Maailmankoulun virtuaalimatkalaukut

Maailmankoulun virtuaalimatkalaukuista löydät helposti lähestyttäviä globaalikasvatusmateriaaleja monelle eri ikäluokalle aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Virtuaaliset laukut sisältävät valmiit tuntisuunnitelmat sekä niihin liittyvää monipuolista materiaalia huomioiden eri ikäluokat. Laukuista löydät myös kirjavinkkejä ja ehdotuksia aiheen jatkokäsittelyyn.

Työpajoissa tärkeässä roolissa ovat lasten ja nuorten omat keskustelut ja pohdinnat. Lasten ja nuorten aktiivinen toimijuus, ryhmän yhteiset oppimisprosessit, työpajoissa nousseet ajatukset, havainnot ja mielipiteet on tärkeää nostaa näkyville ja kuuluville. Näiden painotusten myötä tuemme myös uusien opetussuunnitelmien tavoitteita, joissa korostuu lapsi/nuori tutkijana, kokijana ja ihmettelijänä.

Matkalaukut sisältävätkin runsaasti toiminnallisia ja osallistavia harjoituksia. Haastamme lapset ja nuoret matkalaukkujen työpajojen kautta yhdessä ja itsenäisesti tutkimaan ja harjoittelemaan globaalikasvatuksen eri kysymyksiä eri tasoilla: Mitä rauha minulle merkitsee? Mitkä ovat tärkeimpiä kaveritaitoja meidän päiväkodissa? Miten meidän koulussa edistetään syrjimättömyyttä? Mitkä oikeudet kuuluvat kaikille lapsille globaalilla tasolla?

 

VARHAISKASVATUS JA ALKUOPETUS

 

Minä ja muut – me yhdessä!

Lataa tästä

Tästä matkalaukusta löytyvien työpajojen harjoituksissa olennaista ovat yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvät tavoitteet. Moninaisuus nostetaan esiin erityisenä rikkautena ja sitä tutkitaan ja ihastellaan yhdessä toiminnallisissa ja osallistavissa työpajoissa!

 

Lapsen oikeudet

Lataa tästä

Tämän matkalaukun avulla tutustutaan lapsen oikeuksiin toiminnallisella ja osallistavalla tavalla. Mitä esimerkiksi jokainen lapsi tarvitsee hyvään elämään?  Lapsen kasvun, oppimisen ja osallisuuden kannalta on keskeistä tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Työpajoissa keskeisessä asemassa onkin myös yhteisöllisyyden kokemus: Jokainen lapsi tarvitsee tunteen siitä, että on hyväksytty ryhmässään ja voi osallistua, leikkiä ja toimia yhdessä toisten kanssa.

Rauhan rakentajat

Lataa tästä

Rauhan rakentajat -matkalaukun materiaaleissa syvennytään toiminnallisesti ja osallistavasti siihen, miten rauhan kysymyksiä voidaan käsitellä pienten lasten kanssa ja mitä ne pitävät sisällään lapsen arjessa. Esimerkiksi kaveritaidot, sovittelutaidot ja väkivallattomuus ovat tärkeitä opittavia rauhantaitoja, joihin laukusta löytyy monipuolisesti tehtäviä ja materiaalia!

 

YLÄKOULU JA TOINEN ASTE

 

Maailmankauppa

Johdanto

Puuvillan tuotanto

Tämä matkalaukun avulla tutustutaan maailmankauppaan sekä vastuullisiin kulutusvalintoihin. Työpajoissa tarkastellaan globaaleja yhteyksiä, jotka näkyvät konkreettisimmillaan esimerkiksi käyttämissämme vaatteissa. Mitä reittiä vaatteemme ovat tulleet kauppoihin? Paljonko puuvillan viljelijä tai vaatteen ompelija ovat saaneet vaatteen hinnasta?

Matkalaukun johdannosta löydät vinkkejä, mistä lähteä liikkeelle maailmankaupan aakkosissa. Connected by cotton -työpaja syventää maailmankaupan teemoja  erityisesti puuvillan tuotannon kysymyksiin.

 

Rauhan rakentajat

Lataa tästä

Rauhan rakentajat- laukku käsittelee konflikteja ja niiden ratkaisemista asettaen teeman arkitasolle eli sitä, kuinka rakennamme rauhaa jokapäiväisessä elämässämme.  Tehtävien avulla harjoitellaan ristiriitojen ratkaisua, vihapuheeseen ja syrjintään puuttumista, kriittistä ajattelua sekä arvostavaa dialogia ihmisten välillä. Laukun työpajat ovat sovellettavissa teemoiltaan ja tavoitteiltaan esimerkiksi osaksi äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon, terveystiedon, historian ja yhteiskuntaopin opetusta.

 

Moninainen Suomi

Lataa tästä

Moninainen Suomi -matkalaukun työpajoissa pohditaan sitä, mikä on Suomi ja mitä on suomalaisuus? Entä suomalainen moninaisuus tai moninainen Suomi? Tehtävissä keskitytään muun muassa pohtimaan sitä, millä eri tavoin syrjintää ilmenee ja mitä keinoja puuttumiseen voisi olla.  Haluamme myös kohdistaa katseet siihen, miten paljon Suomessa asuu ihmisiä, jotka joutuvat kokemuksineen eri tavoin marginalisoiduiksi.

Työpajat ovat sovellettavissa teemoiltaan ja tavoitteiltaan esimerkiksi osaksi äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon, terveystiedon, historian ja yhteiskuntaopin opetusta.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
maailmankoulu@rauhankasvatus.fi

Kasvata rohkeasti
aktiivisia maailmankansalaisia!

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Start typing and press Enter to search