tarvitaan kuin monipuolinen ja puhdas ruoka?

Kerro lapsille ennen satujen lukemista, että eri maissa on samanlaisia ja erilaisia sairauksia, joita vastaan esim. rokotteilla toimitaan. Polio on esimerkisi saatu kokonaan pois Suomesta rokoteohjelmilla.

Kirjan satu Neuvokkaina neuvolaan, kertoo rokostusten tärkeydestä.
Paras kaupunkiretki kertoo äitiysterveydestä ja Kuka on rohkein – kertoo malariahyttysistä.

Tarinoiden kuvat voi tulostaa ja vaikkapa keksiä niiden ympärille omat teemaan sopivat tarinat tarinoiden jatkoksi.

3. SPR:n koulurasteista moni sopii päivän viettoon.
Voit hyödyntää helposti tarinoita ja tehtäviä ruoasta sekä ”Testaa Reddien kanssa” -tehtäviä, joissa pohditaan omaa ruokavaliota ja kasvatetaan taimia. Tehtävät sopivat myös pienemmille.

Tappavat tartuntataudit -koulurasti on hyvä jatkotehtävä ryhmissä tehtäväksi.

4. Vesi

Kokeile SPR:n veteen liittyviä tehtäviä. Aineistossa kannustetaan pohtimaan puhtaan veden merkitystä ja vedenkäyttöä myös omassa arkielämässä.
Lue ensin lasten kanssa tarinoita ja tehtäviä vedestä ja tehkää sitten ”Testaa Reddien kanssa” tehtävät.

5. Mielenterveys

Taran tarina -animaatio vahvistaa kehoa ja mieltä Taran ja eläinten mallin mukaan. Videon ja harjoitusten tavoite on tutustuttaa lapsi toiminnan kautta mielen ja kehon vahvuuksiin. Video ja ohjeet ovat suomeksi.

Yläkoulu ja toinen aste

Maailman terveyspäivän teema vuonan 2018 on terveydenhuolto ja sen saatavuus maailmanlaajuisesti. WHO:n englanninkielinen video esittää tiivistetysti, mistä asioista on kyse (2 min). Vuonna 2018 maailman terveyspäivää vietetään 70. kerran. Samalla se muistuttaa maailman päättäjiä Agenda2030-tavoitteista, joissa päättäjät ovat sitoutuneet terveydenhuollon saatavuuden parantamiseen. Videolla kerrotaan WHO:n tavoitteista maailmanlaajuisen terveydenhuollon saatavuuden suhteen (3 min).

Maailmanlaajuinen terveydenhuollon saatavuus on sopiva aihe esimerkiksi yhteiskunnallisen mainosjulisteen suunnitteluun pareittain tai pienessä ryhmässä. Tutustukaa aiheeseen videoiden avulla. Kerätkää yhdessä lista asioista, joihin terveydenhuollon saatavuus vaikuttaa positiivisesti. Esimerkkejä voi hakea oppilaiden omista kokemuksista ja tietämyksestä. Tiedonkeruun jälkeen oppilaat suunnittelevat mainosjulisteen, Prezin tai Power pointin, jolla he yrittävät kasvattaa tietoutta terveydenhuollon saatavuuden tärkeydestä tai vaikuttaa päättäjiin, jotta he toimisivat asian puolesta maailmanlaajuisesti.

Yksilötehtäväksi sopii sarjakuvan suunnittelu ja piirtäminen terveydenhuollon saatavuuden tärkeydestä.

Oppilaat voivat käyttää tiedonhakuun Maailman terveysjärjestön suomenkielisiä sivuja.

Mielenterveys

WHO:n animaatio (1 min) sekä lyhyt dokumentti Angelos’ story (6 min) lähestyvät masennusta maailmanlaajuisena sekä henkilökohtaisena mielenterveyden ja hyvinvoinnin haasteena. Videot ovat englanninkielisiä ja ne tekstitetty englanniksi.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize