Skip to content

Maailmankoulun matkalaukut ja virtuaalimatkalaukut

Maailmankoulun matkalaukuista ideoita globaalikasvatuksen teemoihin päiväkodeille ja kouluille

Maailmankoulun globaalikasvatuksen teemoja syventäviä matkalaukkuja  on lainattavissa Maailmankoulun yhteistyöpaikkakunnilla. Laukkujen laina-aika on 2–6 viikkoa kunnasta riippuen. Matkalaukkuihin on koottu opettajan oppaita, satukirjoja, kuvakortteja sekä toiminta- ja pohdintatehtäviä. Lisäksi jokaisessa laukussa on valmiina tuntisuunnitelma- ja työpajaehdotuksia. 

Matkalaukut ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Maailmankoulun pedagogiset ammattilaiset.

Katso kaupunkisi matkalaukkutarjonta ja lainausohjeet:

Uudet virtuaaliset matkalaukut palvelevat kouluja ja oppilaitoksia kaikkialla

Maailmankoulun virtuaalimatkalaukuista löydät helposti lähestyttäviä globaalikasvatusmateriaaleja monelle eri ikäluokalle aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Virtuaaliset laukut sisältävät valmiit tuntisuunnitelmat sekä niihin liittyvää monipuolista materiaalia huomioiden eri ikäluokat. Laukuista löydät myös kirjavinkkejä ja ehdotuksia aiheen jatkokäsittelyyn.

Matkalaukkujen tarjoamissa työpajoissa tärkeässä roolissa ovat lasten ja nuorten omat keskustelut ja pohdinnat. Lasten ja nuorten aktiivinen toimijuus, ryhmän yhteiset oppimisprosessit sekä havainnot ja mielipiteet on tärkeää nostaa näkyville ja kuuluville. Näiden painotusten myötä tuemme myös uusien opetussuunnitelmien tavoitteita, joissa korostuu lapsi tai nuori tutkijana, kokijana ja ihmettelijänä.

VARHAISKASVATUS JA ALKUOPETUS

Tästä matkalaukusta löytyvien työpajojen harjoituksissa olennaista ovat yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvät tavoitteet. Moninaisuus nostetaan esiin erityisenä rikkautena ja sitä tutkitaan ja ihastellaan yhdessä toiminnallisissa ja osallistavissa työpajoissa!

Tämän matkalaukun avulla tutustutaan lapsen oikeuksiin toiminnallisella ja osallistavalla tavalla. Mitä esimerkiksi jokainen lapsi tarvitsee hyvään elämään? Lapsen kasvun, oppimisen ja osallisuuden kannalta on keskeistä tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Työpajoissa keskeisessä asemassa onkin myös yhteisöllisyyden kokemus: Jokainen lapsi tarvitsee tunteen siitä, että on hyväksytty ryhmässään ja voi osallistua, leikkiä ja toimia yhdessä toisten kanssa.

Rauhan rakentajat -matkalaukun materiaaleissa syvennytään toiminnallisesti ja osallistavasti siihen, miten rauhan kysymyksiä voidaan käsitellä pienten lasten kanssa ja mitä ne pitävät sisällään lapsen arjessa. Esimerkiksi kaveritaidot, sovittelutaidot ja väkivallattomuus ovat tärkeitä opittavia rauhantaitoja, joihin laukusta löytyy monipuolisesti tehtäviä ja materiaalia!

Matkalaukussa tutustutaan kestävän kehityksen teemoihin pienille lapsille soveltuvin menetelmin esimerkiksi kierrätyksen, kulutuksen ja luonnon ihmettelyn kautta. 

ALAKOULU

Moninainen Suomi

Tervetuloa Maailmankoulun lähialuematkalla! Matkalla on tarkoitus pohtia sitä, mikä on Suomi ja mitä suomalaisuus? Entä suomalainen moninaisuus tai moninainen Suomi? Haluamme myös kohdistaa katseet siihen, miten paljon Suomessa asuu ihmisiä, jotka joutuvat kokemuksineen eri tavoin marginalisoiduiksi. Moninainen Suomi -matkalaukku sisältää runsaasti toiminnallisia harjoituksia, pohdintatehtäviä, videoita ja tarinoita, joiden avulla näitä kysymyksiä on voi pohtia ja työstää luokissa. Oivaltavaa ja antoisaa matkaa!

YLÄKOULU JA TOINEN ASTE

Tämä matkalaukun avulla tutustutaan maailmankauppaan sekä vastuullisiin kulutusvalintoihin. Työpajoissa tarkastellaan globaaleja yhteyksiä, jotka näkyvät konkreettisimmillaan esimerkiksi käyttämissämme vaatteissa. Mitä reittiä vaatteemme ovat tulleet kauppoihin? Paljonko puuvillan viljelijä tai vaatteen ompelija ovat saaneet vaatteen hinnasta?

Matkalaukun johdannosta löydät vinkkejä, mistä lähteä liikkeelle maailmankaupan aakkosissa. Connected by cotton -työpaja syventää maailmankaupan teemoja erityisesti puuvillan tuotannon kysymyksiin.

Rauhan rakentajat- laukku käsittelee konflikteja ja niiden ratkaisemista asettaen teeman arkitasolle eli sitä, kuinka rakennamme rauhaa jokapäiväisessä elämässämme. Tehtävien avulla harjoitellaan ristiriitojen ratkaisua, vihapuheeseen ja syrjintään puuttumista, kriittistä ajattelua sekä arvostavaa dialogia ihmisten välillä. Laukun työpajat ovat sovellettavissa teemoiltaan ja tavoitteiltaan esimerkiksi osaksi äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon, terveystiedon, historian ja yhteiskuntaopin opetusta.

Moninainen Suomi -matkalaukun työpajoissa pohditaan sitä, mikä on Suomi ja mitä on suomalaisuus? Entä suomalainen moninaisuus tai moninainen Suomi? Tehtävissä keskitytään muun muassa pohtimaan sitä, millä eri tavoin syrjintää ilmenee ja mitä keinoja puuttumiseen voisi olla. Haluamme myös kohdistaa katseet siihen, miten paljon Suomessa asuu ihmisiä, jotka joutuvat kokemuksineen eri tavoin marginalisoiduiksi.

Työpajat ovat sovellettavissa teemoiltaan ja tavoitteiltaan esimerkiksi osaksi äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon, terveystiedon, historian ja yhteiskuntaopin opetusta.

Rauhankasvatusinstituutti
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize